'Chấm điểm' các vùng ngoại ô của Melbourne

‘Chấm điểm’ các vùng ngoại ô của Melbourne

Melbourne đang ngày càng trở thành một xã hội hai tầng, khi đang có khoảng cách lớn giữa các vùng ngoại ô nội thành và xa xôi, một phân tích mới cho thấy.

'Chấm điểm' các vùng ngoại ô của Melbourne

Các vùng ngoại ô nội thành nằm trong danh sách những nơi tốt nhất để sinh sống, làm việc và vui chơi, trong khi các vùng ngoại ô ở xa hơn thì thua kém về công việc, y tế, giáo dục và dịch vụ giao thông vận tải, các cơ sở thể thao và giải trí, theo chỉ số đánh giá về khả năng sống.

VÙNG NGOẠI Ô TỐT NHẤT ĐỂ SINH SỐNG

1. Richmond – 10

2. Hawthorn East – 9.7

3. Hawthorn – 9.7

4. Moonee Ponds – 9.4

5. Northcote – 9.3

6. Prahran/Windsor – 8.7

7. Malvern/Glen Iris – 8.6

8. Essendon/Aberfeldie – 8.5

9. Brunswick, Carnegie – 8.3

VÙNG NGOẠI Ô TỐT NHẤT ĐỂ VUI CHƠI

1. Melbourne – 10

2. St Kilda – 9.5

3. East Melbourne – 9.4

4. Albert Park – 9.3

5. Southbank, Prahran/Windsor – 9.2

6. Richmond, Malvern/Glen Iris, South Yarra east – 8.9

7. Sth Yarra west – 8.8

VÙNG NGOẠI Ô TỐT NHẤT ĐỂ LÀM VIỆC

1. Docklands – 10

2. Melbourne – 9.1

3. Southbank – 8.9

4. East Melbourne – 7.9

5. South Yarra west – 7.4

6. Truganina – 7.2

7. Albert Park – 7.1

8. Richmond, Tarneit – 7.0