IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Quyền lợi của visa L1 và các hạn chế khi làm việc ở Mỹ

Thị thực L1 là thị thực không định cư cho phép các doanh nhân, nhà quản lý, điều hành cấp cao đến các chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng chi nhánh của họ ở Hoa Kỳ. Đây là một lựa chọn thị thực phổ biến cho các công ty đa quốc gia muốn đưa nhân viên của họ đến Hoa Kỳ làm việc. Quyền lợi của visa L1 dành cho đương đơn là tự do sinh sống, làm việc, học tập tại Mỹ. Ngoài ra, visa L1 cũng tạo nhiều điều kiện cho đương đơn phát triển công việc của mình.

I. Quyền lợi của visa L1 đối với các đương đơn khi nộp hồ sơ

Visa L1 là một trong những thị thực được nộp nhiều nhất trong danh mục thị thực không định cư của Hoa Kỳ, nhờ những lợi ích hấp dẫn của thị thực cho cả công ty và người thụ hưởng thị thực L1.

1. Chương trình có ít yêu cầu về điều kiện xét duyệt

Có nhiều loại thị thực không định cư cho phép công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để làm việc. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của các loại này khá khắt khe. Ví dụ:

Các ứng viên nộp đơn xin loại thị thực Năng lực Phi thường phải chứng minh khả năng phi thường của họ bằng cách cung cấp bằng chứng về sự hoan nghênh của quốc gia hoặc quốc tế.

Đối với thị thực H1B, ứng viên phải có ít nhất bằng cử nhân và các chứng chỉ được chọn. Một số thị thực làm việc chỉ dành cho công dân từ một quốc gia cụ thể, như thị thực TN, chỉ dành cho công dân Canada và Mexico.

Mặt khác, thị thực L1 chỉ yêu cầu người nộp đơn phải là người quản lý/điều hành hoặc chuyên gia trong một công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, đây có thể là một điều kiện nghiêm ngặt, nhưng chính công ty phải chịu nhiều gánh nặng nhất. Về phía cá nhân, vị trí điều hành/quản lý hoặc kiến ​​thức chuyên môn được coi là phổ biến với thị thực này.

Thời gian xử lý trung bình cho visa L1 là từ 3-6 tháng. Đương đơn cũng có thể nhận được visa nhanh hơn nếu trả một khoản phí bổ sung. Với quy trình xử lý đặc biệt, USCIS phải trả lời trong vòng 15 ngày làm việc.

Quyền lợi của visa L1 và các hạn chế khi làm việc tại Mỹ
Quyền lợi của visa L1 khi làm việc tại Mỹ

2. Quyền lợi của visa L1 bao gồm đăng ký không có hạn ngạch

Không giống như một số loại thị thực khác, không có giới hạn hàng năm về số lượng thị thực dành cho một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Vì vậy, bạn có thể nộp đơn xin thị thực bất kỳ thời điểm nào trong năm.

3. Có thể cùng các thành viên khác trong gia đình đến Mỹ

Người có thị thực L1 được phép đưa vợ/chồng và con cái phụ thuộc của họ đến Hoa Kỳ bằng thị thực L2. Vợ/chồng được cấp phép làm việc cho phép họ làm việc cho bất kỳ chủ lao động Hoa Kỳ nào.

Đây là một lợi ích tuyệt vời vì cho phép người phối ngẫu của bạn kiếm thêm thu nhập để giúp hỗ trợ gia đình nếu cần thiết. Chỉ vợ chồng mới có thể làm việc trên L-2, không phải con cái. Cha mẹ của những người có thị thực L1 không đủ điều kiện để được cấp thị thực L2.

4. Quyền lợi visa kép

Thị thực L1 là thị thực có hai mục đích, nghĩa là những người thụ hưởng có thể nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân thông qua chương trình Thẻ xanh mà không vi phạm tình trạng L1 của họ. Một số thị thực làm việc không định cư khác, chẳng hạn như thị thực H-1B và TN, không phải là thị thực kép, nghĩa là những người có thị thực này không được phép nộp đơn xin Thẻ xanh trong khi thị thực của họ vẫn còn hiệu lực.

5. Không yêu cầu về giáo dục tối thiểu

Một trong những lợi ích lớn nhất của thị thực L1 là bạn không cần bằng cấp để đủ điều kiện. Điều này không giống như thị thực H1B yêu cầu người nộp đơn phải có ít nhất bằng Cử nhân trước khi họ có thể nộp đơn. Tất nhiên, không chắc rằng một nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành hoặc thậm chí là một chuyên gia không có một số bằng cấp giáo dục chính quy, nhưng ít nhất trình độ học vấn không được liệt kê như một điều kiện.

Ngoài ra, thị thực L1 là thị thực không di dân, có nghĩa là bạn không phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới. Sau 1 năm, bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn thông qua visa EB1C để trở thành thường trú nhân định cư Mỹ.

II. Quyền lợi của visa L1 dành cho các Nhà điều hành doanh nghiệp

Người nộp đơn không phải là những người duy nhất có thể tận dụng các lợi ích của thị thực L1. Người sử dụng lao động cũng có nhiều lợi ích từ việc chọn thị thực này hơn những thị thực khác.

1. Kiến nghị bao trùm

Lợi ích L1 đầu tiên và có lẽ là lớn nhất mà các nhà điều hành doanh nghiệp có thể được hưởng là L1 có tùy chọn thị thực chung cho các công ty có tổng doanh thu tại Hoa Kỳ ít nhất 25 triệu đô la hoặc có tối thiểu 1.000 nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ.

Đơn bảo lãnh chung L1 cho phép nhà điều hành doanh nghiệp nộp một đơn bảo lãnh cho nhiều nhân viên, nghĩa là bạn sẽ không phải nộp đơn và trả tiền cho đơn bảo lãnh cho từng nhân viên. Đối với các công ty lớn cần đưa nhiều nhân viên đến Hoa Kỳ trong thời gian ngắn, đơn yêu cầu bao trùm là một lợi thế vô giá.

2. Mức lương hiện hành

Mức lương phổ biến có thể được gọi là mức lương trung bình hoặc mức lương tiêu chuẩn trả cho người lao động có cùng kỹ năng. Đây là mức lương mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động nước ngoài trong thời gian họ ở Mỹ.

Mức lương hiện tại được xác định bởi Cơ quan Quản lý An ninh Việc làm Tiểu bang (SESA) dựa trên chuyên môn kỹ thuật, số năm kinh nghiệm và trách nhiệm cần thiết cho vị trí. Tuy nhiên, loại H1B không có các yêu cầu về tiền lương phổ biến như đối với các công ty xin thị thực L1. Mặc dù vậy, người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương công bằng nếu không họ sẽ bị gắn cờ.

3. Quyền lợi của visa L1 cho các Nhà điều hành không phải nộp hồ sơ LCA

Đơn xin Chứng nhận Lao động nhằm chứng minh rằng Hoa Kỳ thiếu lao động có trình độ để đảm nhận các vị trí. Bộ Lao động Mỹ (DOL) sẽ xem xét và cấp chứng chỉ khi hồ sơ đủ điều kiện, tuy không quá phức tạp nhưng quá trình này có thể khá mất thời gian để hoàn thành. Tin tốt là đối với thị thực L1, các nhà điều hành doanh nghiệp không cần phải nộp LCA.

4. Có thể thành lập văn phòng mới tại Hoa Kỳ

Một lợi ích L1 quan trọng không kém khác là nếu một chủ lao động đa quốc gia hiện không có văn phòng hoặc chi nhánh tại Hoa Kỳ, thì người có thị thực L1 có thể để thành lập một văn phòng mới.

Mặc dù có những hạn chế khác nhau gắn liền với quy trình này, nhưng việc có thể thành lập văn phòng mới tại Hoa Kỳ là vô cùng thuận lợi. Người sử dụng lao động sẽ có thể gửi những người có L1 đến văn phòng mới sau khi nó được thành lập.

Các nhà điều hành doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ visa L1
Các nhà điều hành doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ visa L1

III. Hạn chế của visa L1

Ngoài những quyền lợi của visa L1 thì thị thực này cũng có một số điểm hạn chế như:

  • Thị thực này chỉ cho đương đơn làm việc đúng ngành nghề, làm việc cho chủ lao động Hoa Kỳ đóng vai trò là nhà tài trợ thị thực L1 của bạn. Người được chuyển nhượng phải có ít nhất 1 năm làm việc liên tục trong vòng 3 năm gần thời điểm nộp đơn. Ngoài ra, công ty họ làm việc phải đủ lớn để có một tổ chức đủ tiêu chuẩn ở Mỹ hoặc ít nhất đủ khả năng để mở một văn phòng mới ở Mỹ.
  • Đương đơn chỉ được chấp thuận thị thực trong tối đa ba năm. Có thể cho phép gia hạn hai năm một lần cho đến khi bạn đã ở Hoa Kỳ tổng cộng bảy năm nếu bạn là người quản lý hoặc giám đốc điều hành. Năm năm nếu bạn đến với tư cách là một nhân viên tri thức chuyên môn.
  • Thị thực L1 chỉ dành cho các công ty đa quốc gia có chi nhánh, công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, các thị thực lao động khác, như H1B, cho phép bạn làm việc với bất kỳ chủ lao động nào ở Hoa Kỳ. Nhưng thị thực L 1 giới hạn bạn chỉ được làm việc với công ty tài trợ cho thị thực của bạn.
Visa L1 ngoài ưu điểm cũng có nhiều hạn chế nhất định
Visa L1 ngoài ưu điểm cũng có nhiều hạn chế nhất định

Các tiêu chí đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực L1 rất nghiêm ngặt và bạn nên chuẩn bị bộ hồ sơ thật kỹ và chặt chẽ trong suốt quá trình đăng ký. NewOcean IMMI chuyên về lộ trình thị thực L1 và tiến tới xin Thẻ xanh Mỹ. Các luật sư di trú quốc tế của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hưởng quyền lợi của visa L1. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN