IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

  • Người nộp đơn được yêu cầu đóng góp cho Quỹ Phát triển quốc gia (NDF) số tiền tối thiểu là  US$100,000.
  • Số tiền này sẽ không được hoàn lại. 
  • Số tiền này sẽ đảm bảo cho một gia đình 4 người. Với bất cứ thành viên nào thêm sẽ cần đóng thêm 25.000 USD
  • Với đầu tư này bạn có thể bán lại sau 5 năm. 
  • Bạn có thể mua nhà để ở hoặc cho thuê.
  • Căn hộ này sẽ phải mua chung với một số người khác (thường là từ 1-10 người).

Đây là chương trình mua cổ phần và sẽ phải sở hữu chung với những người khác.  

* Yêu cầu trong 5 năm chỉ cần đến Antiqua ở check-in 5 ngày (cho chường trình mua nhà lấy quốc tịch). Liên hệ ngay để tìm hiểu và nhận tư vấn từ NewOcean IMMI nhé!

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN