IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 483 2355 – Hà Nội: 096 456 0066

Search
Close this search box.

Bảo trợ tài chính định cư Mỹ: Điều kiện & thủ tục chi tiết

Tài chính là yêu cầu bắt buộc ở phía Mỹ phải có để bảo lãnh người Việt Nam sang Mỹ. Thu nhập của người bảo lãnh phải vượt quá chuẩn nghèo liên bang do Chính phủ Hoa Kỳ quy định. Trong trường hợp người bảo lãnh không đủ khả năng tài chính, họ có thể tìm người đồng ký tên để hoàn tất hồ sơ tài chính (I-864) trước khi người bảo lãnh đủ điều kiện tham dự buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán. Cùng tìm hiểu chi tiết về bảo trợ tài chính định cư Mỹ qua bài viết dưới đây.

I/ Tìm hiểu bảo trợ tài chính định cư Mỹ là gì?

Bảo trợ tài chính định cư Mỹ được coi như một cam kết bạn đồng ý chịu trách nhiệm tài trợ tài chính cho vợ/chồng hoặc người thân đang được bảo lãnh để lấy Thẻ xanh Mỹ. Mục đích của bảo trợ tài chính là để chứng minh khả năng tài chính của người bảo lãnh đối với người được bảo lãnh khi họ nhập cư vào Mỹ và cam kết rằng người bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh khi đi làm phải chứng minh thu nhập, có khả năng tài trợ cho người được bảo lãnh.

Bảo trợ tài chính định cư Mỹ: Điều kiện & thủ tục chi tiết
Bảo trợ tài chính định cư Mỹ là cam kết bạn đồng ý chịu trách nhiệm tài trợ tài chính cho vợ/chồng hoặc người thân được bảo lãnh sang Mỹ

II/ Thủ tục, hồ sơ bảo trợ tài chính định cư Mỹ gồm những gì?

Bộ hồ sơ bảo lãnh tài chính định cư Mỹ sẽ có sự khác biệt giữa diện bảo lãnh hôn phu/hôn phu so với diện bảo lãnh vợ/chồng và các diện bảo lãnh gia đình khác. Trường hợp bảo lãnh vợ/chồng và các hình thức bảo lãnh gia đình khác, hồ sơ bảo trợ tài chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Hoàn thành Mẫu I-864.
 • Bản sao thuế gần đây nhất của người bảo lãnh.
 • Sao kê lương 3 tháng gần nhất GPKD nếu là lao động tự do.
 • Giấy đăng ký kết hôn của người bảo lãnh (nếu có).

Trường hợp bảo lãnh hôn phu/hôn thê, bộ hồ sơ bảo lãnh tài chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Hoàn thành Mẫu I-134.
 • Bản sao thu nhập thuế cá nhân của người bảo lãnh.
 • Bản sao lương 3 tháng gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là lao động tự do).
 • Quốc tịch/Hộ chiếu Hoa Kỳ của người bảo lãnh.

III/ Yêu cầu, điều kiện để bảo trợ tài chính định cư Mỹ

Để thân nhân đủ điều kiện nhận thẻ xanh, người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm về tài chính và khi mở hồ sơ bảo trợ thì cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Người bảo trợ tài chính phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, ít nhất 18 tuổi và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ
 • Mức bảo trợ tài chính của người bảo lãnh hoặc đồng bảo trợ phải có thu nhập hàng năm ít nhất bằng 125% mức chuẩn nghèo của liên bang. Càng nhiều người trong hộ gia đình của bạn, thu nhập của bạn sẽ càng cao để đáp ứng các yêu cầu. Nhà tài trợ sẽ cần nộp Mẫu I-864P, được sử dụng để xác định yêu cầu thu nhập tối thiểu cần thiết để nộp Mẫu I-864 (Bản khai Hỗ trợ)
 • Người bảo trợ tài chính cũng có thể dùng tài sản ròng như tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, nhà cửa để chứng minh.
 • Có thể nhờ một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè hoặc người quen giúp đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hoặc tài sản, nếu người bảo lãnh không thể đáp ứng yêu cầu một mình.
 • Người được tài trợ cũng có thể sử dụng thu nhập của chính mình để đáp ứng các yêu cầu tài chính.
Điều kiện bảo trợ tài chính định cư Mỹ
Điều kiện bảo trợ tài chính định cư Mỹ

IV/ Trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người làm bảo trợ tài chính định cư Mỹ

Khi người bảo lãnh hoặc người đồng bảo lãnh định cư Mỹ ký vào mẫu đơn I – 864 có nghĩa là họ đã cam kết với chính phủ Hoa Kỳ rằng người được bảo lãnh sang Mỹ định cư sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm và lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt… cho người mình xin bảo lãnh. Nếu người bảo trợ không cung cấp đủ cho người được bảo trợ, chính phủ sẽ phải cung cấp cho họ dựa trên các chương trình của chính phủ.

Ngoài ra, các cơ quan chính phủ có quyền dựa vào bộ phận hỗ trợ tài chính để khởi kiện và buộc người bảo lãnh phải trả lại các chi phí chính phủ mà chính phủ Hoa Kỳ chỉ thanh toán bao gồm các chương trình bảo hiểm, bảo hiểm y tế cho trẻ em trong tiểu bang.

V/ Cách tính tài sản bảo trợ tài chính định cư Mỹ

Để quá trình làm thủ tục nhập cảnh Mỹ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng đoàn tụ gia đình. Bạn cần biết cách tính toán tài sản, thu nhập để chứng minh với lãnh sự quán rằng bạn có khả năng chu cấp khi người thân của mình sang Mỹ.

Sau đây là 3 bước tính toán tài sản bảo trợ tài chính định cư Mỹ, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và áp dụng trong hồ sơ bảo lãnh tài chính cho người thân sang Mỹ:

 • Bước 1: Tìm thu nhập hàng năm tối thiểu cần thiết cho quy mô hộ gia đình của bạn trong các bảng trong phần yêu cầu.
 • Bước 2: Trừ thu nhập hộ gia đình kết hợp với thu nhập thực tế của bạn khỏi thu nhập bắt buộc .
 • Bước 3: Nhân số chênh lệch với 3 (người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ) hoặc với 5 (người bảo lãnh có thẻ xanh). Kết quả trả về là tổng giá trị tài sản của gia đình bạn cần chứng minh tài chính để đáp ứng.

Ví dụ trong thế giới thực: Giả sử bạn là một hộ gia đình có ba người sống ở Minnesota, với người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ và tổng thu nhập của cả gia đình là 20.000 đô la mỗi năm. Theo bảng đầu tiên ở trên, 125% Hướng dẫn Nghèo đói Liên bang cho quy mô hộ gia đình của bạn là $27,450 mỗi năm.

Bây giờ, hãy thực hiện phép toán theo ba bước trên:

 • Bước 1 & 2: $28.000 (thu nhập tối thiểu cho hộ gia đình ba người) – $20.000 (thu nhập thực tế của hộ gia đình bạn) = $8.000 (thiếu hụt)
 • Bước 3: $8,000 (thiếu hụt) x 3 (đối với người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ) = $24.000 (giá trị tài sản tối thiểu bạn cần đưa vào)
 • Trong ví dụ này, hộ gia đình của bạn cần chứng minh tài sản ít nhất là $24.000 để người thân của bạn đủ điều kiện nhận thẻ xanh.
Cách tính tài sản bảo trợ của người bảo lãnh
Cách tính tài sản bảo trợ của người bảo lãnh

VI/ Trường hợp người bảo trợ tài chính định cư Mỹ không đủ tài chính, cần làm gì?

Nếu toàn bộ hộ gia đình của người bảo trợ không đáp ứng được yêu cầu thu nhập hàng năm tối thiểu, thì có một lựa chọn khác:

Người bảo trợ có thể nhờ sự giúp đỡ của người đồng bảo trợ phụ thường được gọi là “người bảo trợ chung” – người không sống cùng nhà với người bảo trợ và sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm tài chính của người bảo trợ. Những người đồng tài trợ phải nộp bản khai hỗ trợ của riêng họ (Mẫu I-864) và phải tự mình đáp ứng các yêu cầu về thu nhập ở trên.

Nói cách khác, người bảo lãnh không thể kết hợp thu nhập hoặc tài sản của họ với người đồng tài trợ. Ví dụ: nếu người bảo trợ và hộ gia đình của họ được yêu cầu phải có tổng thu nhập hàng năm là 21.550 đô la, thì người đồng bảo trợ (và hộ gia đình của họ) phải có ít nhất 21.550 đô la thu nhập hàng năm của chính họ.

Mặc dù người đồng bảo trợ không cần phải là thành viên gia đình, nhưng họ phải là công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh cư trú tại Mỹ.

Nếu tổng thu nhập hộ gia đình của bạn vẫn không đáp ứng yêu cầu thu nhập hàng năm. Bạn được phép sử dụng tài sản để thay thế cho thu nhập. Bạn cũng có thể đếm tài sản của các thành viên khác trong gia đình miễn là họ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Họ có liên quan đến bạn bằng cách sinh ra, kết hôn hoặc nhận con nuôi.
 • Họ được liệt kê vào người phụ thuộc trong tờ khai thuế gần nhất của bạn hoặc đã sinh sống với bạn trong sáu tháng qua.

VII/ Đối tượng cần làm bộ bảo trợ tài chính định cư Mỹ?

Các diện sau đây được pháp luật yêu cầu phải nộp Đơn Bảo trợ Tài chính (I-864) để xin thị thực tại Hoa Kỳ:

 • Công dân Hoa Kỳ trực tiếp (vợ/chồng, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)
 • Tất cả các diện ưu tiên gia đình (con cái chưa lập gia đình của công dân Mỹ, vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình của thường trú nhân, con cái đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, anh chị em ruột của công dân Mỹ trên 21 tuổi)

VIII/ Những trường hợp không cần làm bảo trợ tài chính định cư Mỹ

Hầu như tất cả các visa đi Mỹ đều yêu cầu có người bảo lãnh tài chính. Tuy nhiên, có một số diện được miễn nộp Mẫu I-864 gồm:

 • Những người đã làm việc tại Hoa Kỳ nhận được hơn 40 tín chỉ.
 • Vợ/chồng tự bảo lãnh khi vợ/chồng qua đời.
 • Vợ/con/chồng là nạn nhân bị bạo hành bởi công dân/thường trú nhân Mỹ.
 • Trẻ em dưới 18 tuổi là công dân Mỹ.

IX/ Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về bảo trợ tài chính định cư Mỹ

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về bảo trợ tài chính định cư Mỹ:

1/ Tôi nên nộp bản tuyên thệ hỗ trợ tài chính định cư Mỹ khi nào?

Người bảo lãnh nên điền vào mẫu đơn trước khi viên chức lãnh sự ở nước ngoài lên lịch phỏng vấn. Người nhập cư tham gia cuộc phỏng vấn này sẽ cần cung cấp mẫu I-864. Quá trình phỏng vấn sẽ bắt đầu sau khi bạn nộp I-130.

2/ Khi làm hồ sơ bảo trợ tài chính định cư Mỹ, thu nhập nước ngoài của tôi có được tính hay không?

Đối với những người đồng bảo trợ hiện đang sống bên ngoài Hoa Kỳ. Thu nhập từ nước ngoài sẽ không được tính vào các yêu cầu trừ khi họ có thể đưa ra bằng chứng hợp pháp rằng họ sẽ tiếp tục công việc hiện tại hoặc họ có một công việc mới đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Làm việc từ xa hoặc chuyển văn phòng tại các tập đoàn lớn.

3/ Những loại tài sản nào có thể liệt kê để bảo trợ tài chính định cư Mỹ?

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu tài sản “có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm và không gây khó hoặc tổn thất đáng kể cho chủ sở hữu.” Bao gồm tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi (CD), đầu tư quỹ tương hỗ, cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ, v.v.

Bạn sẽ cần miêu tả tài sản, chứng minh bạn sở hữu chúng và cho biết chi phí của mỗi loại tài sản đó. Bạn cũng có thể bao gồm giá trị thực của ngôi nhà của bạn dưới dạng giá trị được đánh giá trừ đi tất cả các khoản thế chấp và các khoản khác mà bạn vẫn phải trả cho ngôi nhà:

Giá trị thẩm định của căn nhà – Tất cả các khoản thế chấp – Tất cả các khoản nợ chưa thanh toán khác đối với căn nhà = Giá trị ròng của căn nhà

Cuối cùng, bạn có thể bao gồm giá trị thực của một chiếc ô tô dưới dạng giá trị thị trường của nó trừ đi bất kỳ khoản vay nào bạn nợ (nhưng chỉ khi bạn có một chiếc ô tô khác mà bạn không đưa vào làm tài sản):

Giá trị thị trường của chiếc xe thứ hai – Tất cả các khoản vay mua ô tô chưa thanh toán = Giá trị ròng của chiếc xe thứ hai

4/ Đối với người nhập cư, tôi phải chịu trách nhiệm trong bao lâu?

Bạn chịu trách nhiệm về tài chính cho đến khi người nhập cư trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc có 10 năm làm việc, chuyển ra khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn hoặc qua đời – tùy điều kiện nào xảy ra trước.

5/ Nếu thay đổi địa chỉ, tôi có phải thông báo với USCIS không?

Có. Về mặt pháp lý, bạn bắt buộc phải cập nhật cho các quan chức USCIS về vị trí hiện tại của mình cho đến khi các nghĩa vụ tài chính của bạn kết thúc. Cho dù bạn di chuyển trong hay ngoài Hoa Kỳ, bạn phải nộp Mẫu I-865. Thông báo thay đổi địa chỉ của nhà tài trợ, trong vòng một tháng (30 ngày) kể từ ngày chuyển đi.

6/ Trường hợp thiếu bản khai có tuyên thệ về các yêu cầu hỗ trợ, tôi có thể bổ sung bằng một lời mời làm việc đáng tin cậy không?

Không. USCIS không công nhận những đề nghị lời mời làm việc như vậy.

Câu hỏi thường gặp về bảo trợ tài chính định cư Mỹ
Câu hỏi thường gặp về bảo trợ tài chính định cư Mỹ

X/ NewOcean IMMI hướng dẫn cách để bộ bảo trợ tài chính định cư Mỹ hoàn chỉnh nhất?

Việc Bảo trợ tài chính định cư Mỹ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ đến một trung tâm tư vấn định cư uy tín để làm thủ tục nhanh chóng, rút ​​ngắn thời gian để sớm đoàn tụ với người thân, tránh tình trạng khai báo không rõ ràng, thiếu hụt tài chính lần đầu.

NewOcean IMMI – Đơn vị gần 20 năm kinh nghiệm di trú đầu tư nước ngoài sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện một bộ bảo trợ tài chính tốt nhất. Trên đây là những thông tin về bảo trợ tài chính định cư Mỹ. Liên hệ với NewOcean IMMI để được tư vấn và hỗ trợ về hồ sơ định cư Mỹ.

Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN