IMMIGRATION & INVESTMENT

TP.HCM: 096 456 1122 – Hà Nội: 096 456 0066

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023 cập nhật đầy đủ nhất

Nếu bạn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ cần phải thực hiện một bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra có 100 câu hỏi về lịch sử, chính phủ và công dân Hoa Kỳ. Bạn phải trả lời đúng 6 trong 10 câu hỏi để vượt qua kỳ thi quốc tịch Mỹ. Dưới đây là thông tin về 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023 được cập nhật đầy đủ nhất.

I. 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023: Câu hỏi về chính phủ Mỹ (American Government Questions)

Câu hỏi về chính phủ Mỹ gồm có 3 nội dung chính là nền dân chủ Hoa Kỳ, hệ thống chính quyền Hoa Kỳ, Quyền và nghĩa vụ, trách nghiệm:

1. Nguyên tắc nền dân chủ Hoa Kỳ (Principles of American Democracy)

 1. Luật tối cao của đất nước Hoa Kỳ là gì?

Đáp án đúng: Hiến pháp

Giải thích: Hiến pháp là luật cao nhất ở Hoa Kỳ. Đó là bản Hiến pháp thành văn lâu đời nhất trên thế giới.

 1. Hiến pháp để làm gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Thiết lập chính phủ
 • Xác định chính phủ
 • Bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Hoa Kỳ

3. Ý tưởng về tự quản nằm trong ba từ đầu tiên của Hiến pháp. Những từ này là gì?

Đáp án đúng: We the People

Giải thích: Ba từ đầu tiên bao gồm tất cả công dân Hoa Kỳ và dùng để nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ được cai trị bởi người dân.

 1. Sửa đổi là gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Một sự thay đổi đối với Hiến pháp hoặc Một bổ sung cho hiến pháp

Giải thích: Hiến pháp Hoa Kỳ là một tài liệu sống, có nghĩa là nó có thể được thêm vào hoặc thay đổi. Hiến pháp Hoa Kỳ đã được sửa đổi 27 lần.

 1. Chúng ta gọi 10 sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp là gì?

Đáp án đúng: Tuyên ngôn Nhân quyền

Giải thích: 10 tu chính án đầu tiên của Hiến pháp được thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1791. Được gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền, nó nêu chi tiết các quyền của người dân liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ.

 1. Một quyền hoặc tự do từ Tu chính án là gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Lời nói
 • Tôn giáo
 • Cuộc họp
 • Kiến nghị chính phủ

Giải thích: Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận cũng như quyền biểu tình ôn hòa và kiến ​​nghị với chính phủ.

 1. Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án?

Câu trả lời đúng: 27

Giải thích: Kể từ năm 1789, đã có 27 sửa đổi đối với Hiến pháp Hoa Kỳ.

 1. Nội dung chính của Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Tuyên bố độc lập của chúng tôi từ Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ thoát khỏi Vương quốc Anh

Giải thích: Được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố tách Hoa Kỳ khỏi Vương quốc Anh.

 1. Hai nội dung quyền trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ là gì?

Câu trả lời đúng (chọn hai):

 • Mạng sống
 • Tự do
 • Theo đuổi hạnh phúc

Giải thích: Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng và ai cũng có ba quyền cơ bản là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

 1. Tự do tôn giáo là gì?

Câu trả lời đúng: Bạn có thể theo bất kỳ tôn giáo nào, hoặc không theo một tôn giáo nào.

Giải thích: Tu chính án thứ nhất quy định rằng mọi người ở Hoa Kỳ có quyền lựa chọn tôn giáo để theo, bao gồm quyền thay đổi tôn giáo của bạn bất cứ lúc nào.

 1. Đặc trưng của hệ thống kinh tế ở Mỹ là gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa
 • Nền kinh tế thị trường

Giải thích: Chủ nghĩa tư bản là một loại hệ thống kinh tế trong đó các cá nhân tư nhân, chứ không phải chính phủ, sở hữu phần lớn các doanh nghiệp và có thể tạo ra lợi nhuận.

 1. “Pháp quyền” là gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Tất cả mọi người phải tuân theo pháp luật Hoa Kỳ.
 • Những người đứng đầu phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
 • Chính phủ phải tuân theo pháp luật.
 • Không ai đứng trên pháp luật.
100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023 cập nhật đầy đủ nhất
100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023 bao gồm câu hỏi về chính phủ Mỹ

2. Hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ (System of Government)

13. Kể tên một chi nhánh hoặc một phần của chính phủ?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Hội nghị
 • Lập pháp
 • Chủ tịch
 • Điều hành
 • Tòa án
 • Tư pháp

Giải thích: Chính phủ Hoa Kỳ được chia thành ba phần để đảm bảo sự phân chia quyền lực. Ba ngành cùng nhau cai trị đất nước.

 1. Điều gì ngăn cản một nhánh chính quyền trở nên quá hùng mạnh?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Kiểm tra và cân bằng
 • Phân chia quyền hạn

Giải thích: Kiểm tra và cân bằng đảm bảo rằng không một nhánh nào trong chính phủ Hoa Kỳ trở nên quá mạnh.

 1. Ai phụ trách ngành hành pháp?

Đáp án đúng: Tổng thống

Giải thích: Tổng thống Hoa Kỳ giám sát ngành hành pháp, đảm bảo rằng luật pháp của đất nước được tuân thủ.

 1. Ai làm ra luật liên bang?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Quốc hội Mỹ
 • Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ
 • Hoa Kỳ hoặc cơ quan lập pháp quốc gia

Giải thích: Quốc hội là nhánh duy nhất của chính phủ có thể tạo ra luật mới hoặc thay đổi luật hiện hành.

 1. Hai phần quan trọng nhất của Quốc hội Hoa Kỳ là gì?

Đáp án đúng: Thượng viện và Hạ viện

Giải thích: Nhánh lập pháp của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xây dựng luật và bao gồm Thượng viện và Hạ viện.

 1. Có tổng số bao nhiêu thượng nghị sĩ Mỹ?

Câu trả lời đúng: 100

Giải thích: Mỗi bang trong số 50 bang của Hoa Kỳ bầu ra hai thượng nghị sĩ để đại diện cho họ tại Thượng viện. Điều này không bao gồm các lãnh thổ như Puerto Rico và Samoa thuộc Mỹ, cũng như thủ đô liên bang của DC, chính thức là Đặc khu Columbia. Năm mươi bang có hai thượng nghị sĩ mỗi bang = 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

 1. Chúng ta bầu Thượng nghị sĩ Mỹ trong vòng bao nhiêu năm?

Câu trả lời đúng: 6

Giải thích: Nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là sáu năm và cứ hai năm một lần, một phần ba Thượng nghị sĩ sẽ tái tranh cử.

 1. Ai là một trong những Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tiểu bang bạn hiện nay?

Câu trả lời đúng: Câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo nơi người nộp đơn sinh sống. Lưu ý: Cư dân Quận Columbia và những người sống trong các lãnh thổ của Hoa Kỳ nên trả lời rằng DC (hoặc lãnh thổ nơi họ sinh sống) không có thượng nghị sĩ.

 1. Hạ viện có bao nhiêu thành viên biểu quyết?

Câu trả lời đúng: 435

Giải thích: Hạ viện có 435 thành viên, đại diện theo tỷ lệ dân số của tất cả 50 tiểu bang.

 1. Chúng ta bầu Dân biểu Hoa Kỳ trong bao nhiêu năm?

Câu trả lời đúng: 2

Giải thích: Tất cả các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ phục vụ nhiệm kỳ hai năm và có thể tái tranh cử vào mỗi năm chẵn.

 1. Nêu tên tiểu bang mà bạn đang sinh sống

Câu trả lời đúng: Câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo nơi người nộp đơn sinh sống. Lưu ý: Cư dân Quận Columbia và những người sống trong các lãnh thổ của Hoa Kỳ nên trả lời rằng DC (hoặc lãnh thổ nơi họ sinh sống) không có đại diện của Hạ viện.

 1. Thượng nghị sĩ Mỹ là đại diện cho ai?

Đáp án đúng: Toàn dân

Giải thích: Mỗi bang có hai thượng nghị sĩ đại diện cho tất cả cư dân của bang đó.

 1. Tại sao một số bang có nhiều Dân biểu hơn các bang khác?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Vì dân số của bang
 • Bởi vì một số tiểu bang có nhiều người hơn

Giải thích: Số lượng đại diện cho một tiểu bang phụ thuộc vào dân số của tiểu bang một số tiểu bang có nhiều người hơn, vì vậy những tiểu bang đó sẽ có nhiều đại diện hơn.

 1. Chúng ta bầu ra Tổng thống trong bao nhiêu năm?

Câu trả lời đúng: 4 Giải thích: Các cuộc bầu cử tổng thống diễn ra bốn năm một lần và một tổng thống có thể phục vụ tổng cộng hai nhiệm kỳ.

 1. Chúng ta bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng nào?

Đáp án đúng: tháng 11

Giải thích: Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra bốn năm một lần vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng mười một.

 1. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là gì?

Câu trả lời đúng: Joe Biden là đương kim Tổng thống, nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

 1. Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tên là gì?

Câu trả lời đúng: Kamala Devi Harris là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, phó tổng thống thứ 49 và là đương nhiệm của Hoa Kỳ.

 1. Nếu Tổng thống không phục vụ, ai sẽ là Tổng thống?

Đáp án đúng: Phó tổng thống

Giải thích: Phó tổng thống Mỹ là người đứng đầu Thượng viện, và sẽ đảm nhận vị trí tổng thống nếu tổng thống qua đời hoặc từ chức.

 1. Nếu cả Tổng thống và Phó Tổng thống không thể phục vụ được nữa, thì ai sẽ trở thành Tổng thống?

Câu trả lời đúng: Chủ tịch Hạ viện

Giải thích: Xếp hàng tiếp theo là Chủ tịch Hạ viện nếu cả tổng thống và phó tổng thống không thể phục vụ.

 1. Ai là Tổng tư lệnh quân đội?

Đáp án đúng: Tổng thống Giải thích: Ngoài việc là Giám đốc điều hành, tổng thống còn là Tổng tư lệnh của Quân đội và Hải quân.

 1. Ai ký các dự luật để trở thành luật?

Đáp án đúng: Tổng thống

Giải thích: Sau khi Quốc hội thông qua một dự luật, Tổng thống ký ban hành luật.

 1. Ai phủ quyết dự luật?

Đáp án đúng: Tổng thống

Giải thích: Chỉ có tổng thống mới có quyền phủ quyết một dự luật, nghĩa là tổng thống có thể ngăn không cho một dự luật có hiệu lực.

 1. Nội các của Tổng thống làm gì?

Đáp án đúng: Cố vấn cho tổng thống

Giải thích: Nội các của tổng thống bao gồm phó tổng thống và người đứng đầu 15 bộ phận điều hành.

 1. Kể tên hai vị trí cấp Nội các

Câu trả lời đúng (chọn hai):

 • Bộ trưởng Nông nghiệp
 • Thư ký thương mại
 • Bộ trưởng bộ quốc phong
 • Thư ký giáo dục
 • Bộ trưởng Năng lượng
 • Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người
 • Bộ trưởng An ninh Khu Vực Hoa Kỳ
 • Bộ trưởng Phát triển Đô Thị Hoa Kỳ
 • Bộ trưởng Nội vụ
 • Thư ký lao động
 • Ngoại trưởng
 • Bộ trưởng Giao thông vận tải
 • Thư ký của kho bạc
 • Bộ trưởng Cựu chiến binh
 • Bộ Trưởng Tư Pháp
 • Phó Tổng Thống
 1. Ngành tư pháp làm những công việc gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Xem xét lại điều luật
 • Giải thích luật
 • Giải quyết tranh chấp, bất đồng từ công dân Mỹ
 • Quyết định nếu một đạo luật đi ngược lại Hiến pháp

Giải thích: Nhánh tư pháp là một hệ thống tòa án và được tạo thành từ các tòa án khác nhau, đó là Tòa án tối cao, Tòa án lưu động, tòa án và tòa án thành phố.

 1. Tòa án cao nhất ở Mỹ là?

Đáp án đúng: Tòa án tối cao

Giải thích: Tòa án Tối cao quyết định xem các luật có phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ hay không.

 1. Có tổng cộng bao nhiêu thẩm phán trong Tòa án Tối cao?

Câu trả lời đúng: Số lượng thành viên Tòa án nhân dân tối cao không dưới mười ba người và không quá mười bảy người

 1. Ai là Chánh án của Mỹ hiện nay?

Câu trả lời đúng: John Roberts (bổ nhiệm từ năm 2005) đang là Chánh án của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

 1. Kể tên một quyền lực của chính phủ liên bang?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Phát hành tiền
 • Tuyên chiến
 • Tạo ra một đội quân
 • Thực hiện điều ước quốc tế

42. Một trong những quyền lực của tiểu bang là gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Thành lập trường học và giáo dục
 • Thành lập ra cảnh sát, bảo vệ
 • Thành lập sở cứu hỏa để bảo vệ an toàn cho người dân
 • Giấy phép lái xe
 • Phê duyệt phân vùng và sử dụng đất

43. Ai là Thống đốc bang của bạn hiện nay?

Câu trả lời đúng: Câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo nơi người nộp đơn sinh sống (cư dân DC nên trả lời rằng DC không có thống đốc).

 1. Thủ phủ của bang bạn là gì?

Câu trả lời đúng: Câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo nơi người nộp đơn sinh sống (cư dân DC nên trả lời rằng DC không phải là một tiểu bang và do đó không có thủ đô. Cư dân của các lãnh thổ Hoa Kỳ phải đặt tên cho thủ phủ của lãnh thổ của họ).

 1. Kể tên hai đảng chính trị lớn ở Hoa Kỳ?

Đáp án đúng: Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Giải thích: Hai đảng chính trị lớn thống trị nền chính trị Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ theo truyền thống đại diện cho một hệ tư tưởng tự do hơn trong khi đảng Cộng hòa đại diện cho một hệ tư tưởng bảo thủ hơn.

 1. ​​Đảng chính trị của Tổng thống hiện nay là gì?

Câu trả lời đúng: Đảng Dân chủ

 1. Chủ tịch Hạ viện hiện nay tên là gì?

Câu trả lời đúng: Chủ tịch là Kevin McCarthy (trước đó từng là Lãnh tụ thiểu số tại Hạ viện Hoa Kỳ) được bầu ngày 7/1/12023 sau khi Quốc hội Mỹ thứ 118 khai mạc.

3. Quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ (Rights and Responsibilities)

48. Mô tả một trong bốn sửa đổi của Hiến pháp về ai có thể bỏ phiếu

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Công dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên có thể bỏ phiếu.
 • Bạn không phải trả thuế bầu cử để bỏ phiếu.
 • Bất kỳ công dân nào cũng có thể bỏ phiếu.
 • Một công dân nam thuộc bất kỳ chủng tộc nào đều có thể bỏ phiếu.

Giải thích: Các sửa đổi thứ 15, 19, 24 và 26 liên quan đến khả năng bỏ phiếu.

 1. Kể tên một trách nhiệm chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Phục vụ trong bồi thẩm đoàn
 • Công dân có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang

50. Kể tên một quyền dành cho công dân Mỹ

 • Bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử liên bang
 • Ứng cử cho văn phòng Liên bang
 1. Kể tên hai quyền của mọi người sống ở Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn hai):

 • Tự do ngôn luận
 • Tự do hội họp
 • Tự do kiến ​​nghị chính phủ
 • Tự do tôn giáo
 • Quyền mang vũ khí

52. Chúng ta thể hiện lòng trung thành với điều gì khi đọc Lời Thề Trung Thành?

 • Hoa Kỳ
 • Lá cờ

Giải thích: Lời cam kết trung thành hứa hẹn lòng trung thành với Hoa Kỳ. Các công dân mới đọc Lời thề Trung thành vào cuối buổi lễ Tuyên thệ Trung thành.

 1. Kể tên một lời hứa mà bạn đã hứa khi trở thành Công dân Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Từ bỏ lòng trung thành với các quốc gia khác trên thế giới
 • Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của Mỹ
 • Tuân thủ luật pháp của Mỹ
 • Phục vụ trong quân đội Mỹ (nếu cần)
 • Làm công việc quan trọng cho quốc gia (nếu cần)
 • Trung thành với Mỹ

54. Công dân đủ bao nhiêu tuổi có thể bầu tổng thống?

Câu trả lời đúng: 18 tuổi trở lên

 1. Kể tên hai cách mà công dân chúng ta có thể tham gia vào nền dân chủ của họ

Câu trả lời đúng (chọn hai):

 • Bỏ phiếu
 • Tham gia một đảng chính trị
 • Tham gia một nhóm dân sự
 • Tham gia một nhóm cộng đồng
 • Công dân có thể công khai ủng hộ hoặc phản đối một chính sách
 • Viết cho một tờ báo

56. Ngày cuối cùng bạn có thể nộp biểu mẫu thuế thu nhập liên bang là ngày nào?

Câu trả lời đúng: Ngày thường vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 4

Giải thích: Tìm hiểu thêm về những điều cơ bản của việc nộp thuế với tư cách là người nhập cư.

 1. Tất cả nam giới phải đăng ký Dịch vụ Chọn lọc khi nào?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Lúc 18 tuổi
 • Từ 18 đến 26

Giải thích: Gần như tất cả nam giới là công dân Hoa Kỳ hoặc sinh sống lâu dài tại Hoa Kỳ phải đăng ký Dịch vụ Chọn lọc trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 18 của họ. Dịch vụ Chọn lọc chấp nhận đăng ký muộn cho đến khi nam giới tròn 26 tuổi.

Các câu hỏi về lịch sử Mỹ
Các câu hỏi về lịch sử Mỹ

II. 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023: Các câu hỏi về lịch sử Mỹ (American History Questions)

Các câu hỏi về lịch sử Mỹ gồm các nội dung về lịch sử thời kỳ thuộc địa và độc lập, những năm 1800 và lịch sử Hoa Kỳ đương đại là các phần nội dung cần nắm để lấy được quốc tịch Mỹ:

1. Lịch sử thời kỳ thuộc địa và độc lập (Colonial Period and Independence)

58. Kể tên một lý do thực dân đến Mỹ?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Tự do
 • Tự do chính trị
 • Tự do tôn giáo
 • Cơ hội kinh tế
 • Thoát khỏi cuộc đàn áp

Giải thích: Những người định cư Anh đến Mỹ vì những lý do khác nhau, và họ đến từ nhiều nguồn gốc và tôn giáo khác nhau.

 1. Ai sống ở Hoa Kỳ trước khi người châu Âu đến?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Người Ấn gốc Mỹ
 • Người Mỹ bản địa

Giải thích: Trước khi người Anh định cư đến, người Mỹ bản địa sống thành các bộ lạc trên khắp lục địa.

 1. Nhóm người nào bị bắt sang Mỹ và bị bán làm nô lệ?

Câu trả lời đúng: Người châu phi

Giải thích: Người ta tin rằng những nô lệ châu Phi đầu tiên đến Virginia bằng thuyền vào năm 1619, mặc dù một số tài khoản nói rằng nô lệ đến sớm hơn từ châu Phi.

 1. Vì sao người dân Hoa Kỳ đánh Anh?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Vì thuế cao (thuế không có đại diện)
 • Bởi vì quân đội Anh ở trong nhà của họ
 • Bởi vì họ không có chính phủ để tự trị

Giải thích: Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ kéo dài từ 1775 đến 1783, dẫn đến việc Hoa Kỳ giành độc lập khỏi Anh.

 1. Tuyên ngôn độc lập do ai viết?

Câu trả lời: Thomas Jefferson

Giải thích: Thomas Jefferson đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, đó là tuyên bố chính thức tuyên bố Hoa Kỳ là quốc gia độc lập khỏi Anh.

 1. Tuyên ngôn Độc lập được thông qua khi nào?

Đáp án đúng: 4 tháng 7 năm 1776 Giải thích: Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Quốc hội Lục địa đã thông qua Tuyên ngôn Độc lập. Hoa Kỳ hiện kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 4 tháng 7 hàng năm.

 1. Kể tên ba trong số 13 tiểu bang đầu tiên:

Câu trả lời đúng (chọn ba): New Hampshire, Massachusetts, đảo Rhode, bang Connecticut, New York, New Jersey, bang Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, bắc Carolina, phía Nam Carolina, Gruzia

 1. Điều gì đã xảy ra tại Hội nghị Lập hiến?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Hiến pháp đã được viết ra.
 • Nhiều người sáng lập đã viết Hiến pháp.

Giải thích: Hội nghị Lập hiến diễn ra ở Philadelphia từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 9 năm 1787 với mục tiêu thiết kế lại hệ thống chính quyền.

 1. Hiến pháp được viết khi nào?

Đáp án đúng: 1787

Giải thích: Hiến pháp được viết trong Hội nghị Lập hiến ở Philadelphia.

 1. Kể tên một trong những tác giả của Bài báo Liên bang

Câu trả lời đúng (tên một):

 • (James) Madison
 • (Alexander) Hamilton
 • (John) Jay
 • Publius

Giải thích: The Federalist Papers bao gồm 85 bài luận tranh luận về việc phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ.

 1. Kể tên một thứ mà Benjamin Franklin nổi tiếng?

Câu trả lời đúng (tên một): Nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Thành viên cao tuổi nhất của Hội nghị Lập hiến, Tổng Giám đốc Bưu điện đầu tiên của Hoa Kỳ, Tác giả cuốn “Niên giám của Richard nghèo”

 1. Ai được coi là “Cha đẻ của đất nước chúng ta”?

Câu trả lời: George Washington

Giải thích: George Washington là chỉ huy quân đội trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, ông chủ trì Hội nghị Lập hiến, và ông là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

 1. Ai là tổng thống đầu tiên?

Câu trả lời đúng: (George) Washington

Giải thích: George Washington là tổng thống của Hoa Kỳ từ 1789-1797.

2. Những năm 1800s

71. Hoa Kỳ đã mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Lãnh thổ Louisiana
 • Louisiana

Giải thích: Được gọi là Mua hàng Louisiana, Hoa Kỳ đã trả cho Pháp 15 triệu đô la cho 828.000 dặm vuông đất.

 1. Kể tên một cuộc chiến do Hoa Kỳ tiến hành vào những năm 1800

Câu trả lời đúng (chọn một): Chiến tranh năm 1812, Chiến tranh Mỹ-Mexico, Nội chiến, Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ

 1. Kể tên cuộc chiến tranh của Mỹ giữa hai miền Nam Bắc

Câu trả lời đúng (chọn một): Nội chiến, Chiến tranh giữa các quốc gia

Giải thích: Nội chiến Hoa Kỳ đã diễn ra từ năm 1861-1865 giữa Quân đội Liên bang và Liên bang Hoa Kỳ.

 1. Kể một vấn đề dẫn đến Nội chiến Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một): Chế độ nô lệ, Lý do kinh tế, Quyền của các bang

 1. Kể tên một việc quan trọng mà Abraham Lincoln đã làm?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Giải phóng nô lệ (Tuyên ngôn giải phóng nô lệ), giải cứu Liên bang, lãnh đạo Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến

Giải thích: Abraham Lincoln từng là tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1861 cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1865.

 1. Tuyên ngôn Giải phóng Nhân dân đã làm gì?

Câu trả lời đúng (chọn một): Giải phóng nô lệ; Nô lệ được giải phóng trong Liên minh miền Nam, Nô lệ được giải phóng ở các bang miền Nam, Giải phóng nô lệ ở hầu hết các bang miền Nam

Giải thích: Tổng thống Abraham Lincoln đã ban hành Tuyên bố Giải phóng, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1863.

 1. Susan B. Anthony đã làm gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Đấu tranh cho quyền tự do bình đẳng của phụ nữ
 • Đấu tranh cho quyền dân sự

Giải thích: Susan B. Anthony là một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ huyền thoại và là người tiên phong trong phong trào quyền bầu cử của phụ nữ.

3. Lịch sử đương đại của Mỹ và các thông tin lịch sử quan trọng khác (Recent American History and Other Important Historical Information)

78. Kể tên một cuộc chiến do Hoa Kỳ tham gia vào những năm 1900.

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Thế Chiến thứ nhất
 • Chiến tranh Thế giới II
 • Chiến tranh Hàn Quốc
 • Chiến tranh Việt Nam
 • Chiến tranh vùng Vịnh

79. Tổng thống trong Thế chiến I là ai?

Câu trả lời đúng: (Woodrow) Wilson

Giải thích: Woodrow Wilson là tổng thống thứ 28 của Mỹ từ 1913-1921.

 1. Ai là Tổng thống trong thời kỳ Đại suy thoái và Thế chiến II?

Câu trả lời đúng: (Franklin) Roosevelt

Giải thích: Franklin Roosevelt, được gọi là FDR, từng là tổng thống từ năm 1933-1945.

 1. Hoa Kỳ đã chiến đấu với ai trong Thế chiến thứ hai?

Câu trả lời đúng: Nhật Bản, Đức và Ý

 1. Eisenhower là một vị tướng trước khi làm tổng thống. Anh ấy đã tham gia cuộc chiến nào?

Đáp án đúng: Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải thích: Dwight Eisenhower từng là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ từ 1953-1961.

 1. Trong Chiến tranh Lạnh, mối quan tâm chính của Mỹ là?

Đáp án đúng: Cộng sản

Giải thích: Chiến tranh Lạnh là một trận chiến ý thức hệ diễn ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô.

 1. Phong trào nào đã chấm dứt phân biệt chủng tộc?

Câu trả lời đúng: Quyền công dân (phong trào)

Giải thích: Phong trào dân quyền ở Mỹ, diễn ra trong những năm 1950 và 1960, yêu cầu chấm dứt phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

 1. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Đấu tranh cho quyền dân sự
 • Làm việc cho sự bình đẳng cho tất cả người Mỹ

Giải thích: Nhà hoạt động Martin Luther King Jr. là người đấu tranh cho dân quyền hàng đầu và là người nhận giải Nobel Hòa bình.

 1. Sự kiện lớn nào đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ?

Câu trả lời đúng: Những kẻ khủng bố đã tấn công Hoa Kỳ.

Giải thích: Sự kiện 11 tháng 9, còn được gọi là 9/11, là một loạt bốn vụ tấn công khủng bố phối hợp được thực hiện bởi Al Qaeda, một nhóm Hồi giáo cực đoan.

 1. Kể tên một bộ lạc người Mỹ bản địa ở Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một): Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Người Hopi, Người Inuit

Giải thích: Hiện tại có 574 bộ lạc được liên bang công nhận tại Hoa Kỳ.

Các câu hỏi về công dân đất nước Hoa Kỳ
Các câu hỏi về công dân đất nước Hoa Kỳ

III. 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023: Câu hỏi tổng hợp về kiến thức công dân định cư Hoa Kỳ (Integrated Civics Questions)

Các câu hỏi về kiến thức công dân khi định cư Mỹ gồm:

1. Về địa lý (Geography)

88. Kể tên một trong hai con sông dài nhất Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Missouri (sông)
 • Sông Mississippi)

89. Đại dương nào ở Bờ Tây nước Mỹ?

Đáp án đúng: Thái Bình Dương

 1. Đại dương nào ở Bờ Đông Hoa Kỳ?

Đáp án đúng: Đại Tây Dương

 1. Kể tên một lãnh thổ của Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng (chọn một): Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, American Samoa, Quần đảo Bắc Mariana

Giải thích: Hoa Kỳ có năm vùng lãnh thổ chính, có nghĩa là những mảnh đất do Hoa Kỳ sở hữu và kiểm soát.

 1. Kể tên một bang có biên giới với Canada

Câu trả lời đúng (chọn một): Maine, New Hampshire, Bang Vermont, New York, bang Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Bắc Dakota, Montana, Idaho

 1. Kể tên một bang có biên giới với Mexico

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • California
 • Arizona
 • Mexico mới
 • Texas

94. Thủ đô của Hoa Kỳ là gì?

Câu trả lời đúng: Washington, D.C.

Giải thích: Washington DC, tên chính thức là Đặc khu Columbia, là nơi có Nhà Trắng và Điện Capitol.

 1. Tượng Nữ thần Tự do ở đâu?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • New York
 • Đảo Liberty

Giải thích: Tượng Nữ thần Tự do, nằm trên Đảo Liberty ở Thành phố New York, là một món quà từ Pháp để kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Nó đã trở thành một biểu tượng cho tự do và công lý.

>> Tham khảo: Chương trình đầu tư định cư Mỹ lấy thẻ xanh cho cả gia đình

2. Các biểu tượng (Symbols)

96. Tại sao lá cờ có 13 sọc?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Vì có 13 thuộc địa đầu tiên tại Mỹ
 • Các sọc đại diện cho 13 thuộc địa đầu tiên ở Mỹ

97. Tại sao lá cờ có 50 ngôi sao?

Câu trả lời đúng (chọn một):

 • Bởi vì có một ngôi sao cho mỗi tiểu bang
 • bởi vì mỗi ngôi sao đại diện cho một tiểu bang
 • bởi vì có 50 tiểu bang

98. Tên của bài quốc ca là gì?

Câu trả lời đúng: Lá cờ lấp lánh ánh sao

Giải thích: Trong Chiến tranh năm 1812, một nhà thơ nghiệp dư tên là Francis Scott Key đã được truyền cảm hứng để viết thứ trở thành Biểu ngữ có đốm sao sau khi chứng kiến ​​Lá cờ Mỹ tung bay trên Pháo đài McHenry ở Baltimore.

3. Các ngày lễ (Holidays)

99. Khi nào Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập?

Đáp án đúng: 4 tháng 7

Giải thích: Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Quốc hội Lục địa đã thông qua Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố Hoa Kỳ là một quốc gia riêng biệt với Anh. Hoa Kỳ hiện kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 4 tháng 7 hàng năm.

 1. Kể tên hai ngày lễ phạm vi quốc gia ở Mỹ
 • Ngày đầu năm, Ngày Martin Luther King, Jr, Lễ Tổng Thống, Ngày kỷ niệm, Ngày Quốc Khánh, Ngày lao động, Ngày Columbus, Ngày cựu chiến binh, Lễ tạ ơn, Giáng sinh

Trên đây là toàn bộ 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2023. Hy vọng qua bài viết trên bạn đã có thêm kinh nghiệm về kỳ thi quốc tịch đặc biệt này. NewOcean IMMI – Đơn vị tư vấn di trú cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư định cư tại các quốc gia phát triển như Úc, Mỹ,… Vui lòng liên hệ để được chúng tôi tư vấn vẫn hỗ trợ thẩm định hồ sơ.

>> Tham khảo:

 • Visa EB5 – Chương trình đầu tư định cư Mỹ
 • Visa L1 lấy thẻ xanh Mỹ 7 năm cho doanh nhân Việt
 • Visa EB1C định cư Mỹ với thẻ xanh vĩnh viễn
Lên kế hoạch định cư ngay hôm nay
Đội ngũ chuyên gia định cư & luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ quý vị

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký thành công.

Đăng ký nhận tin

Nhận tin định cư & các chương trình ưu đãi từ NewOcean IMMI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN