IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 672 1155 – Hà Nội: 096 456 0022

Định cư Úc diện đầu tư & doanh nhân đưa cả gia đình đến Úc

Định cư Úc diện đầu tư và định cư Úc diện doanh nhân là chương trình dành cho các chủ doanh nghiệp có sự nghiệp thành công và năng lực tài chính vững mạnh muốn mở rộng việc kinh doanh đầu tư sang Úc. Tùy vào mức đầu tư và điều kiện hồ sơ, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các loại visa định cư Úc như: visa 188A, 188B hoặc 188C, tạm trú tại Úc 5 năm, sau đó xin lên thường trú nhân vĩnh viễn với visa 888A, 888B, 888C.

I/ Định cư Úc diện đầu tư là gì?

Định cư Úc diện đầu tư là chương trình visa dành cho các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đủ điều kiện có thể mở rộng kinh doanh, phát triển các hoạt động đầu tư sang Úc. Đây cũng là cơ hội để quý khách hàng cùng gia đình sinh sống, học tập, làm việc và định cư Úc lâu dài.

Định cư Úc diện đầu tư & doanh nhân đưa cả gia đình đến Úc
Định cư Úc diện đầu tư là gì?

II/ Thay đổi mới nhất về chính sách định cư Úc diện đầu tư

Từ ngày 01/07/2021, Chính phủ Úc đã đã có những điều chỉnh về 2 chương trình thị thực đầu tư định cư Úc và kinh doanh đổi mới (visa 188 và visa 132). Cụ thể:

 • Bỏ các dòng visa 188D (Premium Investor stream – diện nhà đầu tư cao cấp), visa 132A/B (Business Talent visa – diện doanh nhân tài năng).
 • Điều kiện xin lên thường trú nhân của các dòng visa tạm trú 188 tăng từ 3 năm thành 5 năm. Nhà đầu tư có thêm thời gian để đáp ứng các yêu cầu của thị thực thường trú 888.
 • Người giữ visa 188A và 188C đủ điều kiện có thể gia hạn thời gian thêm 2 năm.
 • Nhà đầu tư xin visa 188A cần chứng minh sở hữu tài sản tối thiểu 1,25 triệu AUD (trước đây là 800.000 AUD) và doanh thu công ty 750.000 AUD (thay vì 500.000 AUD).
 • Bỏ quy định ngưỡng đầu tư tối thiểu 200.000 AUD với dòng visa 188E, bù lại nhà đầu tư cần phải nhận được sự bảo lãnh từ chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ.

III/ Danh sách các visa doanh nhân và đầu tư định cư Úc

Visa Visa tạm trú Visa thường trú
Business Innovation stream - Diện kinh doanh đổi mới Visa 188A Visa 888A
Investor stream - Diện đầu tư Visa 188B Visa 888B
Significant Investor stream - Diện đầu tư trọng yếu Visa 188C Visa 888C
Entrepreneur stream - Diện doanh nhân khởi nghiệp Visa 188E Visa 888E

IV/ Chương trình định cư Úc diện doanh nhân & đầu tư

Hiện nay, các chương trình visa đầu tư định cư Úc được nhiều nhà đầu tư Việt Nam đặc biệt quan tâm gồm có nhóm visa 188: 188A, 188B, 188C, 188E (thị thực tạm trú) và các dòng visa 888 thường trú tương ứng: 888A, 888B, 888C, 888E.

1. Diện doanh nhân visa 188A

a/ Đặc điểm

Là chương trình định cư Úc diện doanh nhân dành cho các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam kinh doanh thành công, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của visa 188A, được sống, học tập và làm việc tại Úc, có cơ hội trở thành công dân Úc.

b/ Điều kiện

 • Dưới 55 tuổi.
 • Đạt ít nhất 65 điểm di trú.
 • Phải được 1 trong các tỉnh bang tại Úc bảo lãnh.
 • Về doanh thu của doanh nghiệp đang sở hữu ở Việt Nam (doanh nghiệp vẫn đang hoạt động và phát triển):
  • 2 trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn, doanh nghiệp đang sở hữu ở Việt Nam đạt doanh thu tối thiểu 750.000 AUD/năm (cho phép cộng tối đa doanh số của 2 công ty).
  • VÀ phần trăm cổ phần (cả vợ/chồng) tối thiểu phải đạt:
   • 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD.
   • 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD.
   • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết trên sàn chứng khoán.
 • Tổng tài sản (doanh nghiệp và cá nhân) phải đạt tối thiểu 1.250.000 AUD.
 • Đầu tư tối thiểu 200.000 AUD vào một doanh nghiệp tại Úc (có thể thành lập hoặc mua lại).
 • Đạt yêu cầu về sức khỏe và nhân cách, tư pháp.
Định cư Úc diện kinh doanh đổi mới với dòng visa 188A
Định cư Úc diện kinh doanh đổi mới với dòng visa 188A

c/ Quyền lợi

 • Cơ hội đưa các thành viên gia đình sang Úc, lộ trình trở thành thường trú nhân định cư vĩnh viễn, sinh sống, học tập và kinh doanh tự do ở Úc.
 • Cơ hội tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư, phát triển và mở rộng doanh nghiệp tại một thị trường tiềm năng.
 • Con em chưa đủ 18 tuổi được miễn học phí đến hết cấp 3, từ 18 tuổi trở lên được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí Đại học như một công dân Úc.
 • Quyền tự do du lịch, xuất nhập cảnh tại nước Úc và bên ngoài lãnh thổ nước Úc.
 • Bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại Úc.
 • Visa 188A có giá trị 5 năm và được gia hạn 1 lần là 2 năm, tức là tổng thời gian tạm trú tại Úc tối đa là 7 năm.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú diện kinh doanh đổi mới (visa 888A).
 • Cơ hội nhập tịch cho cả gia đình sau khi có đủ thời gian lưu trú tại Úc.

d/ Ưu điểm

 • Chương trình định cư Úc có hạn mức đầu tư thấp nhất (từ 200.000 AUD).

e/ Hạn chế

 • Yêu cầu nhà đầu tư phải sở hữu và trực tiếp điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam trong tối thiểu 2 năm tài chính.
 • Phải lưu trú tối thiểu 1 năm tại Úc trong vòng 2 năm trước thời điểm nộp đơn xin visa 888A.

2. Diện đầu tư visa 188B

a/ Đặc điểm

Diện visa 188B là chương trình định cư Úc diện đầu tư dành cho người muốn đầu tư vào tài chính Úc, đáp ứng yêu cầu tối thiểu của dòng thị thực này, được sống, học tập và làm việc tại Úc, có cơ hội trở thành công dân Úc sau khi hoàn tất việc đầu tư vào các Quỹ đầu tư sau 5 năm.

b/ Điều kiện

 • Dưới 55 tuổi.
 • Đạt ít nhất 65 điểm di trú.
 • Phải được một trong các tỉnh bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
 • Sở hữu tối thiểu 10% vốn trong công ty đang hoạt động và trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp này trong ít nhất 3 năm, tính đến ngày nộp đơn.
 • HOẶC chứng minh được đang vận hành quỹ đầu tư có giá trị ít nhất 2.500.000 AUD và đã phát sinh lợi nhuận từ việc đầu tư khoản tiền này trong tối thiểu 3 năm tài chính Việt Nam, tính đến trước ngày nộp đơn.
 • Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, tổng tài sản (bao gồm của cả vợ/chồng) phải đạt tối thiểu 2.500.000 AUD.
 • Đầu tư tối thiểu 2.500.000 AUD vào các quỹ với cơ cấu như sau:
  • Đầu tư tối thiểu 500.000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà quỹ này chuyên đầu tư cho các công ty nhỏ, các start-up.
  • Đầu tư tối thiểu 750.000 AUD vào quỹ quản lý hợp pháp hoặc vào doanh nghiệp niêm yết công khai (Listed Investment Companies LICs) mà các đơn vị này đầu tư vào các công ty mới nổi trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange ASX) và;
  • Khoản đầu tư cân bằng (Balancing Investment) trị giá ít nhất 1.250.000 AUD vào quỹ được quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: các công ty khác được niêm yết trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc các khoản thu, khoản tiền và bất động sản ở Úc.
 • Đạt yêu cầu về sức khỏe và nhân cách, tư pháp.
Diện đầu tư visa 188B
Diện đầu tư visa 188B

c/ Quyền lợi

 • Cơ hội đưa các thành viên gia đình sang Úc, lộ trình trở thành thường trú nhân định cư vĩnh viễn, sinh sống, học tập và kinh doanh tự do ở Úc.
 • Con em chưa đủ 18 tuổi được miễn học phí đến hết cấp 3, từ 18 tuổi trở lên được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí Đại học như một công dân Úc.
 • Quyền tự do du lịch, xuất nhập cảnh tại nước Úc và bên ngoài lãnh thổ nước Úc.
 • Bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại Úc.
 • Visa 188B có giá trị 5 năm.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú diện đầu tư (visa 888B).
 • Cơ hội nhập tịch cho cả gia đình sau khi có đủ thời gian lưu trú tại Úc.

d/ Ưu điểm

 • Hình thức đầu tư an toàn, đầu tư vào các quỹ theo quy định của Chính phủ Úc.
 • Khoản đầu tư được chính quyền tiểu bang bảo đảm.
 • Nhà đầu tư không bị ràng buộc về việc kinh doanh tại Úc.

e/ Hạn chế

 • Nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư 2.500.000 AUD cho đến khi xin thành công visa 888B.
 • Yêu cầu lưu trú tại Úc tối thiểu 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn xin visa 888B.

3. Đầu tư trọng yếu visa 188C

a/ Đặc điểm

Visa 188C – Diện nhà đầu tư trọng yếu (Significant Investor) là visa định cư Úc diện đầu tư dành cho các nhà đầu tư với khoản tài chính từ 5.000.000 AUD.

b/ Điều kiện

 • KHÔNG hạn chế độ tuổi, không cần phải tính thang điểm di trú.
 • KHÔNG cần có kinh nghiệm kinh doanh hoặc đầu tư, không cần chứng minh doanh thu.
 • KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm sở hữu, điều hành doanh nghiệp.
 • Được chính phủ tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc Austrade bảo lãnh.
 • Đạt điều kiện sức khỏe và tư cách tốt theo yêu cầu của Bộ Di trú Úc.
 • Tổng tài sản ròng hợp pháp (bao gồm của cả vợ/chồng) tối thiểu 5.000.000 AUD và sẵn sàng đầu tư khoản tài chính 5.000.000 AUD vào gói đầu tư theo yêu cầu của Chính phủ Úc như sau:
  • Đầu tư tối thiểu 1.000.000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà quỹ này chuyên đầu tư cho các công ty nhỏ, các start-up.
  • Đầu tư tối thiểu 1.500.000 AUD vào quỹ quản lý hợp pháp hoặc vào doanh nghiệp niêm yết công khai LICs mà các đơn vị này đầu tư vào các công ty mới nổi trên Sở giao dịch chứng khoán Úc ASX và;
  • Khoản đầu tư cân bằng (Balancing Investment) trị giá ít nhất 2.500.000 AUD vào quỹ được quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: các công ty khác được niêm yết trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc các khoản thu, khoản tiền và bất động sản ở Úc.
 • Thực hiện đầu tư và duy trì khoản đầu tư theo thời hạn của visa.
 • Đạt yêu cầu về sức khỏe và nhân cách, tư pháp.
Định cư Úc diện đầu tư trọng yếu với visa 188C
Định cư Úc diện đầu tư trọng yếu với visa 188C

c/ Quyền lợi

 • Cơ hội đưa các thành viên gia đình sang Úc, lộ trình trở thành thường trú nhân định cư vĩnh viễn, sinh sống, học tập và kinh doanh tự do ở Úc.
 • Con em chưa đủ 18 tuổi được miễn học phí đến hết cấp 3, từ 18 tuổi trở lên được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí Đại học như một công dân Úc.
 • Quyền tự do du lịch, xuất nhập cảnh tại nước Úc và bên ngoài lãnh thổ nước Úc.
 • Bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại Úc.
 • Visa 188C có giá trị 5 năm.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú diện đầu tư trọng yếu (visa 888C).
 • Cơ hội nhập tịch cho cả gia đình sau khi có đủ thời gian lưu trú tại Úc.

d/ Ưu điểm

 • Không giới hạn độ tuổi, điểm di trú, trình độ học vấn và kinh nghiệm kinh doanh.
 • Thời gian xét duyệt visa 188C nhanh hơn 2 dòng thị thực còn lại.
 • Thời gian lưu trú tại Úc không quá dài.

e/ Hạn chế

 • Mức đầu tư lớn.
 • Phải duy trì khoản đầu tư đến khi xin thành công visa thường trú 888A.

4. Doanh nhân khởi nghiệp visa 188E

a/ Đặc điểm

Là dòng thị thực định cư Úc diện doanh nhân dành cho các startup hoặc các doanh nghiệp giai đoạn đầu có mong muốn thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc mở rộng phát triển doanh nghiệp sang Úc.

b/ Điều kiện

 • Dưới 55 tuổi.
 • Phải được một trong các tỉnh bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có ý tưởng, kế hoạch thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc phát triển doanh nghiệp sang Úc.
 • Vốn được bên thứ 3 tài trợ tối thiểu 200.000 AUD (điều kiện áp dụng cho hồ sơ nộp trước ngày 01/07/2022).
 • Đạt yêu cầu về sức khỏe và nhân cách, tư pháp.

c/ Quyền lợi

 • Cơ hội đưa các thành viên gia đình sang Úc, lộ trình trở thành thường trú nhân định cư vĩnh viễn, sinh sống, học tập và kinh doanh tự do ở Úc.
 • Con em chưa đủ 18 tuổi được miễn học phí đến hết cấp 3, từ 18 tuổi trở lên được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí Đại học như một công dân Úc.
 • Quyền tự do du lịch, xuất nhập cảnh tại nước Úc và bên ngoài lãnh thổ nước Úc.
 • Bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại Úc.
 • Visa 188E có giá trị 5 năm.
 • Được nộp đơn xin visa thường trú diện doanh khởi nghiệp (visa 888E).
 • Cơ hội nhập tịch cho cả gia đình sau khi có đủ thời gian lưu trú tại Úc.

d/ Ưu điểm

 • Không cần nhiều vốn đầu tư.
 • Không cần điểm di trú.
 • Không cần kinh nghiệm kinh doanh, điều hành doanh nghiệp.
 • Không chứng minh tài chính.

e/ Hạn chế

 • Nhà đầu tư khó xin được đề cử từ Chính phủ Úc đối với kế hoạch kinh doanh của mình.
Doanh nhân khởi nghiệp tại Úc
Doanh nhân khởi nghiệp tại Úc

5. Định cư Úc diện doanh nhân, đầu tư thường trú visa 888

a/ Đặc điểm

Visa 888 là giai đoạn 2 của visa 188, cho phép nhà đầu tư và cả gia đình đủ điều kiện trở thành thường trú nhân Úc, hưởng các quyền về y tế, phúc lợi xã hội tương tự như công dân Úc.

b/ Điều kiện

 • Đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú tại Úc của dòng visa 188 đang giữ.
 • Doanh thu mỗi năm đạt: 300.000 AUD (đối với đương đơn giữ visa 188A, 188E) và không bắt buộc (đối với đương đơn giữ visa 188B, 188C).
 • Duy trì mức đầu tư tối thiểu của dòng visa tạm trú 188 tương ứng cho đến khi xin thành công visa 888.

c/ Quyền lợi

 • Sở hữu thẻ thường trú nhân, định cư tại Úc vĩnh viễn.
 • Cả gia đình sinh sống, học tập, tự do làm việc, kinh doanh tại Úc.
 • Con em chưa đủ 18 tuổi được miễn học phí đến hết cấp 3, từ 18 tuổi trở lên được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí Đại học như một công dân Úc.
 • Cả gia đình hưởng chương trình bảo hiểm y tế Medicare.
 • Quyền tự do du lịch, xuất nhập cảnh tại nước Úc và bên ngoài lãnh thổ nước Úc.
 • Bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại Úc.
 • Nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc cho cả gia đình nếu đủ điều kiện.

d/ Ưu điểm

Nhà đầu tư và các thành viên gia đình đi kèm được hưởng đầy đủ quyền lợi và phúc lợi như một công dân Úc (trừ quyền bầu cử).

e/ Hạn chế

 • Nhà đầu tư không thể trực tiếp xin visa 888 mà phải trải qua thời gian giữ visa 188 và đáp ứng đầy đủ điều kiện về doanh thu, thời gian lưu trú.
 • Thời gian xét duyệt lâu, thường sẽ mất khoảng 2 năm.

V/ Điểm khác biệt giữa các loại visa đầu tư định cư Úc

Có nhiều điểm khác biệt trong yêu cầu của từng dòng visa đầu tư định cư Úc:

1. Điểm khác nhau giữa các visa 188

Visa 188A Visa 188B Visa 188C Visa 188E
Độ tuổi Dưới 55 tuổi Dưới 55 tuổi Không yêu cầu Dưới 55 tuổi
Điểm di trú 65 điểm 65 điểm Không yêu cầu Không yêu cầu
Số năm tối thiểu sở hữu và trực tiếp điều hành doanh nghiệp 2 năm 3 năm Không yêu cầu Không yêu cầu
Doanh thu tối thiểu 750.000 AUD Không yêu cầu chứng minh Không yêu cầu chứng minh Không yêu cầu chứng minh
Tài sản tối thiểu 1.250.000 AUD 2.500.000 AUD Không yêu cầu chứng minh Không yêu cầu chứng minh
Đầu tư tối thiểu 200.000 AUD (tùy bang) 1.500.000 AUD 5.000.000 AUD Không yêu cầu

2. Sự khác nhau giữa các loại visa 888

Điểm khác biệt giữa các chương trình visa 888 chủ yếu nằm ở thời gian lưu trú, doanh thu tối thiểu, khoản đầu tư và duy trì khoản đầu tư theo yêu cầu của dòng thị thực tạm trú tương ứng (visa 188). Để hiểu rõ hơn, hãy liên hệ để NewOcean IMMI tư vấn định cư Úc cho quý khách hàng rõ ràng hơn.

VI/ Thời điểm vàng để định cư Úc diện đầu tư & doanh nhân

Năm 2022 chính là thời điểm lý tưởng nếu các nhà đầu tư Việt Nam muốn nộp đơn xin visa 188/888. Hiện nay, Chính phủ Úc đang ưu tiên xét duyệt dòng thị thực kinh doanh đầu tư, tạo cơ hội cho doanh nhân nước ngoài sinh sống và hưởng các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ nước Úc phục hồi nền kinh tế sau 2 năm đóng cửa biên giới, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời điểm vàng để định cư Úc
Thời điểm vàng để định cư Úc diện đầu tư

Trên đây là thông tin tổng quan về các chương trình định cư Úc diện đầu tư 188/888. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ tới Hotline của công ty tư vấn định cư NewOcean IMMI hoặc để lại thông tin ở bên form phía dưới để được tư vấn và lên lộ trình định cư cho riêng mình và gia đình nhé.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị
Mục lục bài viết
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN