IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C để nhập cư Mỹ

EB1C dành cho một nhóm đối tượng cụ thể có tài năng quản lý kinh doanh. Nói một cách đơn giản, đương đơn nộp thị thực này phải là chủ doanh nghiệp, cổ đông hoặc giám đốc điều hành công ty có kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C. Vậy kinh nghiệm quản lý cần thiết được thể hiện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm nhiều thông tin hữu ích về thị thực này.

I. Yêu cầu và những kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C

Mặc dù không có yêu cầu cụ thể về kinh phí, trình độ ngôn ngữ và độ tuổi của người nộp đơn và nhà tuyển dụng nhưng diện visa EB1C vẫn có những điều kiện cần thiết để đương đơn có thể nhận thị thực EB1C thành công.

1. Yêu cầu và kinh nghiệm cần thiết đối với nhà tuyển dụng

Người sử dụng lao động phải là một công ty đủ điều kiện của Hoa Kỳ có sự hiện diện của yếu tố nước ngoài. (Chẳng hạn như công ty con, chi nhánh, công ty liên kết hoặc công ty mẹ)

Người sử dụng lao động phải hoạt động tại Hoa Kỳ và thường xuyên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ một cách liên tục, có hệ thống, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua ít nhất một cơ sở ở nước ngoài. Nhà tuyển dụng phải hoạt động ở Mỹ ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn.

2. Yêu cầu và kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C đối với ứng viên

Ứng viên nhập cư Mỹ diện EB1C phải được tuyển dụng bởi một công ty ở nước ngoài. Công ty con, chi nhánh của một công ty tại Mỹ hoặc công ty mẹ. Đương đơn có vai trò là quản lý cấp cao đã làm việc cho công ty ít nhất 1 trong 3 năm trước đó. Ứng viên cần xác định và duy trì vai trò quản lý hoặc điều hành trong công ty tại Mỹ. Các yêu cầu bổ sung khác sẽ phụ thuộc vào chức năng của từng đương đơn.

Để đáp ứng yêu cầu nhập cư EB1C đối với người nộp đơn “có khả năng quản lý” phải chứng minh:

  • Quản lý một số bộ phận, tổ chức hoặc chức năng của công ty.
  • Người giám sát, quản lý hoặc chuyên gia kỹ thuật. Người kiểm soát hoặc giám sát, quản lý một công việc cần thiết trong công ty.
  • Ứng viên là cán bộ quản lý, giám sát có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, miễn nhiệm, bãi nhiệm, giới thiệu nhân sự (đối với nhân viên trực tiếp giám sát).
  • Có quyền ra quyết định trong các hoạt động và quản lý hàng ngày.

Để đáp ứng yêu cầu nhập cư EB1C đối với “năng lực điều hành”, người nộp đơn phải chứng minh:

  • Hướng dẫn quản lý nội bộ công ty, hướng dẫn quản lý các phòng, ban chức năng chính của công ty.
  • Xây dựng mục tiêu công việc và kế hoạch làm việc cho công ty hoặc các bộ phận chủ chốt.
  • Có nhiều quyết định hơn trong việc ra quyết định của công ty.
  • Chỉ chấp nhận sự giám sát hoặc chỉ đạo chung của hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông hoặc nhân sự ra quyết định cấp trên.
Kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C để nhập cư Mỹ
Kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C để nhập cư Mỹ dành cho chủ doanh nghiệp và đương đơn

II. Điều kiện chứng minh kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C để có đơn bảo lãnh định cư

Để có đơn bảo lãnh định cư Mỹ, đương đơn và nhà tuyển dụng cần có các điều kiện chứng minh kinh nghiệm quản lý cần thiết như tình hình hoạt động công ty hoặc vị trí của ứng viên trong công ty.

  • Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Tình trạng hoạt động được phản ánh qua doanh thu, vị trí thị trường, số lượng nhân viên, nộp thuế, v.v. Không có tiêu chuẩn tham chiếu cụ thể cho loại đánh giá này. Miễn là công ty của ứng viên đang hoạt động bình thường và có khả năng mở rộng kinh doanh trong tương lai.

  • Vị trí của đương đơn trong doanh nghiệp

Nói một cách dễ hiểu, công ty ở Mỹ phải hoạt động tốt nhờ khả năng điều hành của ứng viên. Thêm biên bản cuộc họp, tài liệu đã ký, đàm phán kinh doanh và các hồ sơ kinh doanh khác…

Đơn bảo lãnh định cư là yếu tố quan trọng để nhập cư Mỹ diện EB1C
Đơn bảo lãnh định cư là yếu tố quan trọng để nhập cư Mỹ diện EB1C

III. Làm thế nào để nộp đơn xin thường trú diện EB1C? Đương đơn có thể tự nộp đơn hay không?

Cũng như các thị thực nhập cư khác, sau khi đơn EB1C được chấp thuận, các đơn đăng ký bổ sung được yêu cầu để đăng ký thường trú. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng thường trú nhân của mình. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể tiến hành xử lý tại lãnh sự quán của nước sở tại.

Đương đơn không thể tự nộp đơn diện visa EB1C bởi thị thực này bắt buộc phải được tài trợ bởi một công ty ở Mỹ sử dụng lao động nước ngoài.

IV. Lợi thế của việc nhập cư Mỹ diện EB1C

Nhập cư Mỹ diện EB1C được nhiều đương đơn lựa chọn bởi những lợi thế của diện thị thực này mang lại:

1. Không cần trình độ học vấn và vốn

Ví dụ như định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 thì phải giải trình nguồn vốn như thế nào. Việc xét duyệt tài trợ rất chặt chẽ và chi tiết. Nhiều người nộp đơn không thể giải thích nguồn tiền hoặc không có đủ thông tin để chứng minh điều đó. Nhưng đối với người nộp đơn EB1C không cần chứng minh nguồn tiền.

2. Không yêu cầu ngôn ngữ

Định cư EB1C không yêu cầu điểm IELTS. Không yêu cầu khả năng nghe nói tiếng Anh.

3. Thời gian xét duyệt nhanh

Không có danh sách chờ đợi vì việc nhập cư EB1C không có hạn chế về ngành và không có yêu cầu về quy mô kinh doanh. Giống như các chương trình nhập cư khác, có một khoảng thời gian chờ đợi để đơn đăng ký được xử lý. Định cư Mỹ theo diện EB-C, thời gian xử lý hồ sơ rất nhanh, cả gia đình có thể đến Mỹ trong khoảng 4-6 tháng, nhận thẻ xanh vĩnh viễn sau 2-3 năm.

Diện EB1C giúp đương đơn có thể nhận thẻ xanh Mỹ nhanh chóng cùng cả gia đình
Diện EB1C giúp đương đơn có thể nhận thẻ xanh Mỹ nhanh chóng cùng cả gia đình

Trên đây là những thông tin hữu ích về kinh nghiệm quản lý cần thiết cho diện EB1C. Nếu quý vị đang có mong muốn định cư Mỹ thông qua diện thị thực này. Liên hệ với NewOcean IMMI để nhận được những giải pháp định cư tốt nhất.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN