ĐỊNH CƯ Ở TÂY ÚC

DANH SÁCH NGHỀ NGHIỆP ĐỊNH CƯ Ở TÂY ÚC GIẢM XUỐNG CHỈ CÒN 18

Tây Úc đã cập nhật danh sách nghề nghiệp có kỹ năng. Theo danh sách gần đây được công bố, Tây Úc chiếm 178 ngành nghề, tuy nhiên, sau khi giảm xuống, danh sách nghề định cư ở Tây Úc chỉ còn 18 nghề. Danh sách sửa đổi có chứa nghề nghiệp của ngành y … Continue Reading »