IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.

Tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp ở Úc cho các nhà đầu tư

Khi thành lập một công ty để đầu tư định cư Úc, điều quan trọng là bạn phải chọn cấu trúc kinh doanh phù hợp để bạn có thể giao dịch, vận hành và phân phối tài sản theo cách phù hợp với các giám đốc và cổ đông. Là một nhà đầu tư nước ngoài, rất có thể các loại hình doanh nghiệp ở Úc sẽ khác với loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp tại Úc.

I. Loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Úc – Soletrader

Hình thức kinh doanh đơn giản này phù hợp với các cá nhân muốn tự mình kinh doanh hợp pháp. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ ít rủi ro với vốn đầu tư khiêm tốn. Thiết lập một doanh nghiệp duy nhất, một doanh nhân chia sẻ cùng một pháp nhân với doanh nghiệp của họ. Điều này giúp đơn giản hóa việc đưa ra quyết định và tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nhân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động kinh doanh, nhân viên, tổn thất và các khoản nợ.

 • Đăng ký kinh doanh: không bắt buộc phải đăng ký mã số doanh nghiệp (Australian Business Number – viết tắt là ABN). Trừ khi chủ sở hữu muốn sử dụng một tên khác với tên của mình.
 • Trách nhiệm pháp lý: Doanh nghiệp tư nhân không hình thành một thực thể pháp lý riêng biệt. Tức là tài sản và nợ chủ yếu thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
 • Thuế: không cần kê khai nộp thuế doanh nghiệp. Tất cả thu nhập được coi là thu nhập cá nhân của chủ sở hữu. Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Báo cáo: Không cần báo cáo chính thức. Chỉ có thu nhập kinh doanh phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Người sử dụng lao động: Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn sức khỏe. Và nộp quỹ hưu trí của nhân viên (nếu có).
Tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp ở Úc cho các nhà đầu tư
Công ty tư nhân là một trong các loại hình doanh nghiệp nổi bật ở Úc

II. Loại hình doanh nghiệp hợp danh ở Úc – Partnership

Hai hoặc nhiều cá nhân có thể hợp tác kinh doanh, trong đó thu nhập từ kinh doanh được nhận chung. Hầu hết các công ty hợp danh được thiết lập bởi một thỏa thuận hợp tác, trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp danh. Bản thân công ty hợp danh không phải chịu thuế, thay vào đó, mỗi đối tác phải trả thuế cho phần thu nhập ròng của họ trong công ty hợp danh.

Nhược điểm của loại cấu trúc kinh doanh này là các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng về các nghĩa vụ của công ty hợp danh. Ngoài ra còn có khả năng xảy ra tranh chấp và mất lòng tin giữa các đối tác. Để kết hợp tại Úc, bạn sẽ cần ít nhất một đối tác thường trú tại Úc; Visa Nhà đầu tư Úc có thể giúp ích.

Có 3 loại quan hệ đối tác chính:

+ Công ty hợp danh (GP) – là loại hình công ty hợp danh trong đó tất cả các thành viên đều có trách nhiệm và quyền quản lý như nhau trong doanh nghiệp. Mỗi thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm (trên hết là tài sản cá nhân) đối với tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình.

+ Công ty hợp danh hữu hạn (LP) – là loại hình công ty hợp danh bao gồm các thành viên hợp danh quản lý điều hành và ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh. Các thành viên hữu hạn (limited Partners) chỉ điều hành một cách thụ động và không có vai trò gì trong doanh nghiệp. Tất cả các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

+ Công ty hợp danh hữu hạn (ILP) – là loại hình công ty hợp danh bao gồm ít nhất một thành viên hợp danh chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ và khoản nợ của doanh nghiệp. Các thành viên hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm trên phần vốn góp của mình.

 • Đăng ký kinh doanh: bắt buộc phải đăng ký mã số doanh nghiệp (Australian Business Number – viết tắt ABN)
 • Trách nhiệm pháp lý: Tùy thuộc vào loại hình công ty hợp danh và vai trò của từng thành viên.
 • Thuế: Phải khai thuế hàng năm nhưng không nộp thuế doanh nghiệp. Thu nhập được chia cho từng thành viên kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, công ty hợp danh cũng phải đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng (GST) nếu phát sinh từ 75.000 USD trở lên.
 • Báo cáo: Không cần báo cáo chính thức. Chỉ thu nhập kinh doanh phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Người sử dụng lao động: có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn sức khỏe và đóng quỹ hưu trí cho người lao động (nếu có). Mỗi thành viên cũng phải tự đóng quỹ hưu trí của mình.
Công ty hợp danh ở Úc được tạo ra từ hai hoặc nhiều cá nhân hợp tác
Công ty hợp danh ở Úc được tạo ra từ hai hoặc nhiều cá nhân hợp tác

III. Công ty cổ phần – Company

Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp ở Úc, thực thể pháp lý riêng biệt có khả năng nắm giữ tài sản dưới tên riêng của mình. Một công ty thuộc sở hữu của các cổ đông và giám đốc quản lý công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Các cổ đông của một công ty sẽ nhận được lợi nhuận của công ty dưới hình thức cổ tức. Các cổ đông có thể hạn chế trách nhiệm cá nhân của họ và thường không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Thay vào đó, trách nhiệm tài chính của công ty được giới hạn trong tài sản của công ty.

Các công ty cổ phần được điều chỉnh bởi Luật Công ty. Có một số nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với giám đốc công ty. Về cơ bản, các giám đốc có nghĩa vụ hành động vì lợi ích cao nhất của công ty. Việc thành lập công ty và chi phí hành chính và tuân thủ liên tục liên quan đến Luật Công ty có thể cao.

 • Đăng ký kinh doanh: bắt buộc phải đăng ký mã số công ty (Australian Company Number – viết tắt ACN). Và mã số doanh nghiệp (Australian Business Number – viết tắt là ABN)
 • Trách nhiệm pháp lý: trách nhiệm pháp lý riêng biệt đối với các nghĩa vụ và khoản nợ của công ty. Giới hạn về tài sản thuộc sở hữu của công ty không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của cổ đông. Tuy nhiên, giám đốc công ty (có thể không phải là cổ đông) có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Thuế: Tất cả thu nhập kiếm được sẽ được kê khai và nộp thuế doanh nghiệp từ 25-30% hàng năm. Cổ đông khi nhận lãi phải kê khai nộp thuế lại. Đây là một điểm cần lưu ý khi quyết định thành lập công ty.
 • Báo cáo: phải lập báo cáo về hoạt động của công ty, đóng phí kiểm tra hàng năm. Giám đốc công ty phải lập báo cáo khả năng thanh toán hàng năm.
 • Người sử dụng lao động: có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn sức khỏe và đóng vào quỹ hưu trí cho người lao động.
Một công ty thuộc sở hữu của nhiều cổ đông là công ty cổ phần
Một công ty thuộc sở hữu của nhiều cổ đông là công ty cổ phần

IV. Loại hình doanh nghiệp quỹ tín thác ở Úc – Trust

Một trong các loại hình doanh nghiệp ở Úc quan trọng mà bạn cần biết là quỹ tín thác. Theo ủy thác, người được ủy thác sở hữu tài sản hoặc tài sản của ủy thác và thực hiện công việc kinh doanh thay mặt cho những người thụ hưởng ủy thác. Người được ủy thác có thể là một cá nhân hoặc một công ty. Cần có giấy tờ chính thức để thiết lập ủy thác và có các nhiệm vụ hàng năm để người được ủy thác đảm nhận.

Ưu điểm của quỹ ủy thác là có sự linh hoạt trong phân phối thu nhập. Thu nhập có thể được chuyển đến những người thụ hưởng có thu nhập thấp hơn để tận dụng mức thuế suất biên thấp hơn của họ. Hơn nữa, tài sản có thể được bảo vệ thông qua Chứng thư được soạn thảo đúng cách. Nhược điểm là quỹ tín thác có thể tốn kém để thiết lập và có nhiều yêu cầu tuân thủ và pháp lý hơn.

 • Đăng ký kinh doanh: bắt buộc phải đăng ký mã số doanh nghiệp (Australian Business Number – viết tắt ABN)
 • Trách nhiệm pháp lý: Người được ủy thác chịu mọi trách nhiệm pháp lý của quỹ. Người được ủy thác có trách nhiệm pháp lý được kiểm soát và bảo vệ cao nhất đối với các thành viên của quỹ.
 • Thuế: Phải kê khai thuế và phải đóng thuế trên một số khoản lợi nhuận, tùy theo đối tượng. Lợi nhuận kinh doanh của quỹ không phải chịu thuế doanh nghiệp. Mà chia cho các đối tượng để chịu thuế thu nhập cá nhân.
 • Báo cáo: Chứng thư ủy thác cho thấy rõ cách thức hoạt động của nó. Và thực hiện các thủ tục hành chính, báo cáo hàng năm khá phức tạp.
 • Người sử dụng lao động: có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn sức khỏe và đóng vào quỹ hưu trí cho người lao động.

Quỹ ủy thác là loại hình kinh doanh đặc biệt tại Úc. Có nhiều ưu điểm và mang lại lợi ích lâu dài cho người sở hữu. Rất đáng để nhà đầu tư tìm hiểu và tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia tài chính để áp dụng cho doanh nghiệp ở Úc.

Ưu điểm của quỹ tín thác Úc là sự phân phối trong các khoản thu nhập từ quỹ
Ưu điểm của quỹ tín thác Úc là sự phân phối trong các khoản thu nhập từ quỹ

Mỗi doanh nghiệp khác nhau thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau. Bạn nên nói chuyện với luật sư về chi phí và rủi ro của từng cấu trúc kinh doanh. Đảm bảo rằng cấu trúc kinh doanh được sử dụng là phù hợp với doanh nghiệp và nhu cầu trong tương lai.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc kinh doanh khi có kế hoạch định cư Úc. Cần hỗ trợ trong việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp ở Úc hoặc hiểu rõ luật kinh doanh của Úc. Bạn có thể tin tưởng vào các chuyên gia tại NewOcean IMMI. Với kinh nghiệm gần 20 năm, chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam lập kế hoạch và thực hiện việc mở rộng kinh doanh của họ sang Úc. Mở ra các nguồn doanh thu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN