IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Làm thế nào để chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 với USCIS?

Một trong nhiều yêu cầu mà Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB5 bắt buộc đối với những người thực hiện đầu tư đó chính là chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý nhà đầu tư hiểu hơn về việc chứng minh nguồn tiền và những cách để chứng minh nguồn tiền dễ dàng.

I. Chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 là gì?

Để nhận được thẻ xanh từ chính phủ Mỹ khi tham gia đầu tư visa EB5, nhà đầu tư tham gia cần đầu tư số tiền tối thiểu 800.000 USD vào dự án được chỉ định. Nếu dự án không nằm trong TEA, số tiền sẽ tăng lên 1.050.000 USD. Nguồn tiền đầu tư EB5 chính là số tiền mà đương đơn tham gia chương trình đã đầu tư vào dự án.

Theo USCIS, nguồn tiền EB5 hợp pháp có thể là một trong những nguồn tiền sau:

 • Tiền từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp trong và ngoài nước.
 • Tiền từ các nguồn thu nhập có đủ giấy tờ khai thuế.
 • Tiền từ các giao dịch ngân hàng và báo cáo thuế.
 • Tiền lãi tích lũy trên tài khoản đầu tư hoặc tiết kiệm có thể được đưa vào khoản đầu tư EB5.
 • Công dân nước ngoài có thể sử dụng các khoản vay để thực hiện các khoản đầu tư EB5. Miễn là chứng minh rằng các khoản vay hợp pháp.
 • Các nhà đầu tư EB5 có thể sử dụng tiền quà tặng từ bạn bè và gia đình để đầu tư EB5, miễn là họ có thể chứng minh rằng số tiền quà tặng đó được mua một cách hợp pháp. Các cá nhân có con trên 21 tuổi, hoặc những người không muốn tự mình nhập cư vào Hoa Kỳ, có thể tặng tiền cho con cái của họ để thực hiện khoản đầu tư EB5.

Trên đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các nguồn vốn được chấp nhận cho các khoản đầu tư EB5. Có thể có các nguồn quỹ khác không được liệt kê ở đây vẫn có thể được sử dụng cho các khoản đầu tư EB5.

Làm thế nào để chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 với USCIS?
Chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 với USCIS

II. Vì sao chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 nghiêm ngặt?

Việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 được thực hiện rất nghiêm ngặt và cần thiết bởi Sở di trú Mỹ vì:

1. USCIS yêu cầu nguồn vốn có ý nghĩa

Chính phủ Hoa Kỳ muốn vốn của nhà đầu tư phải hữu ích cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, và vốn đó phải được đảm bảo thu được một cách hợp pháp. Việc kiểm tra và giám sát quỹ của USCIS khá chặt chẽ. Chẳng hạn, nhà đầu tư EB5 dùng vốn từ việc bán bất động sản để đầu tư thì phải chứng minh số tiền mua bất động sản đó là hợp pháp. Thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ các loại thuế hiện hành của tài sản đó.

2. Chứng minh được tài sản được thừa kế hoặc cho tặng

Đối với quà tặng, nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng về thỏa thuận tặng quà. Nội dung của thỏa thuận phải ghi rằng người nhận không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền cho người cho. Ngoài ra, bên tặng cho còn phải cung cấp các giấy tờ về nguồn gốc số tiền để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản trước khi tặng cho người khác. Với tài sản thừa kế, nhà đầu tư còn phải chứng minh được mình được thừa kế hợp pháp tài sản đó và người quá cố có được tài sản đó một cách hợp pháp.

Việc chứng minh quỹ EB5 thậm chí còn phức tạp hơn nếu nhà đầu tư sử dụng một thực thể hoán đổi tiền tệ. Các nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi… sẽ bị giới hạn số vốn được phép chuyển ra nước ngoài. Các nhà đầu tư EB5 có thể gặp khó khăn khi chuyển tiền đầu tư của họ sang tài khoản ký quỹ hiện tại ở Hoa Kỳ, ngay cả khi họ có thể chứng minh nguồn tiền hợp pháp.

Việc chứng minh nguồn tiền đòi hỏi rất chặt chẽ và nghiêm ngặt
Việc chứng minh nguồn tiền đòi hỏi rất chặt chẽ và nghiêm ngặt

III. Cách chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 thuyết phục USCIS

Dưới đây là một số cách để chứng minh nguồn tiền hợp pháp mà Sở di trú công nhận:

1. Từ thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân (việc làm) là một trong những nguồn vốn phổ biến nhất được các nhà đầu tư EB5 sử dụng. Cách chứng minh nguồn tiền mà nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ sau:

 • Chứng nhận lao động như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.
 • USCIS rất chú trọng đến vai trò của tài liệu của bên thứ ba, chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng cho thấy tiền gửi tiền lương hoặc xác nhận việc làm có chữ ký của người sử dụng lao động của người nộp đơn.
 • Tài liệu thể hiện tiền lương và nguồn thu nhập: Tài liệu có thể được sử dụng để chứng minh rằng tiền đã đạt được thông qua thu nhập từ tiền lương bao gồm W-2. Báo cáo ngân hàng, hợp đồng lao động và giấy tờ do chủ lao động cung cấp giải thích nhà đầu tư đã làm việc cho họ trong bao lâu và nhà đầu tư nhận được bao nhiêu tiền cho công việc của họ.
 • Tờ khai thuế thu nhập trong 5 năm qua: Nhà đầu tư phải nộp tờ khai thuế cá nhân của mình trong năm năm qua. Trong trường hợp một công ty trả thuế thay cho nhân viên, hồ sơ từ công ty cho thấy rằng các hồ sơ hoặc khoản khấu trừ đó đã được thực hiện nên được đưa vào đơn xin EB5.

2. Thu nhập từ chứng khoán hoặc đầu tư cổ phiếu

Tài liệu cho thấy thu nhập từ cổ phiếu: Tài liệu có thể được sử dụng làm bằng chứng về thu nhập từ đầu tư bao gồm chứng chỉ cổ phiếu trong ba năm qua và giấy tờ về tài khoản đầu tư.

Cách chứng minh nguồn tiền EB5 cho nhà đầu tư nếu sử dụng vốn từ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu: Chứng chỉ chứng khoán, cổ phiếu. Tài liệu chứng minh việc mua chứng khoán hoặc cổ phần lần đầu. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Tài liệu chứng minh việc bán lại cổ phần.

3. Chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 từ bán bất động sản

Cách chứng minh nguồn tiền EB5 từ việc bán bất động sản thông qua các tài liệu, giấy tờ như sau:

 • Bằng chứng sở hữu bất động sản của đương đơn.
 • Biên bản thẩm định giá trị bất động sản của đương đơn.
 • Hợp đồng mua bán nhà đất.
 • Chứng từ thanh toán khi mua bán nhà đất.
 • Chứng minh thuế hoặc miễn thuế từ bất động sản.
 • Giấy chứng nhận của nhà đầu tư đã thu được vốn từ bán bất động sản.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm trong cách chứng minh nguồn tiền EB5 từ bất động sản như: xác định giá trị thực của bất động sản và sự thống nhất giữa hợp đồng mua bán. Ví dụ, nếu người nộp đơn mua một mảnh đất và xây dựng một ngôi nhà, giá bán được xác định bởi giá trị của ngôi nhà. Lúc này, giá bán bất động sản phải được giải thích rõ ràng.

Chứng minh nguồn tiền bằng việc bán bất động sản
Chứng minh nguồn tiền bằng việc bán bất động sản

4. Thế chấp bất động sản

Đối với tài sản thế chấp trước đây, người nộp đơn sẽ cần cung cấp tài liệu cho thấy khoản thế chấp đã được trả hết trước khi bán. Nếu không, việc bán tài sản sẽ được coi là khoản thanh toán thế chấp và người nộp đơn không được sử dụng chúng cho khoản đầu tư EB5. Cách chứng minh nguồn tiền EB5 được USCIS lưu ý qua các giấy tờ sau: Hợp đồng nợ; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng nhận nợ. Biên bản thẩm định bất động sản. Cùng các giấy tờ khác chứng minh việc chuyển tiền từ ngân hàng cho người nộp hồ sơ.
Theo mục 8 C.F.R.204.6, USCIS sẽ không chấp nhận khoản đầu tư nếu người nộp đơn vay thông qua tài khoản không thuộc sở hữu của người nộp đơn.

5. Vốn vay từ công ty

Nhà đầu tư phải nộp văn bản thỏa thuận cho vay cùng với đơn xin EB5 để chứng minh rằng số tiền này được lấy từ khoản vay. Các điều khoản của khoản vay nên bao gồm lãi suất, mô tả tài sản cá nhân của nhà đầu tư đảm bảo khoản vay và thời hạn trả nợ thường không quá hai năm. Báo cáo ngân hàng của nhà đầu tư phải được đính kèm với đơn xin EB5 để cho thấy rằng nhà đầu tư đã nhận được số tiền cho vay.

Nếu đương đơn vay vốn từ công ty, đương đơn cần cung cấp các giấy tờ liên quan đến công ty để chứng minh nguồn vốn EB5:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hợp đồng vay giữa người nộp đơn và công ty.
 • Biên lai thuế hàng năm của công ty.
 • Báo cáo kiểm toán hàng năm của doanh nghiệp.
 • Sao kê tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
 • Báo cáo xác định giá trị của công ty.
 • Giấy chứng nhận việc làm nếu ứng viên là nhân viên của công ty.

6. Chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 từ tài sản được cho tặng

Nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu chứng minh rằng họ đã nhận được quà tặng hoặc tài trợ. Ví dụ, cha mẹ cho con tiền phải có giấy tờ chứng minh thu nhập của cha mẹ là hợp pháp và đưa cho con để đầu tư.

Luật sư di trú có thể giúp các nhà đầu tư xác định loại tài liệu nào có thể được sử dụng để chứng minh rằng quỹ đầu tư EB5 của họ được tạo ra thông qua các phương tiện hợp pháp.

Khoản tiền hợp pháp được cho và tặng
Khoản tiền hợp pháp được cho và tặng

IV. Lưu ý khi chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5

Chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5 là công việc quan trọng. Đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý phức tạp và khó khăn. Nhà đầu tư cần lưu ý một số thông tin sau đây để quy trình xin thẻ xanh Mỹ EB5 được dễ dàng:

 • Trước khi thực hiện đầu tư EB5, nhà đầu tư nên đặt tiền đầu tư EB5 vào một tài khoản riêng được chỉ định cho mục đích đó. Điều này sẽ giúp việc theo dõi tiền dễ dàng hơn và chứng minh khoản đầu tư đã được thực hiện.
 • Nếu thông tin trong hồ sơ cung cấp có mâu thuẫn, đương đơn cần giải thích rõ ràng với USCIS để tránh thiệt thòi. USCIS có thể chấp nhận một số sai sót trong hồ sơ nhưng bạn cần giải thích cụ thể.
 • Trường hợp nhà đầu tư không cung cấp được một số giấy tờ thì phải giải thích lý do. Sau đó, cung cấp bằng chứng về việc không cung cấp được kèm theo lời khai của bên thứ ba có thẩm quyền.
 • Ứng viên cần đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được cung cấp đều kèm theo bản dịch đầy đủ.

Trên đây là những cách chứng minh nguồn tiền hợp pháp EB5. Nhà đầu tư nên nhớ rằng điều quan trọng là đảm bảo chứng minh được nguồn tiền là hợp pháp. Đương đơn nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư di trú ngay cả trước khi bắt đầu quy trình đầu tư EB5. Luật sư di trú có thể hỗ trợ các nhà đầu tư định cư Mỹ trong việc xử lý, khắc phục hồ sơ trong quy trình xin thị thực EB5. Để tìm hiểu thêm về cách chứng minh khoản đầu tư EB5 và quy trình đầu tư EB5. Nhà đầu tư nên liên hệ với NewOcean IMMI để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN