ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ

THANG ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Thang điểm định cư Úc diện tay nghề bao gồm các tiêu chí về tuổi, khả năng tiếng anh, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc,… để đánh giá mức độ đạt tiêu chuẩn của những người muốn định cư ở Úc. Việc tính điểm tạo ra một quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan. Điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp được xem là rất quan trọng tại Úc. Theo quy định mới nhất của Bộ di trú Úc, bạn cần đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp visa định cư Úc diện tay nghề.

ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ

Bảng thang điểm định Úc diện tay nghề:

Yếu tố Mô Tả

Điểm

Tuổi 18-24 tuổi 25
25-32 tuổi 30
33-39 tuổi 25
40-44 tuổi 15
45-49 tuổi 0
Trình độ tiếng Anh

(Kết quả thi không quá 3 năm)

IELTS 6.0 (tất cả các kĩ năng đều 6.0 trở lên) 0
IELTS 7.0 (tất cả các kĩ năng đều 7.0 trở lên) 10
IELTS 8.0 (tất cả các kĩ năng đều 8.0 trở lên) 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc (tại thời điểm mời nhập cư) 1 – 2 năm (trong 10 năm gần đây) 5
3 – 4 năm (trong 10 năm gần đây) 10
5 – 7 năm (trong 10 năm gần đây) 15
8 – 10 năm (trong 10 năm gần đây) 20
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc (tại thời điểm mời nhập cư) 3 – 4 năm (trong 10 năm gần đây) 5
5 – 7 năm (trong 10 năm gần đây) 10
8 – 10 năm (trong 10 năm gần đây) 15
Trình độ giáo dục Tiến sĩ từ một trường của Úc hoặc Tiến sĩ theo một chương trình tiêu chuẩn được công nhận 20
Ít nhất là Cử nhân, bao gồm bằng Cử nhân (Danh dự), Thạc sĩ từ một trường của Úc hoặc theo một chương trình tiêu chuẩn được công nhận 15
Cao đẳng hoặc trình độ thương mại được hoàn thành tại Úc, hoặc trình độ hay giải thưởng theo tiêu chuẩn được công nhận 10
Một bằng cấp hay giải thưởng được công nhận bởi cơ quan thẩm định trong quá trính đánh giá và thẩm định ngành nghề 10
Yêu cầu bằng cấp ở Úc

(tại thời điểm mời nhập cư)

Có một hoặc nhiều bằng cấp, bằng cao đẳng hoặc các trình độ thương mại được trao bởi một trường đào tạo ở Úc và đáp ứng yêu cầu học tập ở Úc 5
Yêu cầu bằng cấp chuyên gia Có bằng cấp chương trình sau đại học dạng nghiên cứu sinh tại Úc (chương trình ít nhất 2 năm) 5
Trình độ ngôn ngữ cộng đồng được công nhận 5
Các yếu tố khác

(tại thời điểm mời nhập cư)

Học ở những vùng chưa phát triển hoặc vùng ngoại ô dân thưa thớt (Trừ chương trình đào tạo xa) 5
Trình độ kĩ năng của vợ/chồng 5
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp (Professional Year) tại Úc kéo dài ít nhất 12 tháng trong 4 năm trước khi đương đơn được mời nhập cư 5
Chỉ định/bảo trợ

(tại thời điểm nhập cư)

Chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ (Visa subclass 190) 5
Được chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc được bảo trợ bởi một thành viên hợp lệ trong gia đình, để sinh sống và làm việc ở một vùng được quy định trước (Visa subclass 489) 10

Ngoài ra, bạn còn phải đạt đủ các yêu cầu:

  • Ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư
  • Trải qua đánh giá tay nghề bởi cơ quan đánh giá tay nghề
  • Đạt yêu cầu tiếng Anh, lý lịch tư pháp, sức khỏe
  • Đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Bộ di trú Úc (đối với một số ngành có số lượng nộp hồ sơ cao thì yêu cầu về điểm sẽ cao hơn)