4 thay đổi trong danh sách tay nghề định cư Úc từ ngày 17/1/2018

4 thay đổi trong danh sách Định cư Tay nghề Úc

Bộ Nội Vụ đã cập nhật những thay đổi trong Danh sách Tay nghề Định cư, bắt đầu có hiệu lực từ 17/1/2018. Có đến 3 ngành nghề được thêm vào danh sách, 2 ngành nghề được chuyển đổi giữa hai danh sách và 2 ngành nghề bị loại bỏ hoàn toàn.

4 thay đổi trong danh sách tay nghề định cư Úc từ ngày 17/1/2018

Những ngành nghề được thêm vào danh sách:

 • Property Manager
 • Psychotherapist
 • Real Estate Representative

Những ngành nghề được chuyển đổi giữa các danh sách:

 • Horse Breeder
 • Management Consultant

Hai ngành này sẽ được chuyển từ Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSOL) sang Danh sách Tay nghề Trung và Dài hạn(MLTSSL).

KHÔNG có bất cứ ngành nghề nào được chuyển từ MLTSSL sang STSOL.

Những ngành nghề bị loại khỏi danh sách:

Có hai ngành nghề bị loại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ các Danh sách Định Cư Tay nghề kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2018.

 • Building Associate
 • Hair or Beauty Salon Manager

Những ngành nghề chỉ thay đổi những điều kiện:

Có sáu ngành nghề sau sẽ được giữ nguyên trong danh sách hiện tại. Tuy nhiên, những điều kiện sẽ được áp dụng khắt khe hơn.

 • Accommodation and Hospitality Management
 • Management Accountant
 • Massage Therapist
 • Recruitment Consultant
 • Supply and Distribution Manager
 • Taxation Accountant