IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.
Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan

Dự Án EB5: CMB Nhóm 91

Nằm cạnh bên Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan (DTW), dự án EB5 Nhóm 91 (Group 91) của Trung Tâm Vùng CMB được đánh giá là một dự án có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Với vị trí

Chi tiết »
Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan

Dự Án EB5: CMB Nhóm 91

Nằm cạnh bên Sân Bay Quốc Tế Wayne County Metropolitan (DTW), dự án EB5 Nhóm 91 (Group 91) của Trung Tâm Vùng CMB được đánh giá là một dự án có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Với vị trí

Chi tiết »
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN