IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Đơn I-90: Cách xin cấp lại thẻ xanh và những điều cần biết

Những cá nhân nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ từ các quốc gia khác cần có tài liệu để xác minh rằng họ được phép ở lại và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Một tài liệu chính là thẻ thường trú, hoặc thẻ xanh. Thị thực nhập cư và thẻ xanh là cần thiết cho bất kỳ ai muốn tiếp tục cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu thẻ xanh của bạn hết hạn, bị mất hoặc bị hỏng. Bạn sẽ cần điền vào Mẫu đơn I-90 để được gia hạn hoặc thay thế.

I/ Lý do phải điền đơn I-90

Mẫu đơn I-90, Đơn Xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh) do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cung cấp. Bạn sử dụng biểu mẫu này để xin thay thế thẻ xanh của mình. Khi bạn cần một thẻ mới hoặc thẻ xanh cũ đã bị hư hỏng hoặc vì bất kỳ lý do gì.

Đơn I-90: Cách xin cấp lại thẻ xanh và những điều cần biết
Đơn I-90 là đơn xin thay thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh) do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cung cấp

II/ Hướng dẫn điền đơn I-90 online để gia hạn thẻ xanh

Để khai trực tuyến, bạn chỉ cần tạo một tài khoản trực tuyến với USCIS. Làm theo các bước cần thiết theo website của Sở di trú. Bạn sẽ hoàn thành Mẫu I-90 của mình, tải lên mọi tài liệu hỗ trợ. Sau khi bạn hoàn thành việc này, bạn có thể gửi biểu mẫu trực tuyến trên trang web của USCIS.

Phần 1: Thông tin về bạn

Đây là một phần đơn giản yêu cầu tất cả thông tin cá nhân của bạn để thiết lập danh tính của bạn cho ứng dụng. Phần này cũng yêu cầu một số thông tin sau:

 • Số đăng ký thế chấp của bạn: số nhận dạng chính trên thẻ xanh của bạn.
 • Số tài khoản USCIS: đại diện cho tài khoản trực tuyến của bạn, nếu bạn có.
 • Loại giấy phép: mã gồm ba chữ cái trong danh mục thẻ xanh của bạn thể hiện cách bạn nhận được thẻ xanh của mình.
 • Ngày sinh: sử dụng định dạng mm/dd/yyyy tiêu chuẩn để nhập ngày bạn được chấp thuận là cư dân Hoa Kỳ và ngày bạn sinh.
 • Thay đổi tên: nếu bạn thay đổi tên của mình một cách hợp pháp. Bạn phải cung cấp bằng chứng về lý do tại sao.
 • Địa chỉ: nếu bạn có nơi cư trú khác với nơi bạn nhận thư, bạn sẽ phải bao gồm cả hai địa chỉ.

Phần 2: Loại ứng dụng

Phần này cho biết lý do bạn điền vào Mẫu đơn I-90 của mình. Tùy thuộc vào những gì bạn điền vào. Bạn sẽ được hướng dẫn đến một phần khác trên ứng dụng trong tương lai.

Phần 3: Xử lý thông tin

Đây là nơi bạn cung cấp thông tin về lý lịch nhập cư của mình. Nơi bạn nhận thẻ xanh, nơi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bạn đã từng ra tòa di trú hay chưa, v.v.

Phần 4: Tuyên bố của Người nộp đơn, Thông tin Liên hệ, Chứng nhận và Chữ ký

Điều này xác nhận rằng người nộp đơn được liệt kê biết mọi thứ trên tờ giấy và hiểu điều đó là đúng. Biểu mẫu này phải được ký trước khi gửi, nếu không nó sẽ không được xử lý.

Phần 5: Thông tin Liên hệ, Chứng nhận và Chữ ký của Thông dịch viên

Cung cấp bằng chứng về việc sử dụng thông dịch viên nếu sự hiện diện của họ là cần thiết. Bao gồm thông tin liên hệ và nhận dạng trong trường hợp USCIS cần liên hệ và làm rõ điều gì đó.

Phần 6: Thông tin liên hệ, tuyên bố và chữ ký của người chuẩn bị đơn này, nếu không phải là người nộp đơn

Nếu người nộp đơn cần trợ giúp điền vào biểu mẫu này. Người đã giúp họ phải đưa thông tin của họ vào phần này. Điều này cho phép USCIS liên hệ với họ nếu có bất kỳ sự khác biệt nào.

Phần 7: Thông tin bổ sung

Phần này cung cấp thêm không gian để trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong các phần trước. Nếu bạn cần thêm chỗ ngay cả sau phần này. Bạn có thể đính kèm các giấy tờ bổ sung vào mặt sau miễn là chúng có số đăng ký người nước ngoài và tên của bạn trên đó.

Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp. Bạn sẽ phải nộp đơn xin thẻ xanh mới trong các trường hợp sau:

 • Thẻ xanh của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng.
 • Thẻ xanh đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong 6 tháng tới.
 • Thẻ xanh của bạn chứa bất kỳ thông tin không chính xác nào. Ví dụ có thể là tên bạn viết sai chính tả hoặc ngày sinh không chính xác.
 • Nếu bạn nhận được thẻ xanh trước khi bạn 14 tuổi và bây giờ bạn từ 14 tuổi trở lên.
 • Bạn là thường trú nhân với tình trạng đi lại. Nhưng bây giờ bạn thực sự có một nơi cư trú ở Hoa Kỳ.
 • Bạn là thường trú nhân sống ở Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại bạn đã chuyển sang trạng thái thường trú nhân.
 • Tình trạng của bạn đã được tự động chuyển đổi thành tình trạng thường trú nhân.
 • Bạn có phiên bản Thẻ đăng ký người nước ngoài đã lỗi thời không còn hiệu lực như Mẫu AR-3, Mẫu AR-103 hoặc Mẫu I-151.
 • Bạn đã thay đổi tên của mình một cách hợp pháp hoặc bất kỳ thông tin tiểu sử nào khác được liệt kê trên thẻ xanh của bạn để nó không còn khớp với các chi tiết về cuộc sống của bạn.
 • Bạn chưa bao giờ nhận được thẻ xanh USCIS cấp cho bạn.

Hiện tại, USCIS tính phí nộp đơn $455 đối với các đơn đăng ký Mẫu I-90. Chính phủ cũng yêu cầu sinh trắc học của người nộp đơn có phí dịch vụ là 85 đô la. Tổng phí nộp đơn không được vượt quá $540.

Sau khi nộp Mẫu I-90, Đơn Xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân. Thời gian xử lý I-90 của bạn có thể mất từ ​​8 đến 10 tháng. Tùy vào hồ sơ của bạn và số lượng hồ sơ tồn đọng tại Sở di trú. Trong những trường hợp bất thường, USCIS sẽ yêu cầu thêm thông tin hoặc thậm chí có thể lên lịch phỏng vấn bổ sung.

Hướng dẫn điền đơn I-90 và chi phí làm đơn
Hướng dẫn điền đơn I-90 và chi phí làm đơn

III/ Điều gì sẽ xảy ra sau khi nộp đơn I-90?

Khi bạn đã nộp đơn I-90, bạn sẽ nhận được thông báo từ USCIS. Bao gồm các giấy tờ sau:

 • Xác nhận I-797 rằng đơn của bạn đã được nhận. Thông báo I-797 cũng sẽ cho bạn biết thẻ xanh sẽ được gia hạn thêm 24 tháng kể từ ngày hết hạn.
 • Thông báo kiểm tra sinh trắc học cho bạn biết địa điểm và thời điểm lấy dấu vân tay, ảnh và chữ ký. Nếu bạn đã có một buổi kiểm tra sinh trắc học cách đây không lâu. Rất có thể USCIS có thể sử dụng lại thông tin sinh trắc học của bạn. Do đó sẽ không có lịch kiểm tra sinh trắc học nào dành cho bạn. Tuy nhiên, USCIS sẽ thông báo cho bạn về việc sàng lọc sinh trắc học đã được lên lịch cho bạn hoặc về việc bạn được miễn trừ.
 • Yêu cầu bất kỳ tài liệu bổ sung nào được yêu cầu (rất có thể là không nếu bạn đã gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh)
 • Thông báo về đơn đăng ký đã được chấp thuận (thẻ xanh mới sẽ theo sau thông báo chấp thuận trong thư) hay bị từ chối với một lý do cụ thể. Nói chung, toàn bộ thời gian xử lý đơn I-90 là 8 tháng -24 tháng.
Sở di trú Mỹ sẽ sớm thông báo kết quả cho đương đơn
Sở di trú Mỹ sẽ sớm thông báo kết quả cho đương đơn

IV/ Những điều quan trọng căn bản cần lưu ý

Thẻ xanh rất quan trọng đối với tất cả các thường trú nhân đã định cư Mỹ. NewOcean IMMI lưu ý với bạn những điều quan trọng dưới đây để nộp mẫu đơn I-90 sớm. Tránh những trường hợp không đáng có trong quá trình sinh sống ở Hoa Kỳ nếu không có thẻ xanh.

 • Thẻ xanh 10 năm hết hạn giống như hộ chiếu. Nếu hộ chiếu Hoa Kỳ hết hạn, người đó vẫn là công dân Hoa Kỳ. Nhưng không thể sử dụng hộ chiếu hết hạn để đi ra ngoài Hoa Kỳ. Nếu Thẻ xanh 10 năm hết hạn, thường trú nhân vẫn là thường trú nhân hợp pháp nhưng Thẻ xanh hết hạn không thể được sử dụng để đi du lịch quốc tế hoặc để chứng minh đủ điều kiện làm việc. Do đó, thường trú nhân có Thẻ xanh 10 năm phải nộp đơn I-90 để gia hạn Thẻ xanh trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn.
 • Những thường trú nhận đang sở hữu thẻ xanh có điều kiện 2 năm thường nộp đơn I-90 để xin thay thế thẻ thường trú nhân 2 năm. Nhưng thật ra, đơn I-90 không thể được dùng để xin hủy bỏ “điều kiện” để có một tấm Thẻ Xanh vĩnh viễn. Vài tháng sau đó, Sở di trú sẽ thông báo là thẻ xanh có điều kiện 2 năm hết hạn và đương đạn đã mất quy chế thường trú nhân hợp pháp. Vì vậy, đương đơn đang sở hữu thẻ xanh có điều kiện muốn gia hạn phải nộp đơn I-751 đúng hạn để yêu cầu hủy bỏ thẻ xanh có điều kiện trong vòng 90 ngày trước khi Thẻ xanh hai năm của bạn hết hạn. Việc không nộp đơn I-751 trước khi Thẻ xanh hai năm hết hạn sẽ dẫn đến việc mất tư cách thường trú nhân hợp pháp và hơn nữa, người đó có thể bị đưa vào quy trình trục xuất.
 • Trên thực tế, USCIS sẽ chỉ chấp nhận đơn xin quốc tịch N-400 kèm theo bản sao thẻ xanh hợp lệ hoặc bản sao thông báo xác nhận I-797 cho đơn xin gia hạn I-90. Vì vậy, nếu thẻ xanh của bạn đã hết hạn, trước tiên bạn nên nộp đơn gia hạn I-90, sau đó nộp đơn N-400. Nếu thẻ xanh của bạn chưa hết hạn, bạn có thể nộp đơn N-400 ngay cả khi thẻ xanh của bạn sẽ hết hạn trong khi đơn N-400 đang chờ USCIS chờ xử lý.
Những lưu ý quan trọng về cấp thẻ xanh Mỹ
Những lưu ý quan trọng về cấp thẻ xanh Mỹ

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về đơn I-90NewOcean IMMI tổng hợp. Đơn I-90 cực kỳ quan trọng nếu thẻ xanh của bạn bị mất hoặc bị hư hỏng. Để nhận được thẻ xanh Mỹ, bạn có thể tham khảo các chương trình định cư Mỹ của chúng tôi.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN