IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.

Định cư Úc cần IELTS bao nhiêu? NewOcean IMMI giải đáp!

Nhiều người đặt câu hỏi “định cư Úc cần IELTS bao nhiêu?” – NewOcean IMMI xin trả lời rằng định cư Úc cần tối thiểu IELTS 6.0. Bởi tại Úc, tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính. Vì vậy bạn cần chứng tỏ trình độ tiếng Anh nhất định để giao tiếp trong các ngữ cảnh hàng ngày để có thể làm việc và định cư lâu dài tại Úc.

I. Định cư Úc cần IELTS bao nhiêu đối với từng diện thị thực?

IELTS là bài thi được tích hợp vào hệ thống di trú tại Úc. Để nộp đơn xin thị thực định cư Úc, cả hai bài kiểm tra IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát đều được chấp nhận. Tuy nhiên, bạn nên thi IELTS Học thuật nếu muốn làm việc tại Úc. Với mỗi diện thị thực định cư Úc thì điểm IELTS sẽ khác nhau:

1. Visa diện tay nghề độc lập Úc – Visa 189

Visa 189 cho phép những người lao động có kỹ năng/tay nghề cao làm việc và ở lại Úc. Bạn sẽ trải qua một bài đánh giá kỹ năng để kiểm tra xem bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra để làm việc trong một nhóm ngành có liên quan như quản lý khách sạn, thẩm định viên hoặc kỹ sư hay không.

Bạn sẽ phải đạt ít nhất 65 điểm trong hệ thống điểm di trú. Điểm IELTS tổng thể và điểm cho tất cả các kỹ năng phải là 6.0.

2. Visa diện tay nghề cao Úc – Visa 190

Visa 190 cho phép bạn làm việc và học tập ở bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào của Úc. Đồng thời phải có ngành nghề phù hợp cũng như vượt qua bài kiểm tra đánh giá tay nghề. Những ngành nghề liên quan ví dụ như luật sư và kỹ thuật y sinh…

Bạn sẽ phải đạt ít nhất 65 điểm trong hệ thống điểm di trú của Bộ Di trú Úc. Điểm IELTS tổng thể và điểm cho tất cả các kỹ năng phải là 6.0.

Định cư Úc cần IELTS bao nhiêu? NewOcean IMMI giải đáp!
Định cư Úc cần IELTS tối thiểu 6.0 cho các thị thực thường trú nhân

3. Visa tốt nghiệp tạm thời Úc – Visa 485

Thị thực này cho phép bạn với tư cách là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học của Úc được sống, học tập và làm việc tại Úc ngay sau khi tốt nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Chính phủ Úc cũng đã đưa ra quyết định tăng thời gian lưu trú sau khi tốt nghiệp lên 2 năm đối với sinh viên quốc tế theo học một số chương trình chọn lọc từ cấp độ cử nhân trở lên:

 • Bằng cử nhân trong các lĩnh vực được liệt kê sẽ được tăng từ 2 năm lên 4 năm.
 • Bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực được liệt kê sẽ được tăng từ 3 năm lên 5 năm.
 • Đối với tất cả các bằng tiến sĩ, thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ tăng từ 4 năm lên 6 năm.

Chính sách này cũng áp dụng cho những người dưới 50 tuổi, đã có thị thực sinh viên trong 6 tháng qua và có bằng cấp học thuật liên quan đến nghề nghiệp trong danh sách yêu cầu bao gồm nhà công nghệ sinh học, nhà toán học tính toán và kỹ sư hóa học.

Bạn sẽ phải đạt được điểm IELTS tổng thể ít nhất là 6.0, với điểm tối thiểu là 5.0 cho mỗi kỹ năng. Điều này sẽ chỉ ra mức độ thành thạo tiếng Anh cần thiết cụ thể.

Nếu bạn là sinh viên quốc tế vừa đi học vừa đi làm thêm. Bạn được phép làm việc tới 48 giờ mỗi hai tuần (tăng từ 40 giờ trước đây), kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

4. Visa tay nghề tạm thời Úc – Visa 489

Thị thực này bao gồm hai tuyến đường có sẵn như sau:

 • Lộ trình lưu trú kéo dài

Thị thực tạm thời này dành cho những người lao động lành nghề muốn sống và làm việc ở vùng nông thôn Úc. Không có yêu cầu nghề nghiệp cụ thể và không có yêu cầu ngoại ngữ cho lựa chọn này. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải có thị thực loại 496, 487, 475, 487 hoặc 495.

 • Con đường nhập cảnh tiếp theo

Thị thực này dành cho những cá nhân muốn sống và làm việc ở các vùng nông thôn của Úc. Không có yêu cầu cụ thể nghề nghiệp cho diện thị thực này.

Bạn sẽ phải có điểm IELTS tổng thể ít nhất là 4,5 với điểm tối thiểu là 4,5 cho mỗi kỹ năng. Thang điểm này cho thấy bạn đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Ngoài ra, thị thực này dành cho người thân của những người lao động đã có thị thực 496, 495, 475, 487 hoặc thị thực có tay nghề khu vực (tạm thời) (phân lớp 489).

5. Thị thực khu vực có tay nghề cao Úc – Visa 887

Thị thực này dành cho những người đã sống và làm việc ở các khu vực cụ thể của vùng nông thôn Úc theo thị thực đủ điều kiện trước đây. Bạn phải sống ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian ít nhất 1 năm trong một khu vực cụ thể.

Không có yêu cầu cụ thể về nghề nghiệp cho loại thị thực này. Bạn sẽ phải đạt điểm IELTS tổng thể tối thiểu là 4.5, với điểm tối thiểu là 4.5 cho mỗi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Thang điểm này cho biết bạn đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.

6. Thị thực Đầu tư và Đổi mới kinh doanh – Visa 188

Visa 188 cho phép chủ doanh nghiệp và người quản lý kinh doanh và đầu tư tại Úc hoặc các cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia này. Bạn được phép ở lại tới 5 năm.

Không có yêu cầu nghề nghiệp. Tuy nhiên, đối với diện Đổi mới Kinh doanh, bạn phải điều hành một doanh nghiệp mới hoặc một doanh nghiệp hiện có ở Úc. Đối với diện đầu tư, bạn phải đầu tư 2,5 triệu đô la vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc.

Cả hai lựa chọn đều yêu cầu phải được đề cử bởi một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc. Bạn sẽ phải đạt được điểm IELTS tổng thể ít nhất là 4.5 với điểm tối thiểu là 4.5 cho mỗi kỹ năng. Thang điểm này cho biết bạn đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.

7. Visa tay nghề khu vực – Visa 491

Visa 491 tạm thời dành cho những người lao động lành nghề muốn sinh sống và làm việc ở Úc. Đương đơn có thể ở lại Úc trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải làm việc ở những vị trí trong danh sách nghề nghiệp được quy định và cũng phải vượt qua bài đánh giá kỹ năng. Các nhóm ngành này bao gồm kỹ sư xây dựng và chuyên gia kiểm toán.

Mỗi cá nhân cần có điểm IELTS tổng thể tối thiểu là 6.0 với điểm mỗi kỹ năng tối thiểu là 6.0. Thang điểm này cho biết bạn đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.

II. Bảng tính điểm định cư Úc với điểm tiếng Anh

Một số tiêu chí trong hệ thống nhập cư dựa trên điểm mà bạn cần biết:

 • Tuổi
 • Tiếng Anh lưu loát
 • Kinh nghiệm làm việc (ở Úc hoặc ở các nước khác)
 • Trình độ học thuật
 • Chuyên gia giáo dục
 • Điểm kỹ năng của vợ/chồng
 • Các tiêu chí khác (đề cử, chứng nhận ngôn ngữ cộng đồng, v.v.)

Để xin thị thực Chương trình Di cư có tay nghề thành công. Bạn cần đạt tối thiểu 65 điểm trên thang điểm di trú của Bộ di trú Úc. Đương đơn có thể tự tính điểm của mình bằng công cụ tính điểm chính thức từ Bộ Di trú Úc.

Trong đó, điểm thi IELTS đóng vai trò vô cùng quan trọng, để đạt chuẩn, bạn cần tối thiểu IELTS 6.0 cho tất cả các kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Tuy nhiên, điểm IELTS càng cao thì bạn càng được cộng nhiều điểm trong hệ thống đánh giá thang điểm của Bộ di trú. Điểm IELTS được chia thành 3 cấp độ: Competent, Proficient và Superior tương ứng với từng thang điểm.

Điểm thi IELTSĐiểm phân bổ
Competent (6.0 trở lên)0
Proficient (7.0 trở lên)10
Superior (8.0 trở lên)20

Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các khóa học Đại học hoặc Sau đại học luôn yêu cầu bạn phải có chứng chỉ IELTS với tổng điểm là 6 hoặc 6.5.

Mặc dù IELTS vẫn là bài kiểm tra được ưu tiên, nhưng các bài kiểm tra ngôn ngữ khác như TOEFL iBT, CTE, PTE Academic và OET cũng được Bộ Nội vụ Úc (DIBP) chấp nhận. OET chỉ được chấp thuận cho các chuyên gia y tế có liên quan.

Điểm tiếng Anh là yếu tố quan trọng để định cư Úc
Điểm tiếng Anh là yếu tố quan trọng để định cư Úc

III. Tư vấn định cư Úc miễn phí cùng NewOcean IMMI

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nước ngoài. Công ty tư vấn định cư NewOcean IMMI với đội ngũ chuyên viên tư vấn cùng đội ngũ luật sư, chuyaan gia di trú quốc tế tận tâm, chuyên nghiệp và uy tín. NewOcean IMMI đồng hành với hơn 1200 gia đình Việt Nam có visa định cư Úc, Mỹ…

NewOcean IMMI sẽ trực tiếp tư vấn định cư Úc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình chuẩn bị. Đưa ra những lời khuyên hữu ích, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ để kịp thời khắc phục các vấn đề phát sinh. Đồng hành cùng quý vị cho đến khi trở thành công dân Úc.

Định cư Úc cùng NewOcean IMMI
Định cư Úc cùng NewOcean IMMI

Trên đây là những giải đáp về câu hỏi “Định cư Úc cần IELTS bao nhiêu?”. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tìm được diện thị thực Úc phù hợp với mình. Bạn thắc mắc về định cư nước Úc, yêu cầu về điều kiện hồ sơ và thủ tục xin visa Úc. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn của NewOcean IMMI.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN