IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.

Bí quyết tối ưu thuế diện EB5 dành cho các nhà đầu tư

Công dân Mỹ, thường trú nhân và những người sống tại Mỹ quá 183 ngày trong 3 năm đều phải nộp thuế. Đối với những nhà đầu tư EB5, việc nộp thuế cũng sẽ là điều bắt buộc sau khi đương đơn sang sinh sống tại Mỹ. Vì vậy, hiểu đầy đủ và lập kế hoạch phù hợp là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB5 trước khi nhận thẻ xanh Mỹ. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị tìm hiểu về tối ưu thuế diện EB5 dành cho các nhà đầu tư.

I. Quy tắc tính thuế cư trú Mỹ

Khi lập kế hoạch thuế với tư cách là cư dân Hoa Kỳ. Trước tiên mỗi nhà đầu tư nhập cư EB5 phải quyết định thời điểm bắt đầu cư trú của mình tại Hoa Kỳ. Kể từ ngày đó, người nhập cư bị đánh thuế như một cư dân Hoa Kỳ.

Đương đơn sẽ trở thành cá nhân chịu thuế tại Mỹ nếu thuộc một trong các đối tượng sau: Công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ hoặc đương đơn ở Mỹ vượt quá 183 ngày trong vòng 3 năm qua.

Khi sang Mỹ thông qua thị thực EB5, nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ thường trú nhân hay còn gọi là thẻ xanh. Trong trường hợp này, thuế cư trú của Hoa Kỳ bắt đầu được tính vào ngày đầu tiên đến với thẻ xanh hoặc khi thẻ xanh được cấp nếu bạn đã ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thuế cư trú có thể sớm hơn đối với những người đã ở trên nước Mỹ. Điều đó phụ thuộc vào loại thị thực mà nhà đầu tư đã có trước khi nhận được thẻ xanh và số ngày ở Mỹ.

Là người có thẻ xanh, đương đơn sẽ tự động được coi là cư dân đóng thuế của Hoa Kỳ. Trừ khi áp dụng một số ngoại lệ nhất định đối với quy tắc cư trú hoặc bạn từ bỏ thẻ xanh của mình.

Về cơ bản, tất cả các cá nhân chịu thuế cư trú tại Hoa Kỳ đều bị đánh thuế trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là tất cả thu nhập phải được báo cáo tại Hoa Kỳ bất kể thu nhập bắt nguồn từ quốc gia nào. Tuy nhiên, có những cơ chế trong luật để tránh đánh thuế hai lần hoặc thậm chí tránh nộp thuế hoàn toàn.

Hiện tại, thuế suất của Hoa Kỳ đối với thu nhập thông thường là từ 10% đến 37%. Thu nhập phải chịu từng mức thuế tùy thuộc vào tình trạng khai thuế của người nộp thuế: độc thân, chủ hộ (HOH), kết hôn khai riêng (MFS) hay kết hôn khai chung (MFJ).

Thu nhập thông thường bao gồm tiền lương, phí dịch vụ, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, lãi vốn ngắn hạn, thu nhập thông qua các công ty, v.v. Lãi vốn dài hạn áp dụng cho tài sản nắm giữ trong hơn 1 năm và được giảm thuế suất.

Mỹ cũng có thể đánh thuế thu nhập đầu tư với tỷ lệ 3,8% tùy thuộc vào mức thu nhập của người nộp thuế. Thường được gọi là thuế thu nhập đầu tư ròng. Ngoài thuế thu nhập liên bang. Đương đơn có thể chịu thuế thu nhập của tiểu bang và thành phố. Tùy thuộc vào nơi bạn quyết định sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Bí quyết tối ưu thuế diện EB5 dành cho các nhà đầu tư
Tối ưu thuế diện EB5 khi nhà đầu tư biết cách tình thuế cư trú ở Hoa Kỳ

II. Ngoại lệ của thuế cư trú Mỹ là gì?

Có một số ngoại lệ đối với quy tắc thuế cư trú của Hoa Kỳ. Chủ thẻ xanh có thể yêu cầu phá vỡ quy tắc hiệp ước thuế. Trong trường hợp này, thu nhập sẽ được miễn thuế Hoa Kỳ theo hiệp ước. Miễn là bạn giữ một vị trí quan trọng ở quốc gia mà Hoa Kỳ có hiệp ước thuế.

Một ngoại lệ khác áp dụng cho bài kiểm tra hiện diện và có thể được cấp cho học sinh. Nhiều nhà đầu tư đến Mỹ với mục đích ban đầu là học tập. Sau đó quyết định ở lại lâu dài và chọn định cư Mỹ theo diện visa EB5. Khi ở Hoa Kỳ bằng thị thực sinh viên, số ngày đi học không được tính vào công thức đối với số ngày vượt quá 183 ngày. Do đó, cá nhân được coi là người không cư trú và chỉ phải chịu thuế của Hoa Kỳ đối với thu nhập và tài sản có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Khoản miễn trừ này có thể được sử dụng cho nhà đầu tư EB5 trong tối đa 5 năm.

III. Biện pháp tránh bẫy thuế và giảm thiểu thuế thu nhập ở mức tối đa

Có một số chiến lược được thực hiện trước khi bắt đầu giai đoạn tính thuế cư trú tại Hoa Kỳ. Những chiến lược này có thể giảm gánh nặng thuế và được xây dựng sau khi đến Mỹ dành cho các nhà đầu tư.

  • Triển khai nhanh các sự kiện:

Các nhà đầu tư EB5 sở hữu cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Các công ty đó có lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm, nhưng chưa chia cho chủ sở hữu. Ngoài ra, có thể có những tài sản gắn liền với lợi nhuận không bán được có thể được thanh lý ngay lập tức. Bạn nên triển khai nhanh sự kiện như thế này để chúng diễn ra trước khi bạn chuyển đến Hoa Kỳ. Do đó tránh hoàn toàn việc đánh thuế của Hoa Kỳ.

  • Tăng cường:

Đối với những tài sản không thể bán trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Đã tích lũy lợi nhuận chưa kiếm được. Bạn nên có sẵn các chiến lược lập kế hoạch thuế để mang lại giá trị chi phí của tài sản trong tương lai. Do đó, việc bán tài sản trong tương lai của bạn sẽ không phải chịu thuế Hoa Kỳ đối với những gì liên quan đến lợi nhuận tích lũy trước khi bắt đầu đánh thuế cư trú. Chỉ phần gia tăng giá trị sau khi bắt đầu đánh thuế cư trú tại Hoa Kỳ mới phải chịu thuế theo luật Hoa Kỳ.

  • Các công ty nước ngoài:

Đối với các công ty nước ngoài có thể do người nộp thuế ở Hoa Kỳ lựa chọn. Điều này làm giảm gánh nặng thuế bằng cách cho phép người nộp thuế cá nhân ở Hoa Kỳ bù đắp thuế thu nhập mà công ty nước ngoài phải trả cho các cá nhân ở Hoa Kỳ. Cơ chế bù trừ này tránh được cái gọi là “đánh thuế hai lần”. Khi thu nhập bị đánh thuế hai lần ở các quốc gia khác nhau. Nếu bạn không chọn trước khi bắt đầu tính thuế cư trú tại Hoa Kỳ. Bạn có thể đã bỏ lỡ cơ hội được hưởng ưu đãi về thuế đối với thu nhập có được từ các nguồn nước ngoài này.

  • Công ty nước ngoài bị kiểm soát bởi cá nhân:

Các công ty được kiểm soát bởi các cá nhân dự định đến Hoa Kỳ. Trở thành công dân chịu thuế được coi là các công ty nước ngoài được kiểm soát. Đối với hình thức này, ngoài phương án xử lý đã đề cập trước đó. Còn có phương án hoãn nộp thuế thu nhập ở Hoa Kỳ bằng cách thay thế một công ty Hoa Kỳ. Nếu thu nhập và lợi nhuận được tái đầu tư vào các hoạt động khác. hành động kinh doanh.

  • Quỹ viện trợ nước ngoài:

Đây là đối tượng thường được quan tâm đặc biệt. Các công ty này thường được gọi là Công ty đầu tư nước ngoài thụ động (PFIC) tại Hoa Kỳ. PFIC bị đánh thuế nặng nếu không có lựa chọn đặc biệt nào được thực hiện. Hoa Kỳ sẽ đánh thuế thu nhập ở mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất trong khoảng thời gian mà người nộp thuế nắm giữ cổ phần của PFIC khi đang làm nhân viên. Mức thuế này hiện ở mức 37%.

Những biện pháp giảm thuế và tránh thuế ở mức tối đa dành cho nhà đầu tư EB5
Những biện pháp giảm thuế và tránh thuế ở mức tối đa dành cho nhà đầu tư EB5

IV. Quy hoạch thuế bất động sản khi định cư ở Mỹ

Một khía cạnh đáng quan tâm khác khi chuyển đến Hoa Kỳ thông qua con đường EB5 là thuế bất động sản. Chủ thẻ xanh thường được coi là cư trú tại Hoa Kỳ. Do đó, tất cả tài sản trên toàn thế giới đều phải chịu thuế tài sản và quà tặng của Hoa Kỳ. Thuế suất là 40% đối với tài sản trị giá hơn 1 triệu đô la.

Hiện tại có khoản miễn trừ trọn đời khoảng 11,6 triệu đô la cho mỗi người. Điều này có nghĩa là chỉ những tài sản có giá trị trên ngưỡng này mới phải chịu thuế tài sản và quà tặng ở mức 40%.

Đối với các gia đình có tình hình tài chính vững mạnh. Có các chiến lược để loại bỏ tài sản khỏi thuế bất động sản và quà tặng của Hoa Kỳ nếu được thực hiện trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Một trong nhiều lựa chọn là tặng tài sản cho người thụ hưởng trước khi chuyển đến Mỹ để nhập cư. Ngoài ra, các gia đình cũng có thể chọn mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để trang trải trách nhiệm thuế tài sản trong tương lai hoặc kết hợp tất cả các chiến lược này.

Do tác động tài chính của thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập và tài sản nước ngoài. Việc lập kế hoạch trước để chuyển đến Hoa Kỳ là bắt buộc. Một số chiến lược có thể cần được thực hiện trong ít nhất 2 năm trước khi có hiệu lực và được Sở Thuế vụ phê duyệt.

Thuế bất động sản sau khi định cư Mỹ dành cho nhà đầu tư
Thuế bất động sản sau khi định cư Mỹ dành cho nhà đầu tư

Trên đây là những thông tin hữu ích về tối ưu thuế diện EB5. Hoàn cảnh của mỗi nhà đầu tư EB5 là khác nhau. Vì vậy, nhà đầu tư nên cẩn thận và tìm hiểu kỹ lưỡng các vấn đề với một chuyên gia thuế có kinh nghiệm.

Mặc dù chúng tôi không phải là luật sư về thuế. Nhưng chúng tôi đã làm việc với nhiều chuyên gia thuế được cấp phép trong lĩnh vực nhập cư đầu tư. Nếu bạn cần giới thiệu đến một cố vấn thuế lành nghề có kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng EB5. NewOcean IMMI hoàn toàn có thể giúp bạn. Liên hệ với NewOcean IMMI để biết thêm thông tin.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN