IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.

USCIS chính thức ban hành 2 mẫu đơn I-956 mới

Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa phát hành 2 biểu mẫu mới theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB5 năm 2022. Cụ thể có các biểu mẫu mới là Mẫu đơn I-956F, Đơn xin Chấp thuận Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại. Và Mẫu đơn I-956G, Báo cáo hàng năm của Trung tâm Vùng.

USCIS chính thức ban hành 2 mẫu đơn I-956 mới

USCIS chính thức ban hành 2 mẫu đơn I-956 mới

Mẫu đơn I-956F là mẫu đơn mới chỉ có thể nộp bởi một Trung tâm Vùng đã được phê duyệt. Đơn I-956F dùng để xin duyệt “mẫu” gần giống như Đơn I-924 trong chương trình này lúc trước. Tuy nhiên, Đơn I-956F được yêu cầu theo luật định đối với các Trung tâm Vùng. Xin phê duyệt từng hạng mục đầu tư cụ thể thông qua một dự án mới.

Đơn I-956F được Sở Di trú Mỹ cung cấp trên Website

Mẫu đơn I-956G thay thế Mẫu I-924A từ quy định trước đó nhưng kết hợp các yêu cầu báo cáo theo luật định gia tăng.

Đơn I-956G được Sở Di trú Mỹ cung cấp trên Website

Loạt biểu mẫu tiếp theo USCIS sẽ phát hành là Mẫu đơn I-526 – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và Mẫu đơn I-526E – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư thuộc Trung tâm Vùng. USCIS sẽ thông báo cho các bên liên quan khi các biểu mẫu này có sẵn trên trang web của USCIS.

  • Thời gian có hiệu lực của 2 mẫu đơn trên là từ ngày 2 tháng 6 năm 2022. Mẫu I-956F và I-956G phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình.
  • Phí nộp đơn: $ 17,795 cho Mẫu I-956F và $ 3,035 cho Mẫu I-956G.

Những quy định của USCIS đi kèm đơn I-956

Liên quan đến Đơn I-956, USCIS có kèm theo một số quy định. Thông báo mới dành cho Trung tâm Vùng như sau:

  • Về khu vực địa lý: USCIS cho biết bất cứ quy mô khu vực nào cũng sẽ được chấp thuận. Miễn đảm bảo tạo ra đủ số lượng công ăn việc làm theo quy định. Trung tâm Vùng cần mô tả rõ khu vực địa lý. Nếu nộp đơn sửa đổi để mở rộng diện tích thì cần mô tả cả khu vực đã được phê duyệt và khu vực mở rộng.
  • Chứng minh tác động kinh tế: Trung tâm Vùng cần phải mô tả các loại hình doanh nghiệp thương mại sẽ nhận đầu tư EB5. Đồng thời, cung cấp chi tiết về các công việc trực tiếp và gián tiếp được tạo ra cũng như các tác động kinh tế tích cực.
  • Chính sách và thủ tục toàn diện: Trung tâm Vùng phải có sổ tay mô tả các thủ tục. Chính sách giám sát những doanh nghiệp thương mại mới. Tổ chức tạo việc làm để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật. Quy định hiện hành của chính phủ Hoa Kỳ.
  • Điều tra lý lịch nhân sự của Trung tâm Vùng: Những người “có thẩm quyền” được xác định trong đơn I-956 phải nộp đơn I-956H – Bona Fides of People. Nếu không tuân thủ đúng quy định, USCIS sẽ có những hình phạt nghiêm khắc. Thậm chí chấm dứt chỉ định Trung tâm Vùng.

NewOcean IMMI sẽ tiếp tục gửi tới những thông tin mới nhất dành cho quý nhà đầu tư. Vui lòng liên hệ (Hà Nội) 096.456.0022 / (HCM) 096.672.1155 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN