ĐỊNH CƯ ÚC NGÀNH Y TÁ

ĐỊNH CƯ ÚC NGÀNH Y TÁ

Y tá là một trong những ngành nghề thuận lợi nhất để di cư đến Úc. Nghề nghiệp này nằm trong danh sách các nghề ưu tiên định cư Úc. Các y tá có đăng ký NEC (Not Elsewhere Classified) là diện phổ biết nhất khi xin định cư Úc. Khi muốn định cư Úc ngành y tá, các y tá sẽ thường phải đưa ra các bằng chứng về kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan để đánh giá kỹ năng.

ĐỊNH CƯ ÚC NGÀNH Y TÁ

Con đường định cư Úc ngành y tá

1. Định cư Úc diện tay nghề độc lập

Nhiều y tá sử dụng visa 189 – định cư Úc diện tay nghề độc lập. Diện này sẽ yêu cầu các y tá phải vượt qua các bài đánh giá kỹ năng trong nghề và y tá sẽ không được tài trợ bởi chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ hoặc người thân.

2. Bảo lãnh bởi nhà tuyển dụng

Y tá thường được nhà tuyển dụng bảo lãnh cho visa. Các lựa chọn bao gồm:

  • Visa 457: đây là một thị thực tạm thời 4 năm, đòi hỏi một mức lương cơ bản tối thiểu ít nhất là $53,900 và dành cho người lao động được nhà tài trợ chấp nhận.
  • Visa ENS: đây là một thị thực thường trú, thường áp dụng cho người lao động đã có thời gian làm việc 2 năm. Visa này cũng có thể áp dụng trực tiếp nếu y tá có chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp và đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghề.
  • Visa RSMS: thị thực này yêu cầu một công việc nằm trong một khu vực. Không có đánh giá kỹ năng chính thức nào được yêu cầu, vì vậy, đây là một lựa chọn tốt nếu bạn đã có một nhà tuyển dụng ở một vùng chấp nhận.

Y tá làm việc tại Úc

Để làm việc như một y tá tại Úc, các y tá phải được đăng ký thông qua AHPRA (Cơ quan điều hành y tế Úc). 

Nếu bạn đang nộp đơn xin visa Úc do một chủ lao động tài trợ, bạn sẽ phải đăng ký hoặc đủ điều kiện đăng ký khi đến Úc. Đăng ký này sẽ yêu cầu bạn phải có bằng cấp được công nhận ở Úc hoặc ở nước ngoài và đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh.

1. Các bằng cấp được công nhận ở nước ngoài

Chứng chỉ trình độ cử nhân từ các quốc gia sau đây có thể được công nhận bởi AHPRA: Bỉ, Canada, Chile, Hồng Kông, Ailen, Pakistan, Papua New Guinea, Singapore và Anh.

Nếu bằng cấp của bạn không được công nhận, bạn có thể phải thực hiện một khóa học ở Úc để chuyển tiếp bằng cấp của bạn sang trình độ tương đương của Úc.

2. Yêu cầu tiếng Anh

AHPRA sẽ yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh. AHPRA đòi hỏi bạn phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh. IELTS, OET, PTE Academic và TOEFL iBT được chấp nhận. Bạn có thể sử dụng 2 cuộc kiểm tra khác nhau được thực hiện trong vòng 6 tháng để đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh. Kết quả kiểm tra có giá trị trong vòng 2 năm.

Việc miễn kiểm tra tiếng Anh được áp dụng nếu trình độ ban đầu, trình độ học vấn hoặc trình độ đại học của bạn được thực hiện ở một số quốc gia nói tiếng Anh nhất định.

 

Đánh giá kỹ năng cho y tá

Bạn sẽ cần đánh giá kỹ năng nếu bạn muốn định cư Úc ngành y tá. Có 3 cách đủ điều kiện để đánh giá kỹ năng làm việc như một y tá tại Úc.

1. Đăng ký tại Úc

Nếu bạn đã đăng ký làm y tá tại Úc thông qua AHPRA, bạn có thể nộp đơn xin đánh giá kỹ năng. Bạn sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng đã đăng ký và trình độ khi nhập cảnh của bạn. Nếu bạn đã được đăng ký ở nước ngoài hoặc đã là một y tá ở Úc thì bạn cũng cần phải cung cấp giấy tờ.

Lưu ý rằng đăng ký AHPRA không đủ để đánh giá kỹ năng – bạn sẽ cần phải đi qua ANMAC.

2. Chứng chỉ tại quốc gia được công nhận

Điều này đòi hỏi bạn phải có bằng cấp y tá và đăng ký tại Canada, Liên minh châu Âu, Hồng Kông, Singapore hoặc Hoa Kỳ.

Bạn cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh để đánh giá kỹ năng ANMAC. Bạn cũng có thể được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Anh – nhưng bạn sẽ được miễn kiểm tra nếu bạn đã học 5 năm trở lên ở một số nước nói tiếng Anh.

3. Đăng ký tại quốc gia được công nhận

Nếu bạn hiện đang đăng ký tại Vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn cần phải chứng minh bạn đã làm việc toàn thời gian trong ngành y tá ít nhất 3 tháng cuối ở một trong những quốc gia trên.