IMMIGRATION & INVESTMENT

Hà Nội: 096 456 0022 – TP.HCM: 096 672 115
  • Home
  • Sở di trú Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 04/06/2020

Sở di trú Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 04/06/2020

Sở di trú Mỹ (USCIS) sẽ mở cửa trở lại vào ngày 04/06/2020. Đồng thời, trong thời gian này, hệ thống trực tuyến của USCIS vẫn làm việc như thường lệ, vẫn tiếp nhận đơn và xử lý qua online.

Đối với các trường hợp có lịch phỏng vấn trong thời gian tạm đóng cửa này, Sở di trú Mỹ sẽ gửi thư hẹn lại cho những hồ sơ này. Đồng nghĩa, những hồ sơ đã có lịch hẹn phỏng vấn vào trong thời gian này sẽ tiếp tục chờ cho đến hết ngày 3/6. Trước mắt theo kế hoạch, USCIS đã sẵn sàng mở cửa lại vào ngày 4/6.

Những người đã có thư hẹn phỏng vấn hay thư hẹn lấy dấu vân tay, chụp hình sẽ không cần phải làm thủ tục xin tái hẹn. Sở di trú Mỹ sẽ tự động gửi thư tái hẹn lại cho những trường hợp này.

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ÚC

Đầu tư định cư tại bang Nam Úc và những thay đổi về Luật Di trú của Bang

Thời gian: 10h30, thứ 3, ngày 12.10.2021

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now Button