Nam Úc mở cửa tiếp nhận hồ sơ định cư Úc diện doanh nhân 2019

Nam Úc là một tiểu bang ở phia Nam trung của Úc, mật độ dân cư thấp. Đây là nơi có tỷ lệ du học sinh cũng như doanh nhân tập trung khá đông đúc. Và hiện nay, Nam Úc đang mở cửa tiếp nhận hồ sơ định cư Úc diện doanh nhân. Hãy cùng … Continue Reading »