IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web newoceanimmi.com được quản lý bởi Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Dương – NewOcean IMMI.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập vào website newoceanimmi.com.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trên website bao gồm: họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần quý khách cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với quý khách trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 • Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin được thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

 • Xác định và xác thực khách hàng.
 • Giao dịch.
 • Vận hành và tối ưu cải thiện website.
 • Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm dịch vụ của NewOcean IMMI.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 • Cung cấp thông tin của dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về hoạt động trên website.
 • Liên lạc với khách hàng qua điện thoại hoặc email.
 • Cá nhân hóa và liên tục cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với NewOcean IMMI.
 • Đánh giá dịch vụ của NewOcean IMMI.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Ai có thể tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng sẽ thuộc một trong các nhóm sau:

 • Nhân viên của NewOcean IMMI
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ quý khách sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các đối tác, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết bảo mật

Công ty NewOcean IMMI cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc bảo mật của công ty. Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

Quyền lợi khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa công ty và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
 • Khi không giải quyết được qua thương lượng hòa giải, bên bị vi phạm hợp đồng tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn… và liên lạc với công ty. Công ty sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.
 • Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền, công ty sẽ đề nghị chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Trong mọi trường hợp, công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NewOcean IMMI. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.
 • Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tư vấn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy thông tin cá nhân không chính xác.
Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN