Bổ sung thông tin kế hoạch định cư Canada giai đoạn 2019 – 2021

Canada bổ sung thông tin kế hoạch định cư giai đoạn 2019 – 2021 thu hút lượng lớn người nhập cư. Vậy chính sách cũng như thông tin bổ sung kế hoạch định cư Canada 2019 – 2021 như thế nào? Hãy cùng NewOcean IMMI tìm hiểu những thông tin bổ sung của kế hoạch … Continue Reading »