ĐÓNG THUẾ Ở ÚC

CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ Ở ÚC KHI ĐANG NẰM TRONG MỘT VISA?

Một cá nhân là một cư dân Úc nếu họ sinh sống tại Úc. Họ cũng sẽ được coi là cư dân Úc nếu họ cư trú ở Úc hoặc có mặt ở Úc trong ít nhất 183 ngày. Australian Tax Office (ATO) có một công cụ tuyệt vời để giúp mọi người xác định … Continue Reading »