IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Điều khoản dịch vụ

Dù biết rằng Khách hàng rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng NewOcean IMMI cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của Khách hàng và một số điều khoản quan trọng khác trong quá trình Khách hàng sử dụng các dịch vụ của NewOcean IMMI.

1. Các định nghĩa

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Dương Việt Nam hay NewOcean IMMI, là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn di trú và đầu tư định cư nước ngoài nhằm giúp khách hàng có mong muốn sinh sống, học tập, làm việc tại các quốc gia lý tưởng và tiềm năng!

1.2. Hiện nay, NewOcean IMMI có các dịch vụ sau:

  • Định cư Úc diện doanh nhân Visa 188/888,
  • Định cư Mỹ diện doanh nhân Visa EB-5, Visa L1/EB1C
  • Định cư Úc diện tay nghề cao
  • Tư vấn và hỗ trợ các diện định cư bảo lãnh, định cư diện thăm thân…

1.3. Khách hàng: Là các Công ty hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi NewOcean IMMI

2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

2.1. Phí dịch vụ, Khách hàng sẽ đóng tùy vào từng diện định cư khác nhau

2.2. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3. Nếu Khách hàng chậm nộp phí thì mỗi ngày chậm Khách hàng phải chịu lãi suất 0,1%/ngày. Tuy nhiên không được chậm quá 14 ngày thì tùy từng trường hợp, nếu có thể NewOcean IMMI sẽ gia hạn cho Khách hàng để tiếp tục thực hiện hợp đồng, nếu thấy không thể gia hạn NewOcean IMMI có quyền chấm dứt hợp đồng với Khách hàng mà không phải hoàn lại phí hoặc bồi thường bất kỳ khoản nào.

2.4. Hai bên đồng ý với nhau rằng, dịch vụ này có liên quan đến bên thứ ba là bên nước ngoài – văn phòng luật sư tại nước ngoài, là đơn vị đại diện cho Khách hàng. Khách hàng tư nguyện, tuân thủ đúng theo tiêu chí của visa và đáp ứng điều kiện của Di Trú, thỏa mãn tiêu chí của văn phòng luật sư là đại diện xin Visa cho Khách hàng. Do vậy để đảm bảo sự ổn định của phí dịch vụ thì phí dịch vụ như đã nêu được quy định là USD, tuy nhiên việc thanh toán thực tế sẽ sử dụng bằng VNĐ và được quy đổi từ USD sang VNĐ theo tỷ giá của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại thời điểm đó.

3. Chính sách hoàn trả

3.1. Nếu hồ sơ bị từ chối, NewOcean IMMI sẽ làm lại hồ sơ lần 2 (với điều kiện Khách hàng phải hợp tác và cung cấp đủ giấy tờ theo hướng dẫn của NewOcean IMMI). Nếu hồ sơ vẫn bị từ chối NewOcean IMMI sẽ hoàn trả 100% phí dịch vụ.

3.2. NewOcean IMMI sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại phí dịch vụ được đề cập ở Điều 5, nếu như visa của Khách hàng bị từ chối do lỗi của chính Khách hàng (ví dụ như thay đổi ý định, trình bày sai, không hợp tác với NewOcean IMMI, kết quả kiểm tra sức khỏe hoặc lý lịch tư pháp không đạt v.v..), thay đổi luật pháp và chính sách nhập cư nước sở tại hoặc các trường hợp bất khả kháng.

3.3. Hai bên đồng ý với nhau rằng, dịch vụ này có liên quan đến bên thứ ba là bên nước ngoài – văn phòng luật sư tại nước ngoài là đơn vị đại diện xin visa cho Khách hàng. Khách hàng tư nguyện, tuân thủ đúng theo tiêu chí của visa và đáp ứng điều kiện của Di Trú, thỏa mãn tiêu chí của văn phòng luật sư tại nước ngoài là đại diện xin Visa cho Khách hàng.

4. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Sự kiện bất khả kháng

5.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện có thể xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Mặc dù đôi Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

5.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

5.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

6. Bảo mật

Các Bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các bản hợp đồng, thông tin hồ sơ, dữ liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • NewOcean IMMI hoặc Khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, bản thiết kế có được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện việc Hợp đồng.
  • NewOcean IMMI công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng cho mục đích quảng bá dịch vụ của NewOcean IMMI.
  • Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Điều khoản tranh chấp

7.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả Hai Bên.

7.2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

7.3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê Bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

8. Điều khoản chung

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, những điều khoản không có trong hợp đồng được thực hiện theo các luật viện dẫn trong Hợp đồng này và các văn bản hướng dẫn của các luật đó.

8.2. Nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ tiến hành thương lượng, thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

8.3. Hợp đồng được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

8.4. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng phải lập thành văn bản và ký bởi các Bên dưới dạng Phụ lục của Hợp đồng.

8.5. Các Phụ lục của Hợp đồng được ký kết hợp lệ bởi các Bên tại mọi thời điểm sẽ được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN