Như quý vị đã biết, ở Úc, mỗi tiểu bang, mỗi vùng miền có những quy định khác nhau về vấn đề di trú, định cư