ĐÓNG THUẾ Ở ÚC

CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ Ở ÚC KHI ĐANG NẰM TRONG MỘT VISA?

Một cá nhân là một cư dân Úc nếu họ sinh sống tại Úc. Họ cũng sẽ được coi là cư dân Úc nếu họ cư trú ở Úc hoặc có mặt ở Úc trong ít nhất 183 ngày.

Australian Tax Office (ATO) có một công cụ tuyệt vời để giúp mọi người xác định xem họ có phải là người đóng thuế ở Úc hay không. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc đóng thuế tại địa phương trên trang web của ATO.

ĐÓNG THUẾ Ở ÚC

Ngoài ra còn có thông tin chi tiết về loại thuế mà bạn sẽ phải trả nếu làm việc tại Úc trong khi có thị thực. Chi tiết các tùy chọn tùy thuộc vào thị thực bạn giữ, nó được chia nhỏ thành các loại:

Một công ty là một cư dân của Úc nếu nó được thành lập tại Úc, nếu hoạt động kinh doanh tại Úc và có quyền quản lý và kiểm soát trung ương tại Úc, hoặc quyền bầu cử của nó được kiểm soát bởi các cổ đông là cư dân Úc.

Các quy tắc về chế độ đóng thuế ở Úc cho doanh nghiệp bao gồm các điều ước quốc tế và hồi hương các khoản tiền ở nước ngoài có thể rất phức tạp.

Nó cũng luôn luôn được chuyên gia pháp lý và kế toán tư vấn nếu bạn không chắc chắn. Có những hình phạt và trừng phạt đáng kể đối với những người không tuân thủ luật khi đóng thuế ở Úc.