IMMIGRATION & INVESTMENT

Hà Nội: 096 456 0022 – TP.HCM: 096 672 115
 • Home
 • Visa 188 – Định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư

Visa 188 – Định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư

Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức. Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Các loại visa tạm trú Úc diện doanh nhân – đầu tư visa 188 

– Visa 188A (Business Innovation stream): dành cho những người có kỹ năng kinh doanh muốn thành lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. Ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.

– Visa 188B (Investor stream): dành cho những người muốn đầu tư ít nhất là 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.

– Visa 188C (Significant Investor stream): dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD và muốn duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc. Ứng viên có thể được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc Austrade thay mặt chính phủ Úc.

Visa 188A – diện kinh doanh đổi mới 

Kinh doanh đổi mới diện visa 188A là gì?

Visa 188A (Diện Kinh Doanh) là loại Visa tạm trú có thời hạn 4 Năm 3 Tháng. Đây là chương trình dành cho những doanh nhân hiện có sự nghiệp kinh doanh tương đối thành công và muốn kinh doanh hoặc quản lý 1 doanh nghiệp mới hoặc sẵn có tại Úc. Khoảng tiền đầu tư của dạng Visa này sẽ ở các mức khác nhau tùy theo Tiểu Bang/Lãnh Thổ mà doanh nhân muốn định cư.

Sau 2 năm kinh doanh, doanh nhân sở hữu Visa 188A được phép xin Visa Thường Trú 888A PR. Thông qua mức đầu tư hợp lý và hồ sơ đáp ứng mọi tiêu chuẩn cho Visa 888A thì đương đơn và những thành viên trong gia đình đứng đơn chung sẽ được cấp Visa thường trú. Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của quốc gia này.

Điều kiện visa 188A

 • Phải được Chính quyền Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ Úc đề cử và có thư mời nộp hồ sơ của Bộ Di Trú Úc.
 • Phải dưới 55 tuổi tại thời điểm được mời nộp hồ sơ của Bộ Di Trú hoặc tại thời điểm đề xuất hoạt động kinh doanh và đầu tư mà cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử.
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng việc cư trú tại Úc là để quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh được đề xuất.
 • Phải có một sự nghiệp kinh doanh thành công tại Việt nam.
 • Phải có quyền sở hữu ít nhất 01 doanh nghiệp trong 02 năm tài chính gần nhất trước ngày đương đơn được mời nộp hồ sơ. Trong 2 năm này, doanh thu cho mỗi năm phải đạt được ít nhất là 500.000 AUD (khoảng 9 tỷ VND).
 • Tại thời điểm được mời nộp đơn, tài sản cá nhân và doanh nghiệp của đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hay vợ/chồng thực tế (không có đăng ký kết hôn) phải có giá trị ít nhất là 800,000 AUD (khoảng 14 tỷ 4 VND).
 • Đương đơn phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản cá nhân và doanh nghiệp nêu trên, và có thể chuyển qua Úc trong vòng 2 năm sau khi được cấp Visa 188A.
 • Nếu như doanh nghiệp tại Việt Nam của đương đơn cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, kỹ thuật hoặc thương mại, thì thời gian cung cấp những dịch vụ này của đương đơn không được nhiều hơn thời gian làm quản lý của doanh nghiệp.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình phải hội đủ điều kiện sức khỏe và kiểm tra lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (bài kiểm tra về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm và các yếu tố khác)

Quyền lợi visa 188A

 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái trong độ tuổi phụ thuộc;
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Được quyền gia hạn visa thêm 2 năm
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) nếu đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh tại Úc.

Visa 188B – diện nhà đầu tư

Điều kiện visa 188B

 • Dưới 55 tuổi, cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể không cần yêu cầu này nếu khoản đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định.
 • Có kỹ năng quản lý cao liên quan đến hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp trong việc quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam.
 • Có lý lịch thành công về hoạt động kinh doanh đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam.
 • Có cam kết thực tế về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi việc đầu tư ban đầu đã hoàn thành.
 • Đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hoặc vợ/chồng thực tế (không đăng ký kết hôn) phải:
  • Phải có ít nhất 01 trong 05 năm tài chính gần nhất trước ngày được mời nộp đơn, đã trực tiếp quản lý một trong những điều sau đây:
   • Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà đương đơn và vợ/chồng có ít nhất 10% quyền sở hữu; hoặc
   • Các khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc sở hữu của đương đơn và vợ/chồng ít nhất là AUD1.5million.
  • Trong 02 năm tài chính ngay trước ngày được mời nộp đơn, có các hoạt động kinh doanh và đầu tư một cách hợp pháp, tài sản cá nhân ít nhất là AUD2.25 triệu và sẵn sàng để chuyển qua Úc trong vòng 02 năm kể từ khi được cấp thị thực 188B.
  • Phải đầu tư ít nhất AUD1.5 triệu trong trái phiếu của chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ bằng, và sẳn sàng giữ khoản đầu tư đó ít nhất 04 năm kể từ ngày được Tiểu bang hoặc Lãnh thổ chấp nhận.
  • Không tham gia vào các hoạt động phạm pháp hoặc không được chấp nhận.
 • Đương đơn phải sống ít nhất 02 năm tại tiểu bang hoặc vùng Lãnh thổ mà đã được đề cử.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình đứng chung đơn phải hội đủ điều kiện sức khỏe và kiểm tra lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (bài kiểm tra về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các yếu tố khác).

Quyền lợi visa 188B

 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái trong độ tuổi phụ thuộc.
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng.
 • Không được phép gia hạn visa.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau khi đáp ứng các điều kiện đầu tư.
 • Khoản đầu tư 1.5 triệu AUD được hoàn trả sau 4 năm đầu tư tại Úc.

Gia hạn thời gian lưu trú visa 188B

 • Loại visa 188 này không được gia hạn.

Visa 188C – diện nhà đầu tư trọng yếu

Điều kiện visa 188C

 • Đương đơn phải cư trú tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã chỉ định.
 • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào Úc trong 04 năm.
 • Đương đơn phải tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi kết thúc visa tạm trú.
 • Đương đơn sống ở Úc ít nhất 40 ngày/ 1 năm (tính tổng cộng) trong thời gian giữ visa tạm trú, hoặc vợ / chồng của đương đơn sống ít nhất 180 ngày/ 1 năm (tính tổng cộng).
 • Đương đơn hoặc vợ/ chồng phải có tổng tài sản ít nhất là 5 triệu đô Úc và sẵn sàng để sử dụng để đầu tư tại Úc.
 • Đương đơn, các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải đồng ý không mang bất kỳ tổn thất nào liên quan đến khoản đầu tư, chống lại Khối thịnh vượng chung.
 • Thu nhập mà đương đơn kiếm được từ khoản đầu tư ở Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.

Quyền lợi visa 188C

 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái trong độ tuổi phụ thuộc.
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng.
 • Được quyền gia hạn visa thêm 2 năm.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau khi đáp ứng các điều kiện đầu tư.

Ưu điểm visa 188C

 • Không cần cư trú tại nước Úc quá lâu, có thể về Việt Nam để lo việc kinh doanh.
 • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh.
 • Không yêu cầu làm test hoặc phỏng vấn.
 • Xử lý hồ sơ nhanh (06 – 09 tháng).
 • Đây là visa gia đình nên nguồn vốn đầu tư có thể được huy động từ vợ, chồng hoặc thành viên trong gia đình.
 • Tất cả những người con còn phụ thuộc có thể đi theo đương đơn.

Hiện tại, một số thông tin về các loại visa 188 diện doanh nhân và đầu tư năm 2020 của nhiều website khác đang bị sai về điều khoản cũng như điều kiện. New Ocean IMMI hi vọng quý vị có thể tìm hiểu thật kĩ thông tin. Mọi thắc mắc cần tư vấn và giải đáp, quý vị vui lòng liên hệ đến New Ocean IMMI qua hotline: (Hà Nội) 096.456.0066 / (HCM) 096.672.1155 để được tư vấn và trao đổi trực tiếp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ÚC

Đầu tư định cư tại bang Nam Úc và những thay đổi về Luật Di trú của Bang

Thời gian: 10h30, thứ 3, ngày 12.10.2021

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now Button