Share on facebook
Share on email
Share on print

Lô đất Sherbourne St., Port Charlotte, FL 33954

Thành phố Port Charlotte đang trở thành một trong những thị trường nóng nhất ở Florida. Được xếp hạng là một trong những nơi hàng đầu để nghỉ hưu hàng năm, chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để đầu tư vào Thành phố Port Charlotte, Tiểu Bang Florida.
ID FL-PC-20100023
 Địa chỉ287 Sherbourne St Port Charlotte, FL 33954
(Google Map)
 Mô tả pháp lý TBC
 Kích thước 24.4m * 38.1m = 929m2
 Tọa độ GPS27.02497735905651, -82.15459739112158
 Phạm vi thành phốTBC
 Chuyển nhượng Giấy chủ quyền đất
 Phí chuyển nhượng Miễn phí 100% phí chuyển nhượng tối đa $1000, áp dụng khi khách hàng thanh toán 100% trong vòng 10 ngày
 Đường vào Đường nhựa
 Phân vùng Khu vực nhà ở độc lập cố định (cấm Nhà di động) 
 Điện
 Nước Có thể khoan giếng
 Hệ thống thoát nước Có thể sử dụng bể tự hoại
 Thuế$350/ năm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN