IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Visa 407 Lao động Úc – Thực tập để mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Visa 407 cho phép các tổ chức, doanh nghiệp của Úc tài trợ cho những người nước ngoài đến Úc để tham gia các hoạt động đào tạo nghề nghiệp. Bao gồm các hoạt động phát triển chuyên môn dựa trên lớp học. Chủ yếu được sử dụng bởi các công ty đang tìm cách nâng cao kỹ năng của một người nước ngoài thông qua một chương trình đào tạo có cấu trúc nội bộ. Dưới đây là chia sẻ về điều kiện, quy trình, hồ sơ, lợi ích và những thông tin liên quan về diện thị thực này.

I/ Visa 407 là gì?

Visa 407 (Training visa – Subclass 407) là thị thực lưu trú ngắn hạn dành cho những người tham gia đào tạo nghề hoặc phát triển chuyên môn tại Úc. Thị thực Đào tạo cho phép mọi người thực hiện đào tạo nghề tại Úc để đáp ứng các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép nghề nghiệp. Nâng cao kỹ năng trong nghề nghiệp của họ hoặc xây dựng năng lực ở nước ngoài.

Thị thực Đào tạo (loại 407) có thể được cấp trong thời gian tối đa hai năm. Thị thực này không thể được gia hạn sau ngày hết hạn và bạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực tiếp theo để ở lại Úc. Đối tượng của thị thực 407 là tất cả các đương đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc, nhưng không thuộc diện nhập cư để nộp đơn và được cấp thị thực này.

Visa 407 Lao động Úc - Thực tập để mở rộng cơ hội nghề nghiệp
Visa 407 là thị thực lưu trú ngắn hạn dành cho những người tham gia đào tạo nghề hoặc phát triển chuyên môn tại Úc.

II/ Chương trình đào tạo đối với visa 407

Có ba chương trình đào tạo nghề bởi thị thực này:

 1. Đào tạo tại nơi làm việc cần thiết để đăng ký

Loại hình đào tạo nghề nghiệp này dành cho những người được yêu cầu thực hiện đào tạo tại nơi làm việc để được đăng ký, trở thành thành viên hoặc cấp phép ở Úc học quốc gia của họ để làm việc trong ngành nghề của họ;

 1. Đào tạo có cấu trúc tại nơi làm việc để nâng cao kỹ năng trong một nghề nghiệp đủ điều kiện

Loại hình đào tạo nghề nghiệp này dành cho những người có kinh nghiệm gần đây và phù hợp trong nghề nghiệp được chỉ định. Những người đang muốn tham gia chương trình đào tạo có cấu trúc tại nơi làm việc do một doanh nghiệp Úc cung cấp tại liên quan đến một nghề nghiệp được chỉ định trong danh sách các nghề nghiệp có kỹ năng đủ điều kiện. Dành cho sinh viên được Chính phủ Úc đề cử làm việc tạm thời.

 1. Đào tạo nâng cao năng lực ở nước ngoài

Loại hình đào tạo nghề này bao gồm các loại hình sau:

 • Bằng cấp ở nước ngoài: cho phép sinh viên hiện đang theo học tại một cơ sở giáo dục nước ngoài – và những người được yêu cầu hoàn thành một giai đoạn đào tạo, nghiên cứu hoặc quan sát thực tế để đạt được bằng cấp của họ – cơ hội thực hiện tối đa sáu tháng đào tạo tại nơi làm việc có cấu trúc ở Úc.
 • Hỗ trợ của chính phủ: cho phép đào tạo nghề nghiệp có cấu trúc tại nơi làm việc, miễn là nó có sự hỗ trợ của cơ quan chính phủ (ở Úc hoặc quốc gia sở tại của học viên được chỉ định)
 • Phát triển chuyên môn cho phép người sử dụng lao động ở nước ngoài gửi nhân viên quản lý hoặc chuyên gia của họ đến Úc để thực hiện một chương trình phát triển chuyên nghiệp phù hợp với việc giảng dạy trực tiếp trong lớp học (hoặc môi trường tương tự).

III/ Lợi ích của visa 407

Sở hữu visa 407 giúp bạn và cả gia đình có thể:

 • Đến Úc để hoàn thành chương trình đào tạo tại nơi làm việc (để nâng cao kỹ năng của bạn cho nghề nghiệp hiện tại, lĩnh vực học tập sau đại học hoặc lĩnh vực chuyên môn) hoặc chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp.
 • Được làm việc tối đa 30 tiếng 1 tuần và hưởng các điều kiện làm việc tối thiểu với việc làm bán thời gian có điều kiện.
 • Ở lại Úc tối đa 2 năm.
 • Bạn có thể bao gồm các thành viên của đơn vị gia đình trong hồ sơ của bạn.
 • Bạn có thể rời khỏi và nhập cảnh lại Úc bằng thị thực trong khi còn hiệu lực.
 • Cơ hội chuyển sang thị thực định cư Úc thường trú như: visa 189, 187, 186 sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của Visa 407 (với doanh nghiệp, luật sư, người bảo lãnh,…)

IV/ Điều kiện cần đáp ứng để xin visa 407

Để nhận được thị thực 407, bạn và người bảo lãnh cần đáp ứng các điều kiện bao gồm:

Người bảo lãnh:

 • Là một tổ chức hoạt động hợp pháp tại Úc, một cơ quan chính phủ hoặc một cơ quan chính phủ nước ngoài
 • Trực tiếp đào tạo nghề
 • Khả năng tuân thủ tất cả các nghĩa vụ tài trợ

Người được bảo lãnh:

 • Ít nhất 18 tuổi tại thời điểm quyết định thị thực.
 • Bạn phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm trong 24 tháng qua liên quan đến nghề nghiệp được chỉ định của bạn. Kinh nghiệm có thể ở dạng ‘kinh nghiệm làm việc’ hoặc ‘kinh nghiệm học tập’ nghĩa là bạn đã thực hiện ít nhất một năm học liên quan đến nghề nghiệp của mình trong 24 tháng qua.
 • Có tiếng Anh căn bản tối thiểu từ 4.5 IELTS.
 • Có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú tại Úc và sắp xếp mua bảo hiểm y tế cho bản thân và bất kỳ thành viên gia đình đi cùng nào. Mức lương tương lai của họ ở Úc cũng có thể được sử dụng làm bằng chứng về đủ tiền để hỗ trợ họ ở lại Úc.
 • Được bảo lãnh bởi một doanh nghiệp hợp pháp tại Úc.
 • Được tổ chức của Úc đề cử cho một nghề nghiệp được chấp thuận nếu tổ chức đó không phải là cơ quan của Khối thịnh vượng chung.
 • Được mời nộp đơn xin thị thực nếu nhà tài trợ là một cơ quan Khối thịnh vượng chung.
 • Đương đơn đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tư cách của chính phủ Úc.
Điều kiện xin thị thực 407 Úc
Điều kiện xin thị thực 407 Úc

V/ Quy trình xin visa 407 như thế nào

Quá trình nộp đơn bao gồm ba giai đoạn: tài trợ, đề cử và xin thị thực. Kế hoạch đào tạo phải được trình bày ở giai đoạn đề cử và phải được tùy chỉnh cao cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của người xin thị thực. Thị thực Đào tạo có thể được cấp trong tối đa hai năm hoặc ít hơn tùy thuộc vào các kỹ năng mà người nộp đơn đã có. Quy trình xin visa 407 gồm có 8 bước:

 • Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký trở thành nhà tài trợ tạm thời (nếu doanh nghiệp chưa đăng ký).
 • Bước 2: Công ty đề cử ứng viên.
 • Bước 3: Ứng viên chuẩn bị hồ sơ nộp visa 407.
 • Bước 4: Đương đơn nộp hồ sơ và lệ phí cấp thị thực.
 • Bước 5: Bộ di trú Úc nhận hồ sơ.
 • Bước 6: Người nộp bổ sung hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 • Bước 7: Hồ sơ đang được xét duyệt.
 • Bước 8: Visa 407 Úc được cấp và đương đơn sang Úc.

VI/ Hồ sơ xin visa 407 Úc gồm những gì?

Hồ sơ xin visa 407 Úc gồm những giấy tờ dưới đây:

 • Hộ chiếu gốc + 2 bản sao công chứng của đương đơn (và người thân đi cùng nếu có).
 • 4 ảnh 4×6cm của đương đơn (và người thân đi cùng nếu có).
 • 2 bản sao: CCCD, giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (nếu có), bằng tốt nghiệp, bảng điểm của người dự tuyển (và người thân đi cùng nếu có).
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên (và người thân đi cùng nếu có).
 • Xác nhận việc làm (nếu có).
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của đương sự và người thân đi cùng (nếu có).
 • Giấy cam kết tài trợ + sổ tiết kiệm của người bảo lãnh (người bảo lãnh).
 • Văn bản bảo lãnh của một tổ chức hợp pháp tại Úc đã được Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc chấp thuận trước khi đương đơn nộp hồ sơ xin visa.
Hồ sơ xin visa 407
Hồ sơ xin visa 407

VII/ Thời gian nộp và phê duyệt visa 407 như thế nào

Mỗi đơn xin thị thực 407 có các tài liệu riêng và thời gian xử lý cũng sẽ khác nhau. Trung bình một thị thực 407 được xử lý trong khoảng 20 – 30 tháng. 75% đơn đăng ký được phê duyệt trong vòng 20 tháng. 90% đơn đăng ký được xử lý trong 30 tháng.

VIII/ Chi phí xin visa 407 là bao nhiêu?

Chi phí thị thực là AUD 315 cho người nộp đơn chính. Ngoài ra còn có một khoản phí cho mỗi thành viên gia đình nộp đơn xin thị thực với bạn. Người đồng hành $325 AUD (trên 18 tuổi) và $80 cho người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, ứng viên còn cần đóng thêm các khoản phí khác như phí khám sức khỏe, sinh trắc vân tay, v.v.

IX/ Nghĩa vụ khi giữ thị thực 407 Úc trong quá trình tạm trú

Khi có visa 407, Chính phủ Úc yêu cầu đương đơn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đề cử hoặc thông tin cá nhân phải được báo cáo ngay cho Bộ Di trú.
 • Duy trì bảo hiểm trong thời gian học tập và làm việc tại Úc trong thời gian visa còn hiệu lực.
 • Cấm cư trú trái phép khi visa 407 hết hạn.
 • Tuân thủ luật pháp Úc và các điều kiện thị thực trong thời gian bạn ở Úc.
 • Việc không thực hiện các nghĩa vụ trên có thể dẫn đến việc thị thực 407 bị hủy bỏ.
Đương đơn cần thực hiện các nghĩa vụ trong suốt quá trình tạm trú
Đương đơn cần thực hiện các nghĩa vụ trong suốt quá trình tạm trú

X/ Một số câu hỏi thường gặp đối với visa 407 Úc

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp với visa 407:

1/ Visa 407 Úc có phải phỏng vấn không?

Câu trả lời là không cần. Tuy nhiên, đương đơn cần nắm rõ lịch xét duyệt visa để quá trình xin visa diễn ra suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao hơn.

2/ Khi có Visa 407 Úc, tôi có thể làm thêm bán thời gian không?

Thị thực Đào tạo của bạn (loại 407) đã được cấp trên cơ sở bạn được tuyển dụng bởi một chủ lao động cụ thể hoặc để thực hiện các hoạt động cụ thể tại Úc. Bạn không thể làm việc bán thời gian với Thị thực Đào tạo (phân lớp 407). Yêu cầu phải có việc làm toàn thời gian cho các hoạt động được chỉ định ở Úc hoặc cho người sử dụng lao động cụ thể.

3/ Có thể đổi doanh nghiệp bảo lãnh được không? Thủ tục, hồ sơ là gì?

Câu trả lời là không. Visa 407 yêu cầu đương đơn chỉ được làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh họ, ít nhất 30 giờ/tuần.

4/ Có visa 407 Úc, tôi có thể đi du lịch quốc gia khác không?

Đương đơn được tự do đi lại trong và ngoài nước Úc trong thời gian thị thực 407 còn hiệu lực.

5/ Tôi có thể bảo lãnh người thân đi cùng không? Tôi có phải chứng minh tài chính không?

Hoàn toàn có thể. Người thân được bảo lãnh của bạn có thể làm việc tại Úc tới 40 giờ mỗi hai tuần. Ứng viên cần chứng minh rằng họ có khả năng tài chính để hỗ trợ bản thân và những người bạn đồng hành của họ. Người thân chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện về tài chính.

Những câu hỏi thường gặp về visa 407
Những câu hỏi thường gặp về visa 407

Visa 407 là cơ hội cho người lao động muốn đến Úc để nâng cao kỹ năng và chuyên môn. Hy vọng những thông tin chi tiết về Visa 407 đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách của loại visa này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ NewOcean IMMI để được hỗ trợ.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN