Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã thu hút khoảng 30.960 sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết danh