IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.
Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan

Dự Án EB5: CMB Nhóm 91

Nằm cạnh bên Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan (DTW), dự án EB5 Nhóm 91 (Group 91) của Trung Tâm Vùng CMB được đánh giá là một dự án có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Với vị trí

Chi tiết »

Chứng minh nguồn vốn đầu tư EB5

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn vốn đầu tư EB-5, những hình thức đầu tư và cách chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 đúng cách. Nguồn vốn đầu tư EB-5 Theo quy định của

Chi tiết »

Tổng quan về Trung Tâm Vùng CMB

CMB là một trong những tổ chức điều hành trung tâm EB5 lâu đời nhất và uy tín nhất trong ngành EB5. Với 25 năm kinh nghiệm, CEO và người sáng lập Patrick F Hogan đã góp phần vào sự

Chi tiết »
Cách hiểu về chương trình đầu tư EB5

Chương trình đầu tư EB-5 là gì?

Chương trình Định cư Mỹ EB-5 (Employment Base Fifth), là chương trình đầu tư EB5 để định cư Mỹ dành riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Mỹ, mang lại lợi ích cho nền

Chi tiết »
Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan

Dự Án EB5: CMB Nhóm 91

Nằm cạnh bên Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan (DTW), dự án EB5 Nhóm 91 (Group 91) của Trung Tâm Vùng CMB được đánh giá là một dự án có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Với vị trí

Chi tiết »

Chứng minh nguồn vốn đầu tư EB5

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn vốn đầu tư EB-5, những hình thức đầu tư và cách chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 đúng cách. Nguồn vốn đầu tư EB-5 Theo quy định của

Chi tiết »

Tổng quan về Trung Tâm Vùng CMB

CMB là một trong những tổ chức điều hành trung tâm EB5 lâu đời nhất và uy tín nhất trong ngành EB5. Với 25 năm kinh nghiệm, CEO và người sáng lập Patrick F Hogan đã góp phần vào sự

Chi tiết »
Cách hiểu về chương trình đầu tư EB5

Chương trình đầu tư EB-5 là gì?

Chương trình Định cư Mỹ EB-5 (Employment Base Fifth), là chương trình đầu tư EB5 để định cư Mỹ dành riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Mỹ, mang lại lợi ích cho nền

Chi tiết »
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN