IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Mẫu đơn I-864 là gì? Hướng dẫn điền đơn I-864 đầy đủ nhất

Mẫu đơn I-864 hay còn gọi là đơn “Cam Kết Bảo Lãnh Tài Chính” là giấy tờ cần thiết được dùng để thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ bảo lãnh tài chính cho người nhập cư vào Mỹ. Trong bài viết này, NewOcean IMMI sẽ gửi tới bạn những thông tin đầy đủ và mẫu đơn Cam Kết Bảo Trợ Tài Chính I-864 chi tiết nhất nhé.

I. Mẫu đơn I-864 là gì?

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ yêu cầu mẫu đơn bảo trợ tài chính I-864 trong các loại thị thực nhập cư diện bảo lãnh định cư Mỹ hoặc diện làm việc để chứng minh rằng người bảo lãnh đủ điều kiện để hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư được bảo lãnh.

Mẫu đơn I-864 được coi là hợp đồng giữa Người bảo lãnh và Chính phủ Hoa Kỳ, trong đó Người bảo trợ đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho (những) người nhập cư có ý định.

Mẫu đơn I-864 là gì? Hướng dẫn điền đơn I-864 đầy đủ nhất
Mẫu đơn I-864 để chứng minh rằng người bảo lãnh đủ điều kiện để hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư được bảo lãnh.

II. Tại sao cần điền mẫu đơn I-864?

Bản khai có tuyên thệ này là bắt buộc đối với hầu hết những người nhập cư theo gia đình và một số người nhập cư có ý định làm việc để chứng minh rằng họ có đủ hỗ trợ tài chính và không trở thành gánh nặng xã hội.

Việc nộp bản khai có tuyên thệ này có thể khiến người nhập cư được tài trợ không đủ điều kiện nhận một số lợi ích công cộng đã được kiểm tra của Liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, bởi vì một cơ quan cung cấp các lợi ích công cộng có phương tiện được xem xét sẽ xem xét các nguồn lực và tài sản của bạn như sẵn có cho người nhập cư được tài trợ khi xác định khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình của họ hoặc đủ điều kiện.

Nếu người nhập cư được tài trợ bởi bản tuyên thệ này không nhận được một trong những lợi ích công cộng được chỉ định của Liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, cơ quan trợ cấp có thể yêu cầu bạn hoàn trả chi phí của những lợi ích đó. Cơ quan có thể kiện bạn nếu chi phí phúc lợi được cung cấp không được hoàn trả.

Không phải tất cả các lợi ích đều được coi là lợi ích công cộng. Xem chi tiết Mẫu I-864P – Hướng dẫn Chuẩn nghèo, để biết thêm thông tin về những lợi ích nào được bao hàm trong định nghĩa này hoặc hợp đồng trong Phần 8 Tuyên bố, Thông tin Liên hệ, Tuyên bố, Chứng nhận để biết danh sách rõ ràng về các lợi ích không được coi là lợi ích công cộng.

Điền mẫu đơn I-864 là việc quan trọng đối với các diện bảo lãnh người nước ngoài tới Mỹ
Điền mẫu đơn I-864 là việc quan trọng đối với các diện bảo lãnh người nước ngoài tới Mỹ

III. Đối tượng cần nộp đơn I-864 và các ngoại lệ

Đơn I-864 có thể được nộp cho một số diện thị thực và cũng có một số diện thị thực ngoại lệ không cần nộp:

1. Đối tượng cần nộp mẫu đơn I-864

Các diện sau đây được pháp luật yêu cầu nộp Đơn xin Bảo trợ Tài chính (I-864) để xin thị thực hoặc chuyển trường tại Hoa Kỳ.

 • Các loại trực tiếp của công dân Hoa Kỳ (vợ/chồng, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)
 • Tất cả các loại ưu tiên (con chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, vợ/chồng và con chưa lập gia đình của thường trú nhân, con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi

2. Những người được miễn nộp

Hầu hết các visa đi Mỹ đều yêu cầu phải có người bảo lãnh tài chính. Tuy nhiên, có một số danh mục được miễn nộp Mẫu I-864, bao gồm:

 • Những người đã làm việc ở Mỹ nhận được hơn 40 tín chỉ.
 • Góa tự bảo lãnh khi chồng chết.
 • Vợ/con là nạn nhân bị bạo hành bởi công dân/thường trú nhân Hoa Kỳ.
 • Trẻ em dưới 18 tuổi là công dân Hoa Kỳ.

III. Hướng dẫn điền mẫu đơn I-864 cụ thể và đầy đủ

Bạn phải làm theo hướng dẫn cụ thể khi điền đơn I-864. Việc không thực hiện có thể dẫn đến việc đơn đăng ký của bạn bị từ chối hoặc phải chịu thời gian chờ đợi đáng kể để sửa lỗi.

 • Phần 1: Cơ sở để Nộp Bản Tuyên thệ Hỗ trợ cho người được bảo lãnh

Phần đầu tiên của biểu mẫu yêu cầu bạn xác định lý do tại sao bạn nộp bản tuyên thệ hỗ trợ. Nếu bạn là người khởi kiện và nộp đơn cho người thân là người nhập cư của bạn, hãy đánh dấu vào ô 1.a. Nếu bạn nộp giấy phép lao động cho người nước ngoài thay mặt cho người thân của bạn, hãy đánh dấu vào ô 1.b. và cho biết mối quan hệ của bạn với họ là gì. Nếu bạn đã nộp giấy phép lao động nước ngoài cho người thân nhập cư nhưng không trực tiếp tuyển dụng họ nhưng phụ trách hơn 5 phần trăm, thì hãy đánh dấu vào ô 1.c. Nếu bạn là một trong hai người hoặc là người đồng tài trợ duy nhất, bạn sẽ chọn ô 1.d. hoặc 1.e. Cuối cùng, nếu người khởi kiện ban đầu đã qua đời và đóng vai trò là người bảo lãnh thay thế, hãy đánh dấu vào 1.f.

 • Phần 2: Thông tin về người được bảo lãnh

Phần thứ hai yêu cầu thông tin chi tiết về người nhập cư mà bạn đang bảo lãnh bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, ngày sinh và số điện thoại của họ.

 • Phần 3: Thông tin về những người nhập cư mà bạn bảo trợ

Phần ba hỏi bạn các câu hỏi về tổng số thành viên gia đình mà bạn sẽ bảo lãnh trong bản khai. Đánh dấu có ở câu hỏi 1 của phần 4 nếu bạn bảo lãnh cho người nhập cư mà bạn có tên trong phần 2 nhưng đánh dấu không nếu bạn là người thứ hai trong số hai người cùng bảo trợ. Sau đó, bạn sẽ cần điền tên và thông tin cá nhân của từng thành viên gia đình ngoài người nhập cư chính (nếu có). Đảm bảo không bao gồm thành viên gia đình nếu họ chưa được liệt kê trong đơn I-120 riêng. Câu hỏi cuối cùng trong phần 3 yêu cầu bạn nhập số lượng người nhập cư mà bạn đang tài trợ trên bản khai bao gồm cả người thân nhập cư chính.

 • Phần 4: Thông tin về bạn

Bạn (người bảo trợ) được hỏi tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư, ngày sinh, Số an sinh xã hội và các chi tiết khác liên quan đến quyền công dân của bạn. Để được chấp thuận là nhà tài trợ, Hoa Kỳ cần phải là quốc gia cư trú của bạn. Có những trường hợp ngoại lệ được liệt kê bên dưới trong phần Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn là thành viên của quân đội Hoa Kỳ, hãy chắc chắn bao gồm điều đó trong phần này.

 • Phần 5: Quy mô hộ gia đình của người bảo trợ

Có bao nhiêu người đang sống trong hộ gia đình của bạn? Câu hỏi này được hỏi để đảm bảo rằng bạn có thể chăm sóc tài chính cho người nhập cư thân nhân. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào nếu bạn đã bảo trợ cho những người khác trên Mẫu I-864 hiện là thường trú nhân hợp pháp. Cũng bao gồm nếu bạn có anh chị em, cha mẹ hoặc con cái trưởng thành sống trong nơi cư trú của bạn có thu nhập được kết hợp trên Mẫu I-864A.

 • Phần 6: Việc làm và thu nhập của người tài trợ

Phần này tương đối đơn giản. Bạn sẽ cần cho biết liệu bạn có đang làm việc hay không, tên của (những) chủ lao động của bạn, thu nhập hàng năm, nghề nghiệp và thông tin về bất kỳ ai khác đang kết hợp thu nhập của họ với thu nhập của bạn để tài trợ cho người thân nhập cư. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp bản sao tờ khai thuế thu nhập Liên bang, vì vậy hãy luôn trả lời chính xác.

 • Phần 7: Sử dụng tài sản để bổ sung thu nhập của người bảo trợ

Nếu bạn đang sử dụng giá trị tài sản bạn sở hữu để bổ sung thu nhập của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu tài chính, bạn sẽ cần tiết lộ thông tin đó trong phần này. Cuộn xuống Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu cách tính giá trị cần thiết của tài sản của bạn để đáp ứng các yêu cầu tài chính.

 • Phần 8,9 và 10: Liên hệ, Tuyên bố, Thông tin liên hệ, Tuyên bố, Chứng nhận và Chữ ký của Nhà tài trợ/Thông dịch viên/Người chuẩn bị

Nếu bạn tự điền vào toàn bộ biểu mẫu và có thể xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu tiếng Anh cũng như tất cả các câu hỏi được hỏi, hãy đánh dấu vào 1.a. Nếu bạn có thông dịch viên đọc cho bạn tất cả các câu hỏi bằng ngôn ngữ của bạn, hãy kiểm tra 1.b. và bạn sẽ được yêu cầu nêu tên cá nhân trong Phần 9 và thông dịch viên sẽ cần ký vào ô 7.a. và hẹn hò với nó. Nếu người khác đã trả lời tất cả các câu hỏi theo yêu cầu của bạn và dựa trên thông tin bạn đã cung cấp cho họ sau đó, hãy đánh dấu vào ô 2. Người chuẩn bị sẽ cần ký tên và ghi ngày 8.a. Bằng cách ký tên, họ xác nhận theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin là đầy đủ và chính xác dựa trên thông tin mà nhà tài trợ cung cấp.

 • Phần 11: Thông tin bổ sung

Bạn nên viết bất kỳ thông tin bổ sung nào trong phần này không phù hợp với các phần khác của biểu mẫu.

Hướng dẫn chi tiết điền mẫu đơn I-864
Hướng dẫn chi tiết điền mẫu đơn I-864

IV. Một số câu hỏi thường gặp khi điền mẫu đơn I-864

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi điền mẫu đơn I-864:

1. Địa điểm nộp mẫu đơn I-864 ở đâu?

NVC cho phép hầu hết các Mẫu Hỗ trợ Tài chính I-864 được nộp bằng điện tử cho CEAC – Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự của NVC. Nếu NVC yêu cầu bản cứng, ứng viên sẽ được thông báo về yêu cầu này.

2. Quá trình xử lý mẫu đơn I-864 diễn ra bao lâu?

Thời gian xử lý mới nhất đối với Mẫu I-864 là từ 10 – 21 tháng. Tuy nhiên, thời gian chờ cho hồ sơ cụ thể của bạn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như lý lịch và văn phòng hồ sơ. Ngoài ra, bạn có thể phải chờ đợi lâu hơn nếu hệ thống nhập cư bị quá tải và thiếu nguồn lực thích hợp để xử lý đơn đăng ký.

3. Các giấy tờ yêu cầu khi nộp mẫu đơn I-864 là gì?

Ngoài Hỗ trợ tài chính theo Mẫu I-864, NVC cũng có thể sẽ yêu cầu thêm bằng chứng về thu nhập như:

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ, bạn cũng có thể cần cung cấp những thông tin sau:

 • Bản sao thẻ cư trú của bạn (mặt trước và mặt sau).
 • Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc bằng chứng về quốc tịch.
 • Bản sao Bản tuyên thệ gốc, nếu tài trợ cho các thành viên gia đình bổ sung.
 • Bằng chứng về việc làm và thu nhập của người nhập cư (nếu có).
 • Tờ khai thuế thu nhập liên bang của người nhập cư (W-2 và 1099) hoặc giải thích nếu họ được miễn.
 • Bạn cũng cần chứng minh mối quan hệ của mình với người nhập cư, thường là khi nộp I-864 cùng với Mẫu I-130.

4. Các thị thực nào yêu cầu nộp mẫu đơn I-864?

Gần như tất cả các thị thực nhập cư theo gia đình đều yêu cầu Đơn I-864 Bảo lãnh Tài chính từ Nhà tài trợ và/hoặc Nhà đồng tài trợ. Một số đương đơn xin thị thực nhập cư theo diện việc làm cũng có thể được yêu cầu nộp Mẫu bảo trợ tài chính I-864. Một số loại thị thực, chẳng hạn như một số thị thực nhập cư dựa trên việc làm và loại thị thực nhà đầu tư nhập cư visa EB5, không yêu cầu phải nộp Mẫu bảo trợ tài chính I-864.

Thị thực nhập cư diện gia đình đều yêu cầu đơn I-864
Thị thực nhập cư diện gia đình đều yêu cầu đơn I-864

Có thể nói, việc nộp mẫu đơn i-864 bảo lãnh tài chính định cư Mỹ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ đến một trung tâm tư vấn định cư uy tín để các thủ tục diễn ra nhanh chóng, rút ​​ngắn thời gian sớm đoàn tụ với người thân, tránh tình trạng khai báo không rõ ràng. sự thiếu hụt tài chính đầu tiên.

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, có cả văn phòng tại Mỹ và Việt Nam, NewOcean IMMI tự hào là đơn vị chuyên tư vấn định cư Mỹ. Hỗ trợ giải quyết hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, thân nhân nhanh chóng. Tư vấn cách thức chuẩn bị các bằng chứng phù hợp một cách chính xác. Hướng dẫn phỏng vấn với lãnh sự quán, giúp bạn và gia đình nhanh chóng có được visa cũng như thẻ xanh để sớm đoàn tụ với người thân và bắt đầu cuộc sống mới.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN