IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 672 1155 – Hà Nội: 096 456 0022

Visa 188: Chương trình đầu tư & kinh doanh để định cư Úc

Visa 188 Úc là dòng thị thực tạm trú, cho phép các nhà đầu tư sang Úc để thực hiện việc kinh doanh, đầu tư vào các quỹ hợp pháp. Sau vài năm duy trì việc đầu tư hiệu quả, người đứng đơn và cả gia đình có thể trở thành thường trú nhân Úc, hưởng nhiều đặc quyền, phúc lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

I/ Visa 188 Úc là gì?

Chương trình visa 188 Úc (Business Innovation and Investment (Provisional) visa) là diện đầu tư tạm thời với thời hạn tối đa 5 năm, dành cho các cá nhân muốn thành lập, điều hành doanh nghiệp có sẵn tại Úc hoặc thực hiện hoạt động đầu tư số tiền tối thiểu 1.5 triệu AUD (khoảng 24 tỷ đồng) vào các quỹ hợp pháp được chính phủ Úc công nhận.

Sau 3 năm, nhà đầu tư và cả gia đình đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ xin lên thường trú nhân, định cư Úc vĩnh viễn diện visa 888.

Visa 188: Chương trình đầu tư & kinh doanh để định cư Úc
Visa 188 Úc là diện đầu tư tạm thời với thời hạn tối đa 5 năm

II/ Các loại visa định cư Úc 188

Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh visa 188 gồm 5 dòng:

– 188A (Business Innovation stream – Diện kinh doanh đổi mới): Dòng visa tạm trú cho phép nhà đầu tư thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp sẵn có tại Úc.

– 188B (Investor stream – Diện đầu tư): Thị thực tạm trú yêu cầu người đứng đơn đầu tư ít nhất 2.5 triệu AUD (khoảng 40 tỷ đồng) vào các quỹ hợp pháp tại Úc.

– 188C (Significant Investor stream – Diện đầu tư trọng yếu): Thị thực tạm trú dành cho những cá nhân đầu tư ít nhất 5 triệu AUD (khoảng hơn 80 tỷ đồng) vào các danh mục đầu tư theo quy định của Chính phủ Úc.

– 188D (Premium Investor stream – Diện đầu tư cao cấp): Visa tạm trú dành cho các cá nhân được Austrade đề cử và đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư hoặc đóng góp từ thiện tại Úc.

– 188E (Entrepreneur stream – Diện doanh nhân khởi nghiệp): Thị thực dành cho doanh nhân khởi nghiệp muốn phát triển doanh nghiệp tại Úc và được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.

1. Visa 188A – Diện kinh doanh

Visa 188A Úc là dòng thị thực tạm trú có thời hạn tối đa 5 năm dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh, điều hành công ty tương đối thành công tại Việt Nam. Người đứng đơn bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp sẵn có tại Úc để trực tiếp quản lý, thực hiện hoạt động kinh doanh.

Nhà đầu tư giữ visa 188A có thể bảo lãnh vợ/chồng, con cái dưới 23 tuổi sang Úc. Sau tối thiểu 2 năm kinh doanh, người đứng đơn và cả gia đình có thể xin visa 888A, trở thành thường trú nhân vĩnh viễn, bước đệm để nhập tịch Úc.

Điều kiện của visa 188A Úc:

– Dưới 55 tuổi.

– Trực tiếp điều hành quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trong tối thiểu 3 năm.

– Tổng giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt tối thiểu là 1,250,000 AUD (khoảng 20 tỷ đồng).

– 2 trong 4 năm tài chính gần nhất, doanh thu của công ty đạt tối thiểu 750,000 AUD/năm (cho phép cộng dồn tối đa doanh số của 2 công ty).

– Phần trăm cổ phần (cả vợ/chồng) tối thiểu phải đạt:

 • 51% – nếu doanh thu hàng năm dưới 400,000 AUD.
 • 30% – nếu doanh thu hàng năm trên 400,000 AUD.
 • 10% – nếu công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

– Đạt ít nhất 65 điểm di trú.

– Được chính quyền tỉnh bang tại Úc bảo lãnh.

– Đầu tư ít nhất 200,000 AUD vào một doanh nghiệp tại Úc.

Visa 188A - Định cư Úc diện kinh doanh đổi mới
Visa 188A – Định cư Úc diện kinh doanh đổi mới

2. Visa 188B – Diện đầu tư

Visa 188B Úc là thị thực tạm trú thời hạn 5 năm, dành cho các cá nhân đầu tư tối thiểu 2,500,000 AUD vào các quỹ hợp pháp được chính phủ Úc công nhận. Đây là cơ hội để nhà đầu tư và gia đình lên thường trú nhân (visa 888B) sau 3 năm duy trì khoản đầu tư, lộ trình lên quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.

Điều kiện của visa 188B Úc:

– Dưới 55 tuổi.

– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư tại Việt Nam.

– Sở hữu tối thiểu 10% vốn trong công ty đang hoạt động và trực tiếp điều hành, quản lý doanh nghiệp này trong tối thiểu 3 năm, tính đến trước ngày nộp đơn xin visa.

– HOẶC chứng minh đang vận hành số tiền đầu tư tương đương 2,500,000 AUD và có phát sinh lợi nhuận trong tối thiểu 3 năm tài chính tại Việt Nam, tính đến trước ngày nộp đơn xin visa.

– Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, tổng tài sản (bao gồm của cả vợ/chồng) đạt tối thiểu 2,500,000 AUD.

– Đạt ít nhất 65 điểm di trú.

– Được chính quyền tỉnh bang tại Úc bảo lãnh.

– Đầu tư tối thiểu 2,500,000 AUD vào các quỹ với cơ cấu như sau:

 • Tối thiểu 500,000 AUD (20%) vào các quỹ chuyên đầu tư cho các công ty nhỏ hoặc start-up.
 • Tối thiểu 750,000 AUD (30%) vào các quỹ chuyên đầu tư cho các công ty mới nổi được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.
 • Tối thiểu 1,250,000 AUD (50%) vào các quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment Fund).

3. Visa 188C – Diện đầu tư trọng yếu

Visa 188C Úc – thị thực tạm trú 5 năm – dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm đầu tư và/hoặc quản lý đầu tư thành công ở Việt Nam, có năng lực tài chính lớn và mong muốn đầu tư định cư Úc. Đặc biệt, dòng visa này không hạn chế độ tuổi, không cần tính thang điểm di trú và không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh.

Người đứng đơn có thể bảo lãnh vợ/chồng, con dưới 23 tuổi được cấp quyền tạm trú Úc. Sau 3 năm duy trì khoản đầu tư, cả gia đình có cơ hội xin lên thường trú nhân (visa 888C) định cư Úc vĩnh viễn, bước đệm nhập quốc tịch Úc.

Điều kiện của visa 188C Úc:

– Được chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc Austrade bảo lãnh.

– Tổng tài sản ròng hợp pháp (bao gồm cả vợ/chồng) đạt tối thiểu 5,000,000 AUD.

– Đầu tư 5,000,000 AUD vào gói đầu tư theo yêu cầu của Chính phủ Úc như sau:

 • Tối thiểu 1,000,000 AUD (20%) vào các quỹ chuyên đầu tư cho các công ty nhỏ và start-up.
 • Tối thiểu 1,500,000 AUD (30%) vào các quỹ chuyên đầu tư cho các công ty mới nổi được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.
 • Tối thiểu 2,500,000 AUD (50%) vào các quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment Fund).
Visa 188C - Định cư Úc diện kinh doanh trọng yếu
Visa 188C – Định cư Úc diện kinh doanh trọng yếu

4. Visa 188D – Diện đầu tư cao cấp

Dòng thị thực tạm trú có thời hạn 4 năm 3 tháng dành cho các cá nhân được Austrade đề cử, và đầu tư ít nhất 15,000,000 AUD vào bất kỳ lĩnh vực nào được liệt kê dưới đây:

– Chứng khoán Úc.

– Trái phiếu chính phủ hoặc liên bang, tiểu bang, vùng lãnh thổ.

– Trái phiếu công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.

– Các công ty TNHH tại Úc.

– Bất động sản tại Úc.

– Niên kim (Deferred annuities).

– Các quỹ từ thiện của chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.

5. Visa 188E – Diện doanh nhân khởi nghiệp

Visa 188E Úc là thị thực tạm trú thời hạn 5 năm diện doanh nhân khởi nghiệp dành cho các cá nhân muốn thực hiện ý tưởng kinh doanh sáng tạo của mình tại Úc. Ưu điểm của dòng visa doanh nhân khởi nghiệp, là người đứng đơn sẽ không cần đầu tư nhiều vốn, không cần chứng minh tài chính, không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh và không tính điểm di trú.

Sau 2 năm giữ visa 188E, doanh nhân và gia đình có thể xin tiếp visa 888E định cư Úc vĩnh viễn.

Điều kiện của visa 188E Úc:

– Dưới 55 tuổi.

– Có ý tưởng kinh doanh: Thương mại hóa một sản phẩm/dịch vụ HOẶC phát triển một doanh nghiệp tại Úc. Lưu ý, lĩnh vực kinh doanh không liên quan đến bất động sản, tuyển dụng lao động, mua lại doanh nghiệp có sẵn hoặc nhượng quyền kinh doanh.

– Có thỏa thuận có hiệu lực pháp lý để nhận tài trợ số tiền tối thiểu 200,000 AUD từ một trong các đơn vị sau:

 • Cơ quan Chính phủ Liên bang.
 • Chính quyền tỉnh bang/vùng lãnh thổ tại Úc.
 • Tổ chức nghiên cứu được Chính phủ Úc tài trợ.
 • Nhà cung cấp giáo dục.
 • Nhà đầu tư đã đăng ký chương trình VCLP hoặc ESVCLP.

– Số tiền tài trợ trên được dùng để thành lập một liên doanh tại Úc. 10% số đó được chi trả trong vòng 12 tháng tính từ ngày bắt đầu hoạt động.

– Người đứng đơn phải sở hữu tối thiểu 30% lãi suất của liên doanh.

– Được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc bảo lãnh.

Quyền lợi dành cho nhà đầu tư định cư Úc diện visa 188
Quyền lợi dành cho nhà đầu tư định cư Úc diện visa 188

III/ Quyền lợi của visa 188 định cư Úc diện đầu tư & kinh doanh

Người giữ visa 188 Úc sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

– Bảo lãnh người thân cùng sang Úc định cư.

– Cả gia đình được sinh sống, học tập và làm việc tại Úc trong thời hạn visa 188.

– Thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Úc.

– Nhận lãi suất từ các quỹ đầu tư mà nhà đầu tư không cần tham gia quản lý trực tiếp.

– Cả gia đình hưởng đầy đủ phúc lợi về an sinh xã hội.

– Con cái được miễn học phí tại các trường công lập đến hết bậc THPT.

– Tự do xuất nhập cảnh, đi lại giữa Úc và Việt Nam.

– Xin visa 888 thường trú vĩnh viễn tại Úc cho cả gia đình.

– Lộ trình nhập tịch Úc.

IV/ Thang điểm định cư visa 188 Úc

Thang điểm định cư Úc bao gồm các tiêu chí sau:

1. Thang điểm visa 188 Úc đối với độ tuổi

 • Từ 18 đến 24 tuổi: 20 điểm.
 • 25 – 32 tuổi: 30 điểm.
 • 33 – 39: 25 điểm.
 • 40 – 44: 20 điểm.
 • 45 – 54: 15 điểm.
 • 55 trở lên: 0 điểm.

2. Trình độ tiếng Anh

 • IELTS tối thiểu 5.0: 5 điểm.
 • IELTS tối thiểu 7.0: 10 điểm.

3. Trình độ học vấn

 • Chứng chỉ, bằng Cử nhân được cấp bởi một cơ sở giáo dục tại Úc hoặc bằng Cử nhân của một cơ sở giáo dục nước ngoài đạt chuẩn: 5 điểm.
 • Cử nhân Kinh doanh, Khoa học, Kỹ thuật của trường đại học tại Úc hoặc của một cơ sở giáo dục nước ngoài được công nhận: 10 điểm.

4. Thang điểm visa 188 Úc đối với tài sản

Tổng giá trị tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp (tính cả vợ/chồng) trong 2 năm tài chính gần nhất:

 • Tối thiểu 1,250,000 AUD: 5 điểm.
 • Tối thiểu 1,750,000 AUD: 15 điểm.
 • Tối thiểu 2,250,000 AUD: 25 điểm.
 • Tối thiểu 2,750,000 AUD: 35 điểm.

5. Doanh thu công ty

Doanh thu hàng năm của công ty tại 2 trong 4 năm tài chính gần nhất tính tới thời điểm nộp đơn:

 • Tối thiểu 750,000 AUD: 5 điểm.
 • Tối thiểu 1,250,000 AUD: 15 điểm.
 • Tối thiểu 1,750,000 AUD: 25 điểm.
 • Tối thiểu 2,250,000 AUD: 35 điểm.

6. Thời gian doanh nghiệp hoạt động

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp tính tới thời điểm nhà đầu tư nhận lời mời nộp hồ sơ:

 • Từ 4 năm trở lên: 10 điểm.
 • Từ 7 năm trở lên: 15 điểm.

7. Kinh nghiệm kinh doanh

Tiêu chí kinh nghiệm kinh doanh chỉ áp dụng cho dòng visa 188A. Thời gian nhà đầu tư quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi nhận lời mời nộp hồ sơ:

 • Tối thiểu 4 trong vòng 5 năm tài chính gần nhất: 10 điểm.
 • Tối thiểu 7 trong vòng 8 năm tài chính gần nhất: 15 điểm.

8. Kinh nghiệm đầu tư

Tiêu chí kinh nghiệm đầu tư chỉ áp dụng cho dòng visa 188B. Trước khi nhận lời mời nộp hồ sơ, cá nhân đã duy trì khoản đầu tư tối thiểu 100,000 AUD trong vòng:

 • Tối thiểu 4 năm: 10 điểm.
 • Tối thiểu 7 năm: 15 điểm.

9. Chứng nhận đặc biệt

 • Doanh nghiệp của nhà đầu tư được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc xác nhận có đóng góp quan trọng và hiếm hoi cho khu vực: 10 điểm.

10. Chứng chỉ/bằng cấp về đổi mới

 • Bằng độc quyền sáng chế: 15 điểm.
 • Đăng ký thương hiệu: 10 điểm.
 • Trực tiếp điều hành quản lý doanh nghiệp ít nhất 1 năm trước thời điểm nộp đơn: 5 điểm
 • Sở hữu một hoặc nhiều doanh nghiệp mà tối thiểu 50% doanh thu hàng năm của công ty đến từ hoạt động thương mại xuất khẩu: 15 điểm.
 • Liên tục 3 trong 5 năm tài chính gần nhất doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm cao hơn 20%: 10 điểm.
 • 1 trong 3 năm đó công ty có tối thiểu 10 nhân việc làm việc toàn thời gian: 10 điểm.
 • Từng nhận tài trợ từ Venture Capital: 10 điểm.
Cơ hội định cư Úc cho cả gia đình
Cơ hội định cư Úc cho cả gia đình

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về visa 188 Úc định cư diện kinh doanh đầu tư. Mọi thắc mắc cần được tư vấn định cư Úc về chương trình 188 nói riêng và các chương trình định cư nói chung, quý khách hàng vui lòng liên hệ với NewOcean IMMI qua email hoặc hotline.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị
Mục lục bài viết
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN