IMMIGRATION & INVESTMENT
Hotline: 096 672 1155
Search
Close this search box.

Đơn I-924 là gì? Những thông tin cần biết về đơn I-924

Hiện nay, nhiều người nước ngoài lựa chọn đầu tư vào các dự án EB5 để có cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình đầu tư cũng như lựa chọn dự án lấy visa EB5 hợp lý không hề đơn giản. Hầu hết các dự án đã được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận cho I-924 đều an toàn và đáng tin cậy hơn. Tìm hiểu những thông tin cần biết về đơn I-924 qua bài viết dưới đây.

I. Đơn I-924 là gì?

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB5 được giới thiệu tại Hoa Kỳ vào năm 1990. Mục đích của chương trình là kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Trung tâm vùng do USCIS xác định sau khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng Mẫu I-924.

Đơn I-924 là mẫu mà Trung tâm vùng cần nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để được phép thu hút vốn đầu tư EB5 vào dự án tại vùng kinh tế trọng điểm (TEA). Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, Sở di trú sẽ ban hành yêu cầu Trung tâm vùng và Trung tâm vùng có thể bắt đầu nhận đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thực hiện các dự án EB5.

Các Trung tâm Khu vực hiện tại đang tìm cách sửa đổi tên gọi ban đầu của họ. Hoặc tìm kiếm cơ hội tương tự trước khi phê duyệt dự án cũng có thể nộp Mẫu I-924. Đây còn được gọi là Đơn đăng ký Trung tâm vùng theo Chương trình Thí điểm dành cho Nhà đầu tư Nhập cư. Các đối tác, tổ chức chính phủ hoặc bất kỳ doanh nghiệp hiện có nào ở Hoa Kỳ đều có thể đăng ký chỉ định Trung tâm khu vực. Một phần là do số lượng đơn đăng ký của nhà đầu tư cho chương trình EB5 tăng lên. Số lượng đơn đăng ký cho Trung tâm Khu vực I-924 cũng tăng lên trong những năm gần đây.

Một trung tâm vùng do USCIS chỉ định EB5 có thể là một tư nhân hoặc một cộng đồng. Là một phần do USCIS chỉ định, các nhà đầu tư EB5 có thể tạo việc làm cho người bản xứ. Đây là một trong những đặc quyền chính của việc trở thành trung tâm EB5. Bởi đây là một yêu cầu để nhận thẻ xanh Mỹ là mỗi nhà đầu tư EB5 phải cung cấp 10 công việc toàn thời gian cho người bản xứ.

Đơn I-924 là gì? Những thông tin cần biết về đơn I-924
Đơn I-924 là đơn mà Trung tâm vùng cần nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để được phép thu hút vốn đầu tư EB5

II. Yêu cầu cho đơn I-924 khi đầu tư EB5

Có rất nhiều bằng chứng phải được nộp cùng với đơn I-924 của Trung tâm Khu vực. Các hình thức chứng minh được yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào dự án EB5 cụ thể. Nhìn chung, yêu cầu cho đơn I-924 bao gồm:

 • Trung tâm vùng phải tập trung vào một vị trí địa lý cụ thể.
 • Bản đồ chi tiết về vị trí đề xuất của Trung tâm khu vực.
 • Trung tâm Khu vực phải chứng minh rằng mỗi nhà đầu tư EB5 sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian.
 • Các báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, đề xuất tài chính/cung cấp bằng chứng về việc sử dụng vốn. SEC (Ủy ban chứng khoán và trao đổi)/cung cấp tài liệu bao gồm Biên bản thỏa thuận riêng tư. Thỏa thuận đăng ký, Bảng câu hỏi đánh giá đầu tư, Bảng câu hỏi thẩm định, hợp đồng LP hoặc LLC dưới hình thức đầu tư EB5.
 • Mô tả các hoạt động quảng bá của Trung tâm vùng được đề xuất.
 • Mô tả chi tiết về các hoạt động quảng cáo trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngân sách cho hoạt động xúc tiến; bằng chứng về số tiền được phân phối cho các hoạt động quảng cáo. Kế hoạch tiếp thị và thực hiện để thu hút các nhà đầu tư đến Trung tâm Vùng.
 • Mô tả rằng Trung tâm khu vực sẽ đảm bảo tất cả các khoản đầu tư đều có nguồn gốc hợp pháp.
 • Bằng chứng rằng Trung tâm khu vực sẽ tuân thủ tất cả các quy định EB5.
 • Các tài liệu về cơ cấu kinh doanh của cả Trung tâm khu vực và các doanh nghiệp thương mại mới sẽ liên doanh với Trung tâm khu vực. Có thể bao gồm các điều khoản sáp nhập, dự thảo thỏa thuận đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng, thư đề xuất đầu tư; hợp đồng. Thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ của các bên sẽ tham gia vào các hoạt động thay mặt cho Trung tâm khu vực.
Yêu cầu để nộp đơn I-924 tương đối phức tạp với khối lượng hồ sơ dày
Yêu cầu để nộp đơn I-924 tương đối phức tạp với khối lượng hồ sơ dày

III. Nộp đơn I-924 như thế nào?

Hầu hết các đơn I-924 được đệ trình bởi các luật sư nhập cư. Bới sự hỗ trợ của các luật sư chứng khoán và hành chính. Các nhà kinh tế, kế toán và các nhà hoạch định kinh doanh.

Lệ phí nộp đơn I-924 là $17,795. Hồ sơ sẽ được nộp cho Trung tâm Dịch vụ USCIS California. Hiện tại, việc xử lý đơn I-924 mất từ ​​62 đến 115,5 tháng, có thể lâu hơn. Đôi khi, USCIS yêu cầu người nộp đơn I-924 cung cấp thêm thông tin. Các Trung tâm vùng hiện tại cũng phải nộp Phụ lục I-924A cho mỗi năm tài chính sau khi được phê duyệt ban đầu. Phụ lục I-924A giúp chứng minh rằng Trung tâm vùng vẫn đang tuân theo tất cả các yêu cầu của chương trình EB5 và vẫn đủ điều kiện để được chỉ định là Trung tâm Khu vực.

IV. Các câu hỏi thường gặp về đơn I-924

Đơn I-924 là mẫu đơn quan trọng để xác định xem dự án EB5 có an toàn không. Dưới đây là một số câu hỏi về đơn I-924 mà nhà đầu tư thường thắc mắc.

 • I-924 khác với Trung tâm vùng như thế nào?

Trung tâm vùng là giấy phép USCIS cho phép công ty đó huy động vốn EB5 trong một khu vực nhất định nhưng chưa có dự án cụ thể. I-924 là tài liệu mẫu về một dự án (dự định đầu tư) do trung tâm vùng chuẩn bị và nộp cho USCIS.

 • I-924 được chấp thuận có nghĩa là gì?

Nếu I-924 đã được chấp thuận, điều đó có nghĩa như sau:

 • USCIS đã xem xét cấu trúc chung của dự án.
 • USCIS đã phê duyệt cơ cấu đầu tư và mô hình dự án của trung tâm khu vực.
 • Phương pháp tính việc làm của dự án đó được phê duyệt.
 • Vậy I-924 được chấp thuận có nghĩa là đơn EB5 của nhà đầu tư sẽ được chấp thuận?

Sai. Bản chất của hồ sơ EB5 rất phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố như chứng minh nguồn tiền, phương thức chuyển tiền, lý lịch bảo đảm, cơ cấu dự án, v.v… Do đó, việc đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là nhà đầu tư Đơn EB5 sẽ được chấp thuận vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chưa kể trong quá trình nộp đơn I-924, dự án có rất nhiều thay đổi chứ không còn như lúc đầu.

 • Trung tâm khu vực thường mất bao lâu để nhận được I-924?

Trước đây, thời gian xử lý I-924 chỉ mất khoảng 12 tháng, nhưng hiện tại là 2-3 năm.

 • Việc có I-924 vào thời điểm này có quan trọng đối với dự án không?

Hiện tại, vào tháng 2 năm 2020, tất cả các dự án có I-924 được phê duyệt đều không có ý nghĩa vì luật mới chỉ được áp dụng vào tháng 11 năm 2019. Điều này có nghĩa là tất cả các I-924 được phê duyệt trước đó đều vô hiệu. I-924 phải được xem xét theo luật mới bao gồm khoản đầu tư mới trị giá 800.000 đô la và phải đáp ứng yêu cầu TEA (khu vực khuyến khích).

 • Vậy dự án chưa được duyệt I-924 có an toàn không?

I-924 được chấp thuận có nghĩa là các điều kiện cơ bản được đáp ứng theo yêu cầu của USCIS nhưng các điều kiện đó cần được cập nhật vào thời điểm nhà đầu tư EB5 bỏ tiền đầu tư vào dự án.

Hầu hết các dự án EB5 không thể đợi cho đến khi I-924 được chấp thuận để mời các nhà đầu tư EB5. Bởi dự án không thể đợi 2-3 năm để bắt đầu huy động vốn. Có rất nhiều dự án nhà đầu tư được duyệt đơn I-526 (đơn EB5) thành công nhưng đơn I-924 lại không được duyệt.

Trước đây, khái niệm đơn I-924 được chấp thuận không xuất hiện trên thị trường vì các chuyên gia EB5, những người trong cuộc hiểu rằng mẫu đơn này không quyết định nhiều. Tuy nhiên, nhiều dự án “tận dụng” giấy phép này để PR, marketing cho dự án “an toàn” của mình trong khi khái niệm dự án “an toàn” rất phức tạp. Nếu so sánh một cách dễ hiểu như ở Việt Nam, giấy phép I-924 được chấp thuận giống như “ý định” được chấp thuận nhưng không có nghĩa là dự án đầu tư hay nhà đầu tư được chấp thuận.

Những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn I-924
Những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn I-924

Để tiết kiệm thời gian trong việc xử lý tài liệu. Các nhà đầu tư nên chọn các dự án đã nhận được sự chấp thuận I-924 từ USCIS. Bên cạnh đó, đồng hành cùng đội ngũ uy tín, giàu kinh nghiệm là yếu tố không thể thiếu quyết định sự thành công trên con đường định cư Mỹ. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước nhiều luồng thông tin không chính thống để đưa ra quyết định sáng suốt. Nắm chắc tấm thẻ xanh cho cả gia đình mình.

Trên đây là những thông tin hữu ích về đơn I-924. Đừng ngần ngại liên hệ ngay với NewOcean IMMI để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ chuyên nghiệp nhất của công ty chúng tôi.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN