IMMIGRATION & INVESTMENT
Hotline: 096 672 1155
Search
Close this search box.

Đơn I-751: Quy trình và thông tin để xin thẻ xanh 10 năm

Đơn xin Hủy bỏ Điều kiện Cư trú (Mẫu đơn I-751) cực kỳ quan trọng đối với tất cả các thường trú nhân hợp pháp (LPR) được nhận vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện. Bạn là cư dân có điều kiện nếu bạn kết hôn chưa đầy hai năm với người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hoặc LPR, và điều này được ghi trên thẻ xanh của bạn. Trong bài viết này dưới đây sẽ chia sẻ những điều kiện, quy trình và thông tin hữu ích về mẫu đơn I-751.

I/ Tìm hiểu đơn I-751 là gì?

Mẫu I-751, còn được gọi là Đơn xin Xóa bỏ Điều kiện Cư trú, là cách người nhập cư có thể nộp đơn để chuyển sang thẻ xanh 10 năm từ thẻ xanh hôn nhân hai năm có điều kiện của họ.

Đối với những người có thẻ xanh hôn nhân, mẫu đơn này là cần thiết để nộp – thẻ xanh của họ là có điều kiện nếu họ đã kết hôn dưới hai năm và Mẫu I-751 nhằm loại bỏ những điều kiện đó. Nếu không, thẻ xanh có điều kiện của họ sẽ hết hạn sau hai năm.

Mẫu I-751 giúp USCIS xác định rằng cuộc hôn nhân của bạn dựa trên ý định thực sự và bạn không kết hôn với một công dân Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là lấy thẻ xanh.

Bạn vẫn có thể nộp đơn xin xóa tình trạng có điều kiện trên thẻ xanh nếu cuộc hôn nhân của bạn kết thúc, nhưng bạn sẽ phải giải thích với USCIS lý do kết thúc và cung cấp bằng chứng rằng đó là sự thật.

Đơn I-751: Quy trình và thông tin để xin thẻ xanh 10 năm
Đơn I-751 còn được gọi là Đơn xin Xóa bỏ Điều kiện Cư trú, là cách người nhập cư có thể nộp đơn để chuyển sang thẻ xanh 10 năm

II/ Thời gian chờ đợi để xin thẻ xanh dài hạn là bao lâu?

Khi bạn nộp Mẫu I-751 cho USCIS để chuyển đổi thẻ xanh 2 năm thành thẻ xanh định cư Mỹ vĩnh viễn, bạn phải nộp đơn 90 ngày trước khi 02 thẻ xanh của bạn hết hạn. Sau ngày nộp đơn, bạn sẽ nhận được thư thông báo Sở di trú đã nhận được đơn xin chuyển thẻ xanh vĩnh viễn của bạn trong khoảng 30-40 ngày. Biên nhận này có thời hạn gia hạn 1 năm trong khi đơn xin thẻ xanh của bạn được xem xét. Bạn có thể sử dụng thẻ xanh này cùng với biên lai để làm những việc có mục đích rõ ràng và hợp pháp như đi du lịch, công tác…

Thời gian xử lý để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh khác nhau tùy thuộc vào mức độ chính xác mà bạn đã hoàn thành ĐƠN I-751 của mình và khối lượng hồ sơ của văn phòng USCIS nơi bạn nộp đơn. Dưới đây là thời gian trung bình để nhận được đơn I-751:

 • Bạn sẽ nhận được Biên nhận Đơn khởi kiện từ 4 đến 6 tuần sau khi nộp đơn. Nếu cần thêm tài liệu hoặc gói hàng của bạn bị từ chối, bạn sẽ được gia hạn.
 • Cuộc hẹn sinh trắc học 7 đến 10 tuần sau khi nộp đơn.
 • Hẹn phỏng vấn – 8 đến 12 tháng sau khi nộp đơn.
 • Nhận Thẻ xanh – 12 đến 18 tháng sau khi nộp đơn.

III/ Điều kiện để nộp mẫu đơn I-751

Trong hầu hết các trường hợp, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu bạn và vợ/chồng của bạn nộp Mẫu I-751 cùng với một số trường hợp ngoại lệ. Tiêu chí đủ điều kiện của USCIS để loại bỏ các điều kiện thường trú:

 • Bạn vẫn kết hôn với cùng một công dân Hoa Kỳ hoặc LPR sau hai năm.
 • Bạn là một đứa trẻ không thể được đưa vào đơn đăng ký của cha mẹ bạn vì lý do hợp lệ, chẳng hạn như nhận được tình trạng cư trú có điều kiện hơn 90 ngày sau khi cha mẹ bạn làm như vậy.
 • Bạn là một góa phụ hoặc người góa vợ đã bước vào cuộc hôn nhân một cách thiện chí.
 • Cuộc hôn nhân của bạn đã kết thúc bằng việc ly hôn hoặc hủy hôn.
 • Bạn hoặc con bạn bị vợ/chồng của bạn hành hạ. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng bất cứ lúc nào.
 • Con của bạn có thể được đưa vào đơn đăng ký của bạn nếu tình trạng cư trú có điều kiện của chúng được nhận cùng lúc hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày của bạn.
Điều kiện để nộp mẫu đơn I-751
Điều kiện để nộp mẫu đơn I-751

IV/ Làm mẫu đơn I-751 đối với người bảo lãnh

Để nhận được đơn I-751 thuận lợi, người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đóng lệ phí nộp đơn theo yêu cầu của Sở di trú Mỹ.

1/ Hồ sơ cần thiết để nộp đơn I-751

Cùng với đơn I-751, bạn sẽ nộp các tài liệu hỗ trợ. Những tài liệu này bao gồm:

 • Bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ thường trú hoặc thẻ xanh có điều kiện hiện tại của bạn.
 • Bằng chứng về cuộc hôn nhân của bạn là sự thật. Bằng chứng này có thể bao gồm các tài liệu chứng minh bạn sống cùng nhau, chẳng hạn như tài liệu thế chấp hoặc hợp đồng thuê, hóa đơn tiện ích, bằng chứng về tài sản hoặc nợ chung, tài khoản ngân hàng chung, tờ khai thuế chung, giấy khai sinh của con từ cuộc hôn nhân của bạn…
 • Nếu có thể, bằng chứng để hỗ trợ lí do của bạn để không nộp đơn chung. Bằng chứng này có thể bao gồm giấy chứng tử của vợ/chồng bạn, quyết định ly hôn hoàn tất hoặc tài liệu cho thấy bạn hoặc con bạn phải đối mặt với sự tàn ác tột độ từ vợ/chồng của bạn.

2/ Lệ phí đơn I-751

Phí nộp đơn cho Mẫu I-751 là $595/đơn.

Ngoài ra, bạn phải trả phí dịch vụ sinh trắc học là 85 đô la cho mỗi người nộp đơn (có nghĩa là bạn và đứa trẻ phụ thuộc nếu đứa trẻ được bao gồm và nộp cùng nhau trong đơn của bạn).

Vì Mẫu I-751 là một tài liệu phức tạp, bạn nên thuê một luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nhập cư để hỗ trợ bạn xin phê duyệt Mẫu I-751. Chi phí của luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nhập cư như vậy cũng nên được đưa vào khi bạn xác định tổng chi phí của mình liên quan đến Mẫu I-751.

V/ Những điều cần biết sau khi nộp đơn I-751

Sau khi nộp đơn I-751, bạn sẽ trải qua một quá trình từ lúc Sở di trú Mỹ gửi thư xác nhận I-797 cho đến khi bạn nhận được thẻ xanh vĩnh viễn.

1/ USCIS gửi thư xác nhận I-797

Nếu bạn nộp đơn hợp lệ, USCIS sẽ gửi thư xác nhận ban đầu về việc nhận đơn của bạn. Thư xác nhận này, được gọi chính thức là Mẫu I-797C, Thông báo Hành động (xem ví dụ bên dưới) được gửi cho bạn khoảng 4-6 tuần sau khi nộp đơn. I-797C này cũng sẽ gia hạn thẻ thường trú nhân có điều kiện của bạn thêm 48 tháng trong khi USCIS xem xét đơn yêu cầu của bạn. Bạn có thể gia hạn giấy phép lái xe của mình bằng thư xác nhận này. Bạn cũng có thể xuất trình thư xác nhận này cho bộ phận nhân sự để xác nhận giấy phép làm việc của bạn tại Hoa Kỳ.

2/ Hẹn khám sinh trắc học

Khoảng 8-24 tuần sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được thông báo cuộc hẹn ghi rõ ngày, giờ và địa điểm lấy sinh trắc học của bạn. Địa điểm thường sẽ là Trung tâm Hỗ trợ Ứng dụng USCIS gần bạn nhất. USCIS yêu cầu người nộp đơn phải lấy dấu vân tay để kiểm tra an ninh và lý lịch tư pháp. Đừng lo lắng – tất cả các ứng viên đều phải kiểm tra lý lịch. Tìm hiểu thêm về cuộc hẹn sinh trắc học trong Câu hỏi thường gặp về cuộc hẹn sinh trắc học của chúng tôi.

Thông thường, một số ứng viên sẽ nhận được thư từ USCIS nói rằng USCIS có thể sử dụng lại thông tin sinh trắc học của họ trong hệ thống, vì vậy sẽ không có cuộc hẹn sinh trắc học nào được thông báo.

3/ Yêu cầu bằng chứng xác thực

Nếu bạn đã nộp đơn thỉnh cầu với đầy đủ bằng chứng để chứng minh cuộc hôn nhân là ngay tình, bạn có thể đã không nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng này. Tuy nhiên, những ứng viên chưa cung cấp đủ bằng chứng sẽ nhận được yêu cầu này qua đường bưu điện. Thông thường, các yêu cầu chứng minh được đưa ra sau 12-48 tháng kể từ khi nộp đơn. Điều quan trọng là phải trả lời thư với bằng chứng cần thiết và trong thời gian yêu cầu (thường là 87 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu này). Nếu bạn không chắc chắn về những gì phải làm, đây là thời điểm tốt để liên hệ với luật sư di trú.

4/ Thông báo hẹn phỏng vấn

Bất kể ban đầu bạn nhận được thẻ xanh theo diện kết hôn như thế nào, miễn là bạn nộp đơn bảo lãnh mà không có vợ/chồng của bạn do ly hôn, ly hôn, bạo lực gia đình hoặc lạm dụng bởi vợ/chồng của bạn. Hồ sơ của bạn sẽ nhận được một thông báo yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn. Thông báo hẹn phỏng vấn sẽ được gửi cho bạn trong vòng 6 đến 36 tháng sau khi bạn nộp đơn bảo lãnh.

5/ Quyết định nhận thẻ xanh 10 năm

Sau khi USCIS đã xem xét đầy đủ đơn yêu cầu của bạn, USCIS sẽ đưa ra phán quyết về việc chấp thuận hay từ chối đơn yêu cầu của bạn. Nếu đơn của bạn được chấp thuận, thẻ xanh 10 năm của bạn sẽ được gửi cho bạn. Nếu đơn yêu cầu của bạn bị từ chối, USCIS sẽ gửi cho bạn một thông báo giải thích lý do từ chối và thủ tục trục xuất/trục xuất sẽ được bắt đầu. Đối với hầu hết các đơn yêu cầu, USCIS sẽ đưa ra phán quyết trong vòng 48 tháng kể từ khi nộp đơn.

Quy trình để nhận được mẫu đơn I-751
Quy trình để nhận được mẫu đơn I-751

VI/ Hiệu lực thẻ xanh được gia hạn thêm 48 tháng cho đương đơn I-751

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã ra thông báo gia hạn hiệu lực của thẻ thường trú nhân thêm 48 tháng sau ngày hết hạn đối với những đương đơn đã nộp đúng Mẫu I-751 (Đơn xin Xoá bỏ Điều kiện cư trú) dựa trên tình trạng hôn nhân). Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với đơn I-829 và ngày 25 tháng 1 năm 2023 đối với đơn I-751.

USCIS cho biết việc sửa đổi nhằm đáp ứng thời gian xử lý kéo dài cho các đơn 1751 và I-829 trong năm qua.

Khi người nộp đơn nộp Mẫu I-751 hoặc I-829, biên nhận của hai mẫu này sẽ chứa thông tin bổ sung về việc gia hạn hiệu lực của thẻ xanh thêm 48 tháng. Những thường trú nhân có điều kiện 2 năm đã nhận được thông báo gia hạn trước ít hơn 48 tháng và các trường hợp đang chờ xử lý, Bộ Di trú sẽ gửi biên lai mới cho những cá nhân này. Những biên lai này có thể được xuất trình cùng với thẻ xanh đã hết hạn làm bằng chứng gia hạn trong khi đơn đăng ký vẫn đang chờ xử lý.

VII/ Nộp đơn xin quốc tịch trong thời gian chờ USCIS xử lý đơn I-751 được không?

Bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để nhập tịch. Bạn có thể nộp Mẫu N-400 trong thời gian đơn I-751 đang chờ xử lý. Các yêu cầu để nhập tịch Mỹ bao gồm:

Tại thời điểm bạn nộp Mẫu N-400, bạn đã là thường trú nhân hợp pháp ít nhất 3 năm (tính cả thời gian bạn là thường trú nhân có điều kiện). Hoặc bạn đã kết hôn và sống với vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ trong 3 năm gần thời điểm đăng ký. Hoặc vợ/chồng của bạn đã là công dân Hoa Kỳ trong 3 năm gần thời điểm đăng ký.

Bạn vẫn có thể nộp đơn xin nhập tịch Mỹ trong thời gian chờ đơn I-751
Bạn vẫn có thể nộp đơn xin nhập tịch Mỹ trong thời gian chờ đơn I-751

Trên đây là những thông tin về đơn I-751 gửi tới quý vị. Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm về định cư Mỹ. Nếu bạn có nhu cầu định cư Mỹ và làm việc tại Mỹ. Bạn vui lòng gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp văn phòng NewOcean IMMI để được chuyên viên hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN