ĐỊNH CƯ Ở TÂY ÚC

DANH SÁCH NGHỀ NGHIỆP ĐỊNH CƯ Ở TÂY ÚC GIẢM XUỐNG CHỈ CÒN 18

Tây Úc đã cập nhật danh sách nghề nghiệp có kỹ năng. Theo danh sách gần đây được công bố, Tây Úc chiếm 178 ngành nghề, tuy nhiên, sau khi giảm xuống, danh sách nghề định cư ở Tây Úc chỉ còn 18 nghề. Danh sách sửa đổi có chứa nghề nghiệp của ngành y tế là chủ yếu. Điều này cho thấy nhu cầu lớn của nghề nghiệp này ở Tây Úc.

ĐỊNH CƯ Ở TÂY ÚC

Định cư ở Tây Úc

Tây Úc mỗi năm đều công bố danh sách nghề nghiệp mới bao gồm các nghề đòi hỏi nhu cầu cao trong tiểu bang. Danh sách này thu hút các ứng viên là các lao động lành nghề từ nước ngoài.

Các ứng viên có thể tìm thấy được nghề nghiệp của mình trong danh sách nghề mới và có thể nộp đơn cho bất kỳ loại visa nào dưới đây:

  • Visa 190 – thị thực thường trú
  • Visa 489 – thị thực tạm thời

Người nộp đơn trước tiên nên kiểm tra tình trạng cuối cùng của bất kỳ ngành nghề cụ thể nào vì chúng có thể được gỡ bỏ mà không có thông báo trước.

Danh sách mới về nghề nghiệp định cư ở Tây Úc cho thấy sự đòi hỏi lớn của ngành y tế, đặc biệt là y tá và điều dưỡng.

S.NO. ANZSCO code Skilled Occupation Eligible Visas Status
Visa 190 Visa 489
1 251214 Sonographer Available
2 251412 Orthoptist Available
3 252711 Audiologist Available
4 253111 General Practitioner Available
5 253316 Gastroenterologist Available
6 253323 Rheumatologist Available
7 253411 Psychiatrist Available
8 253513 Neurosurgeon Available
9 253515 Otohinolaryngologist Available
10 253521 Vascular Surgeon Available
11 253913 Obstetrician and Gynaecologist Available
12 253918 Radiation Oncologist Available
13 254111 Midwife Available
14 254413 Registered Nurse

(Child and Family Health)

Available
15 254414 Registered Nurse

(Community Health)

Available
16 254415 Registered Nurse

(Critical Care and Emergency)

Available
17 254422 Registered Nurse

(Mental Health)

Available
18 254423 Registered Nurse

(Perioperative)

Available

 

 

 

 

Những người nộp đơn có thể chọn một nghề nghiệp để nộp đơn xin định cư Tây Úc và họ phái có đủ kinh nghiệm làm việc trong nghề nghệp được chỉ định của họ.

Làm thế nào để tiến hành định cư ở Tây Úc?

Để định cư ở Tây Úc, bạn cần phải chỉ định một nghề nghiệp và sau đó nộp đơn xin thị thực. Một khi bạn nhận được đề cử từ Tây Úc, bạn có thể đạt đủ số điểm (dựa trên kinh nghiệm, tuổi, trình độ ngoại ngữ, bằng cấp,…) theo thang điểm định cư Úc.

Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được thư mời ứng tuyển (ITA – Invitation to Apply) để xin thị thực mong muốn. Bạn có thể xin visa trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được ITA.