IMMIGRATION & INVESTMENT
Hotline: 096 672 1155
Search
Close this search box.

Đầu tư định cư Mỹ Visa EB-5 khác gì so với visa EB-1C?

Quý vị có đang nhầm lẫn giữa visa đầu tư định cư Mỹ EB1C và EB5 không? Nếu quý vị đang nhầm lẫn hai loại visa này, NewOcean IMMI sẽ giúp quý vị phân biệt cũng như giải thích sự khác biệt giữa visa EB1C và visa EB5. Và bài viết “Đầu tư định cư Mỹ visa EB5 khác gì so với visa EB1C?” sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn.

dau-tu-dinh-cu-my-visa-eb-5-khac-gi-so-voi-visa-eb-1c
Đầu tư định cư Mỹ visa EB5 khác gì so với visa EB1C?

Tổng quan về visa đầu tư định cư EB5 và EB1C

Mặc dù có các điểm tương đồng, nhưng visa EB1C và EB5 có sự khác nhau đáng kể. Thật sai lầm khi nộp đơn khi quý vị yêu cầu bên kia có thể gây ra những thiệt hại đáng kể hoặc chậm trễ trong kế hoạch nhập cư của quý vị.

  • Visa EB1C cho phép các công ty quốc tế chuyển các nhà quản lý cấp cao hoặc giám đốc điều hành ra nước ngoài làm việc tại Hoa Kỳ để họ có thể đảm nhận các vị trí quản lý hoặc điều hành vĩnh viễn.
  • Ngược lại, visa EB5 dành cho người nước ngoài đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới ở Mỹ.

Trong khi mục tiêu của visa EB1C là cho phép các công ty chuyển hóa và chuyển hóa các hoạt động kinh doanh và thương mại, mục tiêu của visa EB5 là kích thích đầu tư và tăng cường tạo việc làm ở Mỹ.

Quan trọng, không có yêu cầu đầu tư vốn cho các nhà quản lý/ điều hành visa EB1C, khi họ làm việc cho các chủ nhân yêu cầu của họ, nhưng visa EB5 các nhà đầu tư nhập cư được yêu cầu phải đầu tư tiền của họ.

Diện visa EB1C phù hợp nhất cho những người có vị trí quản lý hoặc điều hành cấp cao ở các công ty nước ngoài đã có tiếp xúc kinh doanh ở Mỹ và đã quen thuộc với hoạt động kinh doanh của Mỹ.

Đối với những người có kinh nghiệm kinh doanh hạn chế hoặc những người không có vị trí tại một công ty đa quốc gia nhưng có tài chính đáng kể, loại EB5 có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, EB5 có thể là một lựa chọn tốt cho người nước ngoài không muốn làm việc dưới cơ cấu công ty hoặc không có quyền lực của công ty để chuyển địa điểm làm việc.

tong-quan-visa-dau-tu-dinh-cu-my-eb-5-va-eb-1c
Tổng quan visa đầu tư định cư Mỹ EB5 và EB1C

Cơ cấu kinh doanh

EB1C: Mối quan hệ đa quốc gia đủ tiêu chuẩn phải tồn tại giữa chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ và doanh nghiệp nước ngoài. Mối quan hệ này liên quan đến một công ty đầu tư từ một thực thể này sang một thực thể khác; ví dụ về các mối quan hệ đủ điều kiện như vậy bao gồm các công ty mẹ và các công ty con hoặc chi nhánh. Đơn vị của Hoa Kỳ là người yêu cầu chuyển sang Hoa Kỳ từ một chi nhánh nước ngoài của một nhân viên ngoại kiều cao cấp, người thụ hưởng trong danh mục này. Các yêu cầu bổ sung liên quan đến kinh doanh trong một EB1C bao gồm tiêu chí mà cơ quan Mỹ đã hoạt động trong ít nhất một năm.

EB5: Visa EB5 được thiết kế cho cá nhân người nước ngoài muốn tìm vốn đầu tư vào kinh doanh mới, kinh doanh gặp khó khăn, hoặc trung tâm khu vực ở Hoa Kỳ. Cá nhân không bắt buộc phải liên kết với bất kỳ công ty nước ngoài nào. Trong trường hợp đầu tư EB5, nhà đầu tư cá nhân là cả người yêu cầu và người thụ hưởng.

Nguồn kinh phí và đầu tư:

  • Đối với visa EB1C: Visa EB1C thường phục vụ cho việc xúc tiến thương mại giữa Mỹ và nước ngoài. Đối với các hồ sơ diện này, mặc dù USCIS thường xem xét đầu tư ban đầu giữa công ty ở nước ngoài và công ty ở Mỹ có liên quan nhưng không có yêu cầu bắt buộc nghiêm ngặt về số vốn phải đầu tư.

Nếu đơn vị của Mỹ là một khoản đầu tư tương đối mới của công ty mẹ ở nước ngoài, USCIS thường yêu cầu phải có bằng chứng chuyển tiền từ công ty nước ngoài sang pháp nhân ở Mỹ. Mặc dù không có số tiền tối thiểu quy định, nhưng số tiền phải đủ để trang trải các chi phí của văn phòng mới. Theo kinh nghiệm của NewOcean IMMI, chúng tôi đã thấy các khoản đầu tư EB1C ban đầu ở các công ty con của Mỹ khoảng 100.000 USD.

  • Đối với visa EB5: Đầu tư của người nước ngoài yêu cầu phải là ít nhất 1 triệu USD trong một doanh nghiệp thương mại mới ở Mỹ; trong một số trường hợp, một khoản đầu tư 500.000 triệu USD là cần thiết. Ngoài ra, cá nhân yêu cầu phải chứng minh bằng chứng thuyết phục chứng minh rằng tiền sử dụng cho khoản đầu tư này là tiền của chính mình phát sinh từ nguồn hợp pháp.

Tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tất cả các khoản đầu tư có thể chấp nhận được cho mục đích EB5. Tài sản mua trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phương tiện bất hợp pháp, chẳng hạn như các hoạt động tội phạm, là không thể chấp nhận. Trong thực tế, USCIS tỉ mỉ xem xét tính hợp pháp của quỹ.

visa-eb-5-khac-gi-so-voi-visa-eb-1c-ve-nguon-kinh-phi-dau-tu
Visa EB5 khác gì so với visa EB1C về nguồn kinh phí đầu tư?

Nhấn mạnh USCIS:

  • Đối với visa EB1C: USCIS xem xét cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền Mỹ.

Thành công trong các yêu cầu EB1C phụ thuộc vào cơ cấu công ty của người sử dụng lao động Mỹ. Nó phải cho phép bên được chuyển giao nắm giữ vị trí cao cấp và không chỉ đảm nhận các chức năng liên quan đến hoạt động hàng ngày hoặc giám sát nhân viên đầu tiên.

Nói chung, một doanh nghiệp đủ điều kiện cần có tối thiểu 5 nhân viên làm việc toàn thời gian. Hơn nữa, USCIS đánh giá hoạt động kinh doanh của tổ chức ở Mỹ để đánh giá mức doanh thu tương xứng. Cuối cùng, USCIS tìm kiếm vị trí của bên nhận chuyển giao để phục vụ “một chức năng thiết yếu” trong tổ chức.

  • Đối với visa EB5: USCIS nhấn mạnh việc chuyển tiền; tính hợp pháp của nguồn tài sản; và liệu đầu tư này đã tạo ra ít nhất 10 cơ hội việc làm toàn thời gian cho đủ tiêu chuẩn công nhân Mỹ. Nếu đầu tư được thực hiện tại trung tâm khu vực được USCIS chấp thuận, các cơ hội việc làm gián tiếp hoặc tạo ra do đầu tư có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Nếu đầu tư vào kinh doanh gặp rắc rối thì các công việc trực tiếp hoặc bảo tồn đáp ứng tiêu chí này.

Vị trí và vai trò của người nước ngoài nhập cư:

Đối với visa EB1C: Vị trí được cung cấp cho bên nhận phải có các nhiệm vụ quản lý hoặc điều hành: nó phải bao gồm việc hoạch định chính sách, ra quyết định quan trọng và/ hoặc quản lý các cấp dưới quản lý khác. Nhiệm vụ này nói chung liên quan đến cơ cấu tổ chức.

Đối với visa EB5: Visa EB5 không yêu cầu cung cấp việc làm hoặc nhà tuyển dụng tài trợ. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp kinh doanh mới hoặc kinh doanh gặp khó khăn, nhà đầu tư nhập cư phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của công ty. Các vị trí chấp nhận được cho nhà đầu tư bao gồm nhân viên công ty hoặc thành viên hội đồng quản trị. Nếu một nhà đầu tư đang áp dụng chương trình trung tâm khu vực, anh ta không cần phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp, và không phải cư trú hoặc ở gần khu vực đầu tư.

Chứng chỉ cá nhân:

Đối với visa EB1C: Bên nhận chuyển nhượng loại visa EB1C phải có vị trí quản lý hoặc điều hành cấp cao cho công ty nước ngoài liên quan trong ít nhất một năm trong ba năm trước khi nộp đơn. Không có yêu cầu giáo dục hoặc kinh nghiệm tối thiểu, nhưng người nhận phải có đủ điều kiện hợp lý để giữ vị trí cao cấp.

Đối với visa EB5: Visa EB5 không có yêu cầu giáo dục hoặc kinh nghiệm. Trên thực tế, không cần phải có kinh nghiệm đầu tư cũng như bất kỳ kỹ năng kỹ thuật cụ thể nào.

chung-chi-ca-nhan-cua-visa-eb-5-khac-gi-so-voi-visa-eb-1c
Chứng chỉ cá nhân của visa EB5 khác gì so với visa EB1C?

Đương đơn và Người thụ hưởng:

Đối với visa EB1C: Visa EB1C là đơn xin bảo trợ bởi chủ lao động; pháp nhân có đủ điều kiện của Mỹ là người yêu cầu và người quản lý hoặc người quản lý người nước ngoài là người thụ hưởng. Để áp dụng, đương đơn sử dụng mẫu I140.

Đối với visa EB5: Đối với EB5, nhà đầu tư nước ngoài cá nhân là người khởi kiện; không có nhà tuyển dụng tài trợ. Để áp dụng, các hồ sơ người nước ngoài Mẫu I526.

Trên đây là một số chia sẻ của NewOcean IMMI về vấn đề đầu tư định cư Mỹ visa EB5 khác gì so với visa EB1C. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay đưa ra câu hỏi nào, vui lòng bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: (Hà Nội) 096.456.0066 / (Hồ Chí Minh) 096.672.1155 / (Mỹ) +1 (949) 7350586 để được tư vấn và trao đổi cụ thể. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN