7 YÊU CẦU MỚI ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH ÚC

7 YÊU CẦU MỚI ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH ÚC

Trong hành động nhằm bảo đảm chương trình quốc tịch được thực hiện vì lợi ích quốc gia, cải tổ của chính phủ Turnbull bao gồm:

7 yêu cầu để có quốc tịch Úc

YÊU CẦU MỚI ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH ÚC

Tiếng Anh:

1 – Yêu cầu di dân phải ĐẬU một kỳ thi tiếng Anh riêng biệt, bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Bài thi quốc tịch:

2 – Siết chặt bài thi quốc tịch, thêm nhiều ‘câu hỏi có ý nghĩa’ mới, để kiểm tra sự hiểu biết – và thái độ cam kết – của di dân đối với các giá trị và nghĩa vụ Úc.

3 – Giới hạn số lần di dân có thể thi rớt bài thi quốc tịch là 3 lần (hiện tại không giới hạn)

4 – Áp dụng hệ thống tự động đánh rớt đối với những di dân gian lận khi làm bài thi quốc tịch.

Hòa nhập – cam kết

5 – Yêu cầu di dân phải ở Úc ít nhất trong 4 năm với tư cách thường trú nhân – PR (hiện tại là 1 năm);

6 – Yêu cầu di dân phải trình bày các bước đã làm để hòa nhập và đóng góp vào cộng đồng Úc. Ví dụ: bằng chứng đi làm, thành viên của các đoàn thể, và cho con cái đến tuổi đi học đến trường;

7 – Tăng cường sự cam kết trong Đạo luật Quốc tịch Úc 2007, di dân nộp đơn đăng ký quốc tịch từ 16 tuổi phải lập cam kết trung thành với nước Úc.

Theo những cải tổ này mới, những người rớt bài thi quốc tịch 3 lần, sẽ phải đợi 2 năm tiếp theo, mới có thể nộp đơn xin thi lại.

Lê Hằng