ĐƯA GIA ĐÌNH SANG ÚC

CÓ THỂ ĐƯA CẢ GIA ĐÌNH CÙNG SANG ÚC?

Chính phủ Úc luôn tạo điều kiện cho các gia đình được đoàn tụ, vì vậy, các chính sách về định cư Úc là rất nhân đạo. Đối với các diện định cư Úc như: diện tay nghề, diện đầu tư, người nộp đơn hoàn toàn có thể bảo lãnh để đưa gia đình sang Úc. Tuy nhiên, có một số điều kiện giới hạn về người trong gia đình mà bạn cần biết.

ĐƯA GIA ĐÌNH SANG ÚC

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, định nghĩa về thành viên trong gia đình được đơn giản hóa.

Thành viên trong gia đình có thể là:

  • Vợ hoặc chồng đã kết hôn hoặc đính hôn (cùng hoặc khác giới)
  • Con phụ thuộc

Để đưa con vào đơn xin thị thực của bạn, trẻ phải:

  • Là con của bạn hoặc con của vợ/chồng từ mối quan hệ hiện tại hoặc trước đây.
  • Chưa kết hôn, đồng ý kết hôn hoặc có người đính hôn và phải là:

          1. Dưới 18 tuổi

        2. Trên 18 tuổi nhưng chưa đến 23 tuổi và phụ thuộc vào bạn hoặc vợ/chồng của bạn. Lưu ý rằng con hoặc con riêng của bạn được coi là phụ thuộc nếu họ tiếp tục hoàn toàn phụ thuộc vào bạn vì những nhu cầu cơ bản như: ăn uống, nơi ở, quần áo.

          3. Từ 23 tuổi trở lên nếu bị mất khả năng về thể chất hoặc tinh thần để có thể làm việc.