IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Trung tâm vùng EB5 là gì? Cách chọn trung tâm vùng an toàn

Đầu tư vào một trung tâm vùng EB5 có thể giúp cho các nhà đầu tư về mức độ chắc chắn và khả năng dự đoán nhận được thẻ xanh khi đầu tư định cư Mỹ. Vậy trung tâm vùng EB5 là gì? Đặc điểm nổi bật khi đầu tư qua trung tâm vùng khác gì với đầu tư trực tiếp và cách để lựa chọn trung tâm vùng an toàn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan toàn diện về của trung tâm vùng EB5.

1. Trung tâm vùng EB5 là gì?

Trung tâm khu vực EB-5 là một đơn vị hoặc một thực thể được thành lập theo hướng dẫn của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB5. Một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích đầu tư mới vào các dự án tạo việc làm. Để đủ điều kiện trở thành trung tâm khu vực, một cơ quan hoặc thực thể phải nộp đơn I-956 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để được chấp thuận.

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đủ điều kiện tham gia chương trình EB5 bằng cách đầu tư đủ điều kiện vào các dự án EB5 được tài trợ bởi các trung tâm khu vực. Miễn là các dự án trung tâm khu vực này tạo ra ít nhất 10 việc làm tại Hoa Kỳ cho mỗi nhà đầu tư.

Khi một nhà đầu tư quyết định đầu tư thông qua một trung tâm vùng. Họ sẽ chuyển tiền của mình đến quỹ đầu tư của trung tâm vùng. Sau đó, quỹ đầu tư của trung tâm khu vực sẽ cho một dự án bất động sản vay hoặc sử dụng vốn EB5 để mua cổ phần trong dự án đó. Cấu trúc này cho phép trung tâm khu vực giám sát dòng vốn EB5 giúp tăng mức độ minh bạch. Trung tâm vùng cũng sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với USCIS và nhà đầu tư về tiến độ của dự án và số lượng việc làm được tạo ra.

Một trong những thách thức mà chương trình EB5 phải đối mặt là khả năng gian lận và lạm dụng vốn. Để giải quyết vấn đề này, Đạo luật cải cách và liêm chính EB5 năm 2022 gần đây đã được ký thành luật. Đạo luật nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các trung tâm vùng. Bằng cách yêu cầu họ cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo định kỳ cho các nhà đầu tư về tình trạng vốn của họ.

Trung tâm vùng EB5 là gì? Cách chọn trung tâm vùng an toàn
Trung tâm vùng EB5 là gì? Trung tâm vùng EB5 là một đơn vị hoặc một thực thể được thành lập theo quản lý và phê duyệt bởi Sở di trú Mỹ

2. Lợi ích và vai trò của trung tâm vùng EB5

Đầu tư vào một trung tâm vùng mang lại một số lợi ích so với đầu tư trực tiếp. Khiến hình thức này trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc đầu tư vào một trung tâm vùng EB5.

 • Tạo việc làm

Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào một trung tâm vùng EB5 là khả năng tạo việc làm. Các trung tâm vùng được USCIS phê duyệt trước và được thiết kế để tạo việc làm trong một khu vực địa lý cụ thể. Những công việc này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp và các nhà đầu tư có thể tính cả hai loại vào 10 công việc cần thiết cho mỗi khoản đầu tư. Vì đây là một yêu cầu đối với các nhà đầu tư EB-5 để có được Thẻ Xanh. Nên việc đầu tư thông qua một trung tâm vùng có thể giúp cho việc nhập cư thành công hơn.

 • Giảm rủi ro

Đầu tư vào một trung tâm vùng có thể giảm rủi ro so với đầu tư trực tiếp. Nhiều trung tâm vùng có thành tích thành công đã được chứng minh và thường có danh mục đầu tư đa dạng gồm các dự án trung tâm vùng. Họ cũng có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm có thể giảm thiểu rủi ro. Đảm bảo rằng các khoản đầu tư được cấu trúc hợp lý. Ngoài ra, các trung tâm vùng phải tuân theo các yêu cầu báo cáo thường xuyên. Điều này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự minh bạch và giám sát tốt hơn.

 • Đầu tư thụ động

Đầu tư vào một trung tâm vùng là một khoản đầu tư thụ động. Có nghĩa là các nhà đầu tư không phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp. Đây là một lợi thế đáng kể cho các nhà đầu tư muốn duy trì lối sống và lợi ích kinh doanh hiện tại của họ trong khi vẫn có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Điều này cũng cho phép các nhà đầu tư có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chiến lược đầu tư của họ. Vì họ có thể chọn đầu tư vào một trung tâm vùng phù hợp với mục tiêu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của họ.

 • Quy trình đầu tư dễ dàng hơn

Đầu tư vào một trung tâm vùng có thể là một quá trình dễ dàng hơn so với đầu tư trực tiếp. Các trung tâm khu vực thường có một nhóm chuyên gia có thể hướng dẫn các nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình. Từ khoản đầu tư ban đầu đến việc có được thường trú nhân. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư điều hướng các yêu cầu phức tạp của chương trình EB5 và tránh những sai lầm tốn kém. Ngoài ra, các trung tâm vùng có thể đã thiết lập mối quan hệ với USCIS. Điều này có thể giúp đẩy nhanh quá trình đăng ký.

 • Danh mục dự án đa dạng

Đầu tư vào một trung tâm vùng có thể cung cấp khả năng tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng. Các trung tâm vùng thường đầu tư vào nhiều ngành khác nhau. Chẳng hạn như bất động sản, cơ sở hạ tầng và khách sạn. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với nhiều ngành công nghiệp.

 • Lợi nhuận cao hơn

Đầu tư vào một trung tâm vùng có thể mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn. Vì họ được phép tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư EB5, các trung tâm vùng có thể làm việc với các dự án EB5 có tiềm năng thu lợi nhuận cao. Ngoài ra, các trung tâm vùng có thể đã thiết lập mối quan hệ với người cho vay. Điều này có thể giúp đảm bảo các điều khoản tài chính thuận lợi và tăng lợi nhuận.

Vai trò của trung tâm vùng EB5 tác động rất lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ
Vai trò của trung tâm vùng EB5 tác động rất lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ

3. Đầu tư EB5 qua trung tâm vùng và đầu tư trực tiếp có điểm gì khác biệt?

Các nhà đầu tư visa EB5 có thể lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại hoặc đầu tư thông qua một trung tâm khu vực.
Số tiền đầu tư tối thiểu cho cả hai hình thức là như nhau là 800.000 USD hoặc 1.05 triệu USD. Sự khác biệt ở đây là tổng số việc làm được tạo ra, vai trò của trung tâm vùng và cơ cấu đầu tư.

 • Phương thức đầu tư EB5 trực tiếp:

Thường được các nhà đầu tư nước ngoài ưa thích để điều hành doanh nghiệp thương mại của họ tại Hoa Kỳ. Những nhà đầu tư này tìm cách kiểm soát hoàn toàn khoản đầu tư của họ và xây dựng một doanh nghiệp thành công. Mục tiêu chung của các nhà đầu tư trực tiếp là mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của họ sang Hoa Kỳ và tăng lợi nhuận của họ. Thông thường, điều này có nghĩa là nhà đầu tư đang muốn đầu tư vào một khu đô thị thân thiện với doanh nghiệp. Các nhà đầu tư hầu hết không tìm cách mở doanh nghiệp thương mại mới ở khu vực nông thôn. Mặc dù khu vực nông thôn đủ điều kiện là TEA.

 • Phương thức đầu tư EB5 của Trung tâm vùng:

Đây là phương thức đầu tư EB5 phổ biến nhất vì cho phép mỗi nhà đầu tư trở thành một phần của doanh nghiệp thương mại mới với tư cách là một nhà đầu tư thụ động và chịu trách nhiệm quản lý hạn chế. Theo hình thức này, các nhà đầu tư EB5 thường được tập hợp lại với nhau để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Vì vốn EB5 trong một dự án trung tâm vùng có xu hướng chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn dự án. Nên cách tiếp cận tổng hợp này thường tạo ra hơn 10 việc làm cần thiết cho mọi nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là ít căng thẳng hơn đối với nhà đầu tư EB5.

Đầu tư qua Trung tâm vùng khác biệt với đầu tư EB5 trực tiếp
Đầu tư qua Trung tâm vùng khác biệt với đầu tư EB5 trực tiếp

4. Cách chọn trung tâm vùng an toàn khi đầu tư EB5

Về kinh nghiệm, nhà đầu tư EB5 chọn trung tâm vùng EB5 dựa trên các tiêu chí sau:

 • Số lần nhà đầu tư nộp đơn I-526 được chấp thuận.
 • Số lần nhà đầu tư được phê duyệt I-829.
 • Lịch sử hoàn vốn của khoản đầu tư chính của nhà đầu tư.

Ngoài ra, một Trung tâm vùng đáng tin cậy để đầu tư EB5 nên được xem xét dựa trên các yếu tố sau:

 • Phải có kinh nghiệm và uy tín đã được tạo dựng qua nhiều năm.
 • Tổng số dự án được Sở di trú chấp thuận và cấp thẻ xanh Hoa Kỳ.
 • Tổng số vốn huy động và trả lại cho nhà đầu tư EB5.
 • Chất lượng các dự án đã đầu tư trong thời gian qua.
 • Dự án tạo công việc mạnh mẽ.
 • Xác định khu vực làm việc rõ ràng.
 • Các dự án danh giá trước đây mà trung tâm vùng đã đầu tư.
 • Chiến lược hoàn vốn được xác định rõ.

4. Các câu hỏi thường gặp về trung tâm vùng EB5 là gì?

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về trung tâm vùng EB5:

 • Các nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro gì khi đầu tư vào trung tâm khu vực EB5?

Các khoản đầu tư EB5, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, đều có rủi ro. Các trung tâm khu vực không thể đảm bảo hoàn vốn đầu tư cho nhà đầu tư.

 • Các công ty chấp nhận những rủi ro gì khi chấp nhận đầu tư EB5?

Các công ty không chịu thêm rủi ro đối với các khoản đầu tư EB5. Họ sử dụng vốn đầu tư giống như mọi nguồn vốn khác.

 • Các lựa chọn tài trợ của trung tâm khu vực EB5 có rẻ hơn cho các công ty so với các nguồn khu vực khác không?

Trong nhiều trường hợp, tài trợ EB5 có chi phí thấp hơn so với các giải pháp thay thế. Vì tiềm năng hoàn vốn của nhà đầu tư EB5 thấp hơn so với các nguồn khác. Ngoài ra, việc đảm bảo vốn EB5 làm tăng tính thanh khoản tổng thể của một doanh nghiệp/dự án. Từ đó giảm chi phí huy động vốn từ các nguồn khác.

 • Làm thế nào để các trung tâm khu vực EB5 giúp đỡ cộng đồng?

Các trung tâm khu vực EB5 đã tạo điều kiện đầu tư trực tiếp vào các dự án. Điều này giúp tạo ra việc làm cộng đồng và nền kinh tế khu vực.

Tạo việc làm cho cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế Mỹ là những đóng góp của chương trình EB5
Tạo việc làm cho cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế Mỹ là những đóng góp của chương trình EB5

Hy vọng bài viết trên đây, nhà đầu tư đã thực sự hiểu rõ về trung tâm vùng EB5 là gì. Cách thức hoạt động và các yếu tố chính cần được xem xét khi đánh giá các cơ hội đầu tư.

NewOcean IMMI hiện tại đang hợp tác với trung tâm vùng CMB. Trung tâm vùng với hơn 25 năm kinh nghiệm. CMB là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực EB5 tại Mỹ. Là trung tâm vùng đầu tiên giới thiệu mô hình cho vay vốn và tính toán việc làm EB5 cho các nhà đầu tư. CMB luôn cung cấp những dự án an toàn, tính khả thi cao cho nhà đầu tư EB5. NewOcean IMMI và Trung tâm Vùng CMB đã mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Việt tiếp cận các dự án hấp dẫn, uy tín, an toàn, tạo ra lợi nhuận và hoàn vốn. Tăng tỷ lệ nhận thẻ xanh định cư cho cả gia đình. Liên hệ với NewOcean IMMI để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN