IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 672 1155 – Hà Nội: 096 456 0022

Visa 188A – Chương trình định cư Úc diện đổi mới kinh doanh

Visa 188A Úc dành cho doanh nhân nước ngoài đến để phát triển và định cư Úc lâu dài. Đây là chương trình có mức yêu cầu đầu tư thấp, thời gian nhận visa nhanh chóng. Cơ hội để đương đơn và gia đình trở thành thường trú nhân nếu chứng minh được quá trình kinh doanh thành công tại Úc.

I/ Visa 188A là gì?

Chương trình định cư Úc Visa 188A (Business Innovation stream– Subclass 188A) là dạng thị thực dành cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng kinh doanh. Visa 188A Úc là diện visa tạm trú thuộc nhóm visa 188 có thời hạn lên đến 5 năm, nhà đầu tư có thể gia hạn thêm 2 năm, như vậy người nộp đơn có tổng thời gian để thực hiện đầu tư kinh doanh tại Úc là 7 năm.

Với visa 188A, đương đơn có thể nộp đơn xin lên thường trú nhân Visa 888A nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Di trú Úc. Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi được đi kèm cùng với người nộp đơn.

Visa 188A - Chương trình định cư Úc diện đổi mới kinh doanh
Visa 188A Úc là diện visa tạm trú có thời hạn lên đến 5 năm

II/ Quyền lợi khi sở hữu visa 188A Úc

Đương đơn sau khi sở hữu visa 188A định cư Úc diện doanh nhân có thể:

– Cùng vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của mình được cấp quyền tạm trú tại Úc.

– Cả gia đình có thể sinh sống, làm việc, học tập tại Úc.

– Được tự do di chuyển ra vào Úc, New Zealand trong thời gian giữ Visa 188A.

– Sau khi đáp ứng đủ điều kiện đầu tư và duy trì khoản đầu tư và lưu trú ít nhất 2 năm tại Úc, Cả gia đình được nộp đơn xin lên thường trú nhân (Visa 888A).

– Con cái của người nộp đơn có thể được học tập miễn phí trong hệ thống các trường công lập từ cấp 1 đến cấp 3.

– Khi trở thành thường trú nhân, cả gia đình nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục như một công dân Úc (trừ quyền bầu cử).

– Bảo lãnh cha/mẹ hoặc người thân sang Úc.

Quyền lợi visa 188A Úc
Cơ hội trở thành thường trú nhân Úc chỉ sau 2 năm sinh sống tại Úc

III/ Các điều kiện để xin visa 188A và visa thường trú 888A

Điều kiện để xin Visa 188A gồm nhiều yêu cầu khác nhau và khó khăn hơn so với những năm trước.

1. Điều kiện visa 188A Úc

– Nhà đầu tư phải dưới 55 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Được cơ quan chính phủ của bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử trước khi nộp đơn xin thị thực này.

– Đạt tối thiểu 65 điểm trên thang điểm di trú Úc gồm các yếu tố: độ tuổi, trình độ tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm kinh doanh, tài sản cá nhân và doanh nghiệp, doanh thu, đổi mới kinh doanh, chứng nhận đặc biệt.

Điều kiện visa 188A yêu cầu doanh thu tại công ty mỗi năm phải đạt tối thiểu 750,000 AUD (~13 tỷ đồng)/năm cho 2 trong 4 năm tài chính gần nhất.

– Về phần trăm cổ phần (cả vợ/chồng) tối thiểu khi xin visa 188A Úc phải đạt:

 • 51% | Nếu doanh thu của doanh nghiệp hàng năm dưới 400,000 AUD.
 • 30% | Nếu doanh thu của doanh nghiệp hàng năm trên 400,000 AUD.
 • 10% | Công ty đã công khai niêm yết và lên sàn chứng khoán.

– Bạn phải thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp, nhượng quyền thương hiệu (franchise) và tham gia trực tiếp điều hành doanh nghiệp tại Úc.

– Mức đầu tư cho chương trình tối thiểu từ 200,000 AUD (~3,5 tỷ đồng) tùy tỉnh bang.

– Tổng giá trị tài sản cá nhân & doanh nghiệp của người nộp đơn phải đạt ít nhất 1,250,000 (~21,9 tỷ đồng).

– Chứng minh mình có quá trình kinh doanh thành công tại Việt Nam qua giấy tờ kinh doanh, hồ sơ kinh doanh…

– Không phạm tội, không có tiền án, tiền sự trước đó, lý lịch tư pháp tốt.

2. Điều kiện xin visa thường trú 888A

– Duy trì doanh nghiệp tại Úc tối thiểu 02 năm.

– Doanh nghiệp Úc hoạt động ít nhất 2 năm và 1 năm đạt doanh thu 300,000 AUD (~5,3 tỷ đồng)/năm.

– Nếu đạt 2 trong 3 các điều kiện dưới đây:

 • Trước ngày nộp đơn 12 tháng, tổng giá trị tiền góp vốn vào doanh nghiệp (bao gồm cả vợ/chồng) đạt ít nhất 200,000 AUD (~3,5 tỷ đồng).
 • Trước ngày nộp đơn 12 tháng, tổng giá trị tài sản cá nhân và của doanh nghiệp người nộp đơn đạt tối thiểu 600,000 AUD (~11 tỷ đồng).
 • Doanh nghiệp phải tạo tối thiểu 2 việc làm toàn thời gian cho người bản xứ thì đương đơn có thể nộp đơn xin thường trú Úc (Visa 888A).

– Trong 2 năm trước ngày nộp đơn cho visa 888 thì đương đơn chính phải cư trú tại Úc trong vòng ít nhất 12 tháng (6 tháng/1 năm cộng dồn). Những người phụ thuộc (vợ/chồng/con dưới 23 tuổi) phải cư trú tại Úc 40 ngày/năm.

Điều kiện cấp visa 188A
Đáp ứng các điều kiện để được cấp visa

IV/ Thang điểm định cư Úc diện 188A

Visa 188A Úc yêu cầu người nộp hồ sơ phải đạt ít nhất 65 điểm trên thang điểm di trú. Dưới đây là tiêu chí cũng như thang điểm định cư Úc diện 188A:

– Độ tuổi người nộp đơn:

 • Từ 18 tuổi đến 24 tuổi: 20 điểm.
 • Từ 25 tuổi đến 32 tuổi: 30 điểm.
 • Từ 33 tuổi đến 39 tuổi: 25 điểm.
 • Từ 40 tuổi đến 44 tuổi: 20 điểm.
 • Từ 45 tuổi đến 54 tuổi: 15 điểm.
 • Trên 55 tuổi: 0 điểm.

– Trình độ tiếng Anh:

 • Từ 5.0 IELTS trở lên được cộng 5 điểm.
 • Từ 7.0 IELTS trở lên được cộng 10 điểm.

– Trình độ học vấn:

 • Bằng cấp Cử nhân được cấp bởi một cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn hoặc Cử nhân hoặc Chứng chỉ thương mại của một cơ sở giáo dục tại Úc: 5 điểm.
 • Bằng cấp cử nhân kinh doanh, khoa học, công nghệ của một tổ chức ở Úc công nhận: 10 điểm.

– Tài sản (Tổng tài sản cá nhân & doanh nghiệp của đương đơn cùng vợ/chồng trong 2 năm tài chính gần nhất):

 • Từ 1,250,000 AUD trở lên: 5 điểm.
 • Từ 1,750,000 AUD trở lên: 15 điểm.
 • Từ 2,250,000 AUD trở lên: 25 điểm.
 • Từ 2,750,000 AUD trở lên: 35 điểm.

– Doanh thu kinh doanh (Tại 2 trong 4 năm tài chính trước thời điểm nộp đơn, doanh thu kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp):

 • Từ 750,000 AUD: Cộng 5 điểm.
 • Từ 1,250,000 AUD: Cộng 15 điểm.
 • Từ 1,750,000 AUD: Cộng 25 điểm.
 • Từ 2,250,000 AUD: Cộng 35 điểm.

– Thời gian hoạt động của doanh nghiệp khi xin visa 188A Úc:

 • Doanh nghiệp hoạt động từ 4 năm trở lên cộng 10 điểm.
 • Doanh nghiệp hoạt động từ 7 năm trở lên cộng 15 điểm.

– Tổng mức đầu tư (Trước khi xin visa, người nộp đơn đã sở hữu ít nhất 250,000 AUD tiền đầu tư:

 • Từ 4 năm trở lên cộng 10 điểm.
 • Từ 7 năm trở lên cộng 15 điểm.

– Sự đổi mới trong kinh doanh gồm:

 • Đương đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế ít nhất 15 năm: 15 điểm.
 • Doanh nghiệp đăng ký thương hiệu trước đó 1 năm: 10 điểm.
 • Đương đơn tham gia trực tiếp quá trình quản lý doanh nghiệp tối thiểu 1 năm trước khi xin visa: 5 điểm.
 • Cổ phần của người đứng đơn bằng hoặc hơn 50% tổng doanh thu hàng năm của công ty từ lĩnh vực thương mại xuất khẩu: 15 điểm.
 • Trong 5 năm gần nhất:
  • Liên tục 3 năm tài chính với mức tăng trưởng doanh thu bình quân cao hơn 20%. 1 năm trong 3 năm doanh nghiệp có ít nhất 10 nhân viên làm việc. Tổng thời gian làm việc tối thiểu của những nhân viên phải bằng thời gian của người làm việc toàn thời gian cộng 10 điểm.
  • Chủ doanh nghiệp nhận được ít nhất 10,000 AUD trợ cấp từ cơ quan Chính phủ nước sở tại trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh. Vốn đầu tư mạo hiểm tối thiểu là 100,000 AUD (trong vòng 4 năm trước khi đương đơn được mời khởi sự kinh doanh giai đoạn đầu, thương mại phát triển, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh) cộng 10 điểm.

– Sự chứng nhận: Doanh nghiệp được một trong các bang hoặc vùng lãnh thổ Úc công nhận là có lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, mang lại lợi ích cho họ sẽ được cộng 10 điểm.

V/ Quy trình xin visa Úc diện kinh doanh

Để thực hiện xin visa diện kinh doanh đổi mới định cư Úc, nhà đầu tư cần nắm rõ quy trình theo quy định của Bộ Di Trú Úc.

Bước 1: Thẩm định hồ sơ (từ 01 đến 02 tháng).

Bước 2: Nộp thư bày tỏ nguyện vọng EOI đến chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc để đủ điều kiện xin thị thực (xét duyệt từ 4 tuần đến 8 tuần, có thể nhanh nhất chỉ trong 1 ngày).

Bước 3: Nhận thư mời từ chính quyền tiểu bang.

Bước 4: Nộp hồ sơ xin visa 188A cho Bộ Di trú Úc. Thời gian để nhận được được kết quả tùy vào hồ sơ của mỗi nhà đầu tư. Trung bình Bộ Di Trú Úc sẽ xét duyệt từ 18 – 20 tháng.

Bước 5: Phỏng vấn và khám sức khỏe (99% nhà đầu tư không cần phỏng vấn trừ một số trường hợp trong quá trình xét duyệt hồ sơ của đương đơn có vấn đề cần giải quyết).

Bước 6: Nhận visa 188A và bay tới nước Úc (visa tạm trú có điều kiện).

Bước 7: Nộp đơn xin visa 888A: Khi đương đơn đã sinh sống tối thiểu 2 năm trong 3 năm và quá trình kinh doanh thành công ở Úc có thể nộp đơn xin visa thường trú 888A.

Quy trình xin thị thực định cư Úc 188A
Quy trình xin visa 188A

VI/ Hồ sơ cần thiết để xin visa 188A

Nếu bạn muốn xin Visa 188A, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ dưới đây:

– Giấy tờ tùy thân gồm:

 • Hộ chiếu của người đứng đơn còn hiệu lực (bản sao).
 • CMND/Căn cước công dân còn hiệu lực (bản sao).
 • Giấy khai sinh của người đứng đơn (bản sao).
 • Giấy đăng ký kết hôn của người đứng đơn (bản sao nếu có).
 • Bằng chứng về việc đổi tên của người nộp đơn (nếu có)
 • Cung cấp các giấy tờ về chứng chỉ tiếng Anh, bằng cấp…
 • Các giấy tờ chứng minh đủ tài liệu sức khỏe sẽ được cơ sở y tế gửi cho Bộ Di trú Úc.
 • Các giấy tờ tài liệu chứng minh đạt đủ 65 điểm di trú (chứng chỉ tiếng Anh, bằng cấp, giấy tờ chứng minh tài sản, doanh thu công ty, …).

– Giấy tờ về doanh nghiệp:

 • Chứng cứ chứng minh việc có doanh nghiệp như: giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập…
 • Bằng chứng về lĩnh vực kinh doanh, mô tả hoạt động doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức, hình chụp mặt bằng…
 • Giấy tờ đăng ký chứng minh vốn góp hàng năm của đương đơn cho doanh nghiệp.
 • Chứng minh quyền điều hành & trực tiếp quản lý công ty.

– Chứng minh nguồn tài sản:

 • Người đứng đơn phải cung cấp các giấy tờ chứng minh tài sản của mình rõ ràng, minh bạch.
 • Giấy chứng minh tài sản từ bản sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, hợp đồng cho vay, bản sao kê khoản cho vay, giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu, cổ phần, báo cáo tài chính…

– Giấy tờ/thủ tục dành cho người đi kèm (nếu có):

 • Giấy tờ tùy thân của thân nhân (vợ/chồng/con cái dưới 23 tuổi).
 • Giấy tờ chứng minh thỏa điều kiện dành cho người đi kèm.
 • Bằng chứng chứng minh mối quan hệ với người nộp đơn chính.

Việc chứng minh giấy tờ cần rất nhiều thời gian, chính vì vậy bạn cần một trung tâm tư vấn định cư Úc kinh nghiệm để tận tình, hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng trong việc làm giấy tờ, hồ sơ xin visa.

VII/ Chi phí xin visa 188A Úc

Theo quy định của Bộ Di trú Úc, phí nộp xin Visa 188A Úc hiện nay là:

– Nộp hồ sơ lần 1: 6,270 AUD dành cho người nộp đơn. 3,135 AUD dành cho người đi kèm đủ 18 tuổi trở lên và 1,565 AUD đối với người dưới 18 tuổi.

– Nộp chi phí lần hai nếu người đi kèm đủ 18 tuổi trở lên không đạt 4.5 IELTS: 9,795 AUD dành cho người nộp đơn. 4,890 AUD dành cho người đi kèm trên 18 tuổi và 0 AUD dành cho người dưới 18 tuổi.

Để tránh mất chi phí cho lần hai này, người đi kèm trên 18 tuổi cũng nên học tiếng Anh tại các trung tâm để đạt được 4.5 IELTS.

VIII/ Thời gian xét duyệt visa định cư Úc 188A là bao lâu?

Thông thường, người xin visa 188A Úc có thể nhận được kết quả visa từ 12 tháng đến 24 tháng. Tuy nhiên, có nhiều đương đơn nộp hồ sơ vẫn chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Di Trú Úc dẫn đến việc xin Visa bị chậm, có thể kéo dài lên tới 2,5 năm hoặc 3 năm. Một số trường hợp bị từ chối cấp visa định cư Úc 188A khi hồ sơ có vấn đề hoặc đương đơn có tiền án, tiền sự, sức khỏe không tốt.

Thời gian xét duyệt visa
Đương đơn sở hữu Visa 188A phải có mặt tại Úc trong vòng 2 năm

IX/ Những lưu ý cần biết khi sở hữu visa 188A Úc

Để sở hữu visa 188A, bạn cần phải lưu ý một số thông tin dưới đây:

– Bạn hoặc gia đình bạn khi nắm giữ visa 188A không có tiền sử tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư bất hợp pháp.

– Bạn cần phải sống và hoạt động kinh doanh tại bang hoặc lãnh thổ Úc đã được đề cử. Phải có mặt tối thiểu tại Úc trong 2 năm trước khi nộp đơn visa thường trú.

– Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) sẽ không rút lại sự đề cử đối với người nộp hồ sơ.

– Sở hữu cổ phần & quản lý trực tiếp một hoặc nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại bang hoặc vùng lãnh thổ Úc đã đề cử trong 2 năm ngay trước ngày nộp đơn.

– Có mã số kinh doanh tại Úc cho doanh nghiệp và nộp báo cáo hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế trong 2 năm gần nhất trường ngày nộp đơn visa 888A.

Việc sở hữu visa 188A đòi hỏi một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ cả về thời gian lẫn công sức. Vì vậy, đương đơn cần tìm hiểu thật kỹ về chương trình cũng như điều kiện tham gia. Mọi thông tin chi tiết và quy trình xin visa, hãy liên hệ với NewOcean IMMI để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị
Mục lục bài viết
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN