IMMIGRATION & INVESTMENT
Hotline: 096 672 1155
Search
Close this search box.

KHU CÔNG NGHIỆP, KHOA HỌC ĐỜI SỐNG & ĐỔI MỚI RỘNG 1.300 MẪU ANH TẠI PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

Chơi Video

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

TỔNG: 1,2 TỶ USD

MỤC ĐÍCH KHOẢN VAY EB5

Khoản vay EB-5 sẽ được sử dụng riêng cho giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển Quận Bellwether, bao gồm công tác đào đắp hàng loạt, cải thiện cơ sở hạ tầng trên toàn khu vực (phát triển theo chiều ngang) và xây dựng theo chiều dọc của hai cơ sở hậu cần:

Tổng chi phí xây dựng của giai đoạn tiếp theo ước tính khoảng $335 triệu.

Mục đích sử dụng cho Dự án EB-5
Giá trị (triệu USD)

Hợp phần làm đất/cơ sở hạ tầng

$182.5

Hợp phần xây dựng dọc

$152.7

Tổng

$ 335.2

2 CƠ SỞ KHO VẬN

CẤU TRÚC ĐẦU TƯ EB5

$100 triệu USD

$800.000 triệu USD

125 nhà đầu tư

5 năm và quyền gia hạn thêm 1 năm

2,970 việc làm

Bảo đảm hoàn thành sẽ được cung cấp cho cả cải tiến theo chiều ngang và chiều dọc bao gồm dự án EB-5.

Khoản vay EB-5 sẽ được đảm bảo bằng 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trên khu đất rộng 1.300 mẫu Anh và 100% lợi ích vốn chủ sở hữu phần xây dựng theo chiều dọc của Lô 15 và 16.

Việc hoàn trả khoản vay EB-5 có thể được thực hiện liên quan đến việc bán lô đất đã được chia nhỏ, bán các cơ sở kho vận hoặc tái cấp vốn.

Tư vấn đầu tư EB-5

Với chương trình đầu tư định cư EB5, Nhà đầu tư & gia đình có cơ hội sở hữu thẻ Xanh. Hãy để chúng tôi hỗ trợ quý vị trong việc đạt được mục tiêu này và xây dựng một cuộc sống ổn định tại Hòa Kỳ.

CHÚNG TÔI SẼ GIÚP GÌ CHO QUÝ VỊ?

NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ EB-5

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN